Beïnvloedt de omgeving waarin wij werken ons gedrag ? Of gaan mensen anders reageren als een collega naar hen kijkt? Hoe een veiligheidscultuur ontwikkelen is geen exacte wetenschap. Immers veiligheid is mensenwerk. Geen mens is gelijk en er zijn dus verschillende wegen nodig om de bewuste “click” te realiseren.

Lees Meer

Werknemers vormen het menselijk kapitaal van de onderneming. Daarom is het van belang om er net zoals met financiële en technische middelen zorgzaam mee om te springen. Een welzijnsbeleid is geen zaak van één persoon of de preventieadviseur alleen. Het kan maar resultaat boeken als het gedragen wordt door iedereen.

Lees Meer

De afkorting “VCA” staat voor “Veiligheid, Gezondheid- en Milieu- Checklist Aannemers”. De “VCA”-checklist is een uitgebreide vragenlijst waarmee bedrijven worden bevraagd om na te gaan in hoeverre ze voldoen aan de principes m.b.t. preventie, veiligheid en gezondheid. Bedrijven met een voldoende hoge score behalen dan een VCA-certificaat. Een interessante opleiding!

Lees Meer

Regelmatig uw medewerkers trainen verscherpt het veiligheidsbewustzijn en verkleint de kans op arbeidsongevallen. Daarnaast motiveert een opleiding of event uw mensen en verhoogt het hun inzet. 4 safe organiseert opleidingen rond veiligheid en welzijn: op maat van uw organisatie, praktijkgericht en interactief.

Lees Meer