Uitzendkrachten en jobstudenten hebben meer kans op een arbeidsongeval

Een vakantiejob is de gelegenheid bij uitstek om ervaring op te doen op de werkvloer, een centje bij te verdienen en om heel wat nieuwe vaardigheden te leren. Opdat het een positieve ervaring zou worden én voor de werkgever én voor de jobstudent dienen een aantal regels in acht genomen te worden.

Wist u dat meer dan de helft van de arbeidsongevallen zich voordoet bij werknemers met 5 jaar of minder anciënniteit?  Of nog specifieker: 38% van de arbeidsongevallen gebeuren bij nieuwkomers die minder dan een jaar aan de slag zijn, 28 % bij mensen die tussen 1 en 5 jaar op de werkvloer vertoeven. 19 % van de ongevallen gebeuren bij werknemers die meer dan 20 jaar aan de slag zijn in het bedrijf.

Het onthaal is cruciaal

Vaak is er te weinig aandacht voor veiligheid bij het onthaalmoment van nieuwe medewerkers. Daarnaast is het belangrijk dat een leidinggevende zijn of haar nieuwe werkkracht goed opvolgt, wat niet altijd gebeurt. En ten slotte zien we dat nieuwe mensen wanneer ze beginnen soms wel een opleiding krijgen, maar dat er nadien weinig ruimte is voor specifieke vervolgopleidingen rond bijvoorbeeld de gebruikte arbeidsmiddelen.

De aandacht voor veiligheid is een continue opdracht en stopt niet na het onthaal. Dat geldt nog meer voor uitzendkrachten of anderstaligen. Zij krijgen wel een uitleg in het uitzendkantoor, maar het is ook belangrijk om ze een bedrijfsspecifieke opleiding te geven bij de opstart met de nadruk op preventie en welzijn.

De onthaalprocedure

Een goed doordacht onthaalprocedure maakt het verschil:

  • De nieuwe medewerker voelt zich welkom.
  • Er wordt een basis gelegd voor een goeie samenwerking.
  • De onderneming en de collega’s hebben baat bij een snelle inwerkperiode.
  • De onthaalprocedure kan uniform en gestructureerd worden aangepakt.
  • Het onthaal kan door verschillende personen worden opgenomen: personeelsverantwoordelijke, zaakvoerder, direct leidinggevende, collega (peter/meter), …

Nood aan goede begeleiding

De directe leidinggevenden vormen een belangrijke schakel in het al of niet slagen van een veiligheidsbeleid binnen de onderneming. Daarnaast helpen ook korte veiligheidsmomenten, duidelijke instructies, … . We mogen nieuwe mensen niet aan hun lot overlaten. Ze hebben nood aan goede begeleiding. Enkel door daarop in te zetten kunnen we de ongevallencijfers doen dalen.

Het lid van de hiërarchische lijn dat door de werkgever werd aangeduid om dit onthaal te organiseren, tekent een document onder zijn naam waaruit blijkt dat de nodige inlichtingen en instructies werden verstrekt. Dit gaat samen met zijn taak om te waken over de naleving van de instructies en het zich ervan vergewissen of de nieuwe werknemers de inlichtingen goed hebben begrepen en in praktijk brengen. De werkgever blijkt steeds de eindverantwoordelijke.

Uw onthaaltraject uitgewerkt

Laat beginnende werknemers niet aan hun lot over.  4 safe werkt de risicoanalyses uit, tekent het onthaaltraject uit en zorgt voor sensibilisering van leidinggevenden.  Hebt u specifieke vragen? We helpen u graag verder. Neem contact met ons.

uitzendarbeid