Home2023-02-17T18:02:33+01:00

Samen veilig en wel aan ’t werk

Preventie

Iedereen heeft belang bij veiligheid en gezondheid op het werk. Is uw bedrijf te klein om een fulltime preventieadviseur in dienst te nemen? Of kom je als zaakvoerder of preventieadviseur tijd te kort om het werk uit te voeren zoals je zou willen? Op zoek naar een helpende hand? Dankzij onze gerichte aanpak en ervaring kan 4 safe ondersteuning bieden op permanente basis of voor een bepaalde periode. Wij hebben ervaring in een waaier aan sectoren: voeding, houtverwerking, staalconstructie, hernieuwbare energie, huishoudhulp, industriële wasserij …

PREVENTIE

GLOBAAL PREVENTIEPLAN
BRANDPREVENTIEDOSSIER
UITZENDARBEID JONGEREN
LAWAAI EN SCHADELIJK GELUID

Welzijn

Mensen die goed in hun vel zitten, zijn productiever, creatiever, klantgerichter en prettiger om mee samen te werken. Door de werkomstandigheden te verbeteren op het vlak van ergonomie, beeldschermwerk, of arbeidsveiligheid, vermijdt u onveilige situaties op de werkvloer evenals ziekteverzuim. De welzijnsbarometer leert veel over het ‘psychosociaal welbevinden’ van uw medewerkers en biedt direct kansen om samen knelpunten te vertalen in daadwerkelijke verbeteringen op de werkvloer. Ook op dit vlak kan 4 Safe u helpen.

WELZIJN

PSYCHOSOCIAAL WELZIJN
EERSTE HULP
KLIMAATSTUDIE
ERGONOMIE

Risicoanalyse

Of het nu gaat om brand, lawaai, chemische agentia, manueel hanteren van lasten of psychosociale risico’s op het werk... alles start met een bedrijfsspecifieke risicoanalyse. Volgens de codex over het welzijn op het werk ben je als werkgever verplicht systematisch en permanent alert te zijn voor gevaren en risicofactoren. Je analyseert concrete arbeidsprocessen in je onderneming met als doel risico’s te identificeren en preventieve maatregelen te bepalen. Hierbij hou je rekening met de aard van de activiteiten en met specifieke risico’s van uw bedrijf.

RISICOANALYSE

WELZIJNSBAROMETER
BRAND
CHEMISCHE PRODUCTEN
BEELDSCHERMWERK

Opleiding

Regelmatig uw medewerkers trainen verscherpt het veiligheidsbewustzijn op de werkvloer. Waar mogelijk passen onze lesgevers de lesinhoud aan op basis van de input en actuele risico’s bij de klant. Zo krijgt u de mogelijkheid om de inhoud van de opleiding te sturen. De opleidingen bevatten niet alleen theorie maar integreren ook praktijk en oefeningen. Dit is een greep uit ons aanbod: hiërarchische lijn, coach uw medewerkers naar veilig gedrag, psychosociale risico’s en stress op het werk, VCA basis, VCA-VOL, heftruck, kleine brandblusmiddelen of EHBO...

OPLEIDING

BOUWEN AAN VEILIG GEDRAG
HIËRARSCHISCHE LIJN
VCA CERTIFICATIE
OPLEIDINGEN ROND VEILIGHEID & WELZIJN

Laatste Nieuwsberichten

Hieronder vind je onze meest recente nieuwtjes omtrent veiligheid, preventie en welzijn. Kom regelmatig een kijkje nemen voor suggesties, ideeën of algemene info. Onderwerpen of interessante weblinks kan je altijd naar ons mailen via info@4safe.be.

Deze teksten en adviezen zijn informatief van aard volgens de veiligheidswetgeving. Deze informatie vervangt nooit het maken van een bedrijfsspecifieke risicoanalyse voor het uitwerken van de nodige preventiemaatregelen.

Video

Waarom kiezen voor 4 Safe ?

Iedereen heeft belang bij veiligheid en gezondheid op het werk. Weinig arbeidsongevallen en tevreden medewerkers komen het imago van uw bedrijf ten goede.

Dankzij onze gerichte aanpak en ervaring ondersteunt 4 Safe de interne preventiedienst bij het beoordelen van risico’s in de praktijk en het uitwerken van een actief veiligheidsbeleid.

Go to Top