Elke organisatie, ongeacht de omvang, is verplicht de nodige maatregelen te nemen om het welzijn van de werknemers te waarborgen.  Immers psychosociale risico’s (PSR) komen voor in elke organisatie. Stress, angst of fysieke klachten kunnen een negatieve impact hebben bij uw werknemer net als een slechte sfeer of conflicten in de groep. De psychosociale risico’s structureel aanpakken is niet alleen wettelijk verplicht, het is ook voor elke organisatie een voortdurende uitdaging.

Lees Meer

Ongevallen op de werkvloer zijn helaas niet uit te sluiten. Als ze gebeuren, is de eerste hulp cruciaal, want ze kan levens redden. Wordt een medewerker onwel, dan moeten voldoende mensen snel hulp kunnen bieden. Als werkgever bent u verantwoordelijk voor de organisatie van eerste hulp (Codex Boek I, titel 5). Daarom is het belangrijk dat je proactief maatregelen neemt. Wat staat je te doen?

Lees Meer

Elke werkgever moet in samenspraak met zijn preventieadviseur een risicoanalyse uitvoeren van de thermische omgevingsfactoren (TOF) aanwezig op de arbeidsplaats. Hierbij moet hij rekening houden met de luchttemperatuur, de relatieve luchtvochtigheid, de luchtstroomsnelheid, de thermische straling, de fysieke werkbelasting, de gebruikte werkmethodes en arbeidsmiddelen, de werkkledij en persoonlijke beschermingsmiddelen.

Lees Meer

In veel beroepen worden er dagelijks lasten verplaatst en oefenen medewerkers grote krachten uit bij het heffen en tillen.  In de top 3 van beroepsziekten staan aandoeningen aan het bewegingsapparaat of rugklachten. De Welzijnswet van 1996 vermeldt ergonomie expliciet als een van de acht welzijnsdomeinen die aandacht verdienen op het werk.  Echter ergonomie is een aspect dat vaak over het hoofd gezien wordt binnen het risicobeleid van een bedrijf.

Lees Meer