Wat is VCA ?

De afkorting “VCA” staat voor “Veiligheid, Gezondheid- en Milieu- Checklist Aannemers”. De “VCA”-checklist is een uitgebreide vragenlijst waarmee bedrijven worden bevraagd om na te gaan in hoeverre ze voldoen aan de principes m.b.t. preventie, veiligheid en gezondheid. Bedrijven met een voldoende hoge score behalen dan een VCA-certificaat.

De VCA certificatie komt voort uit de Welzijnswet van 4 augustus 1996 en richt zich naar “werken met derden”. Opdrachtgevers die met onderaannemers werken zullen er op toezien dat de opdrachtnemers bij het uitvoeren van de werken de nodige preventiemaatregelen in acht nemen. Het “VCA”-systeem wil dus bewijzen dat de aannemers en hun medewerkers de noodzakelijke preventiemaatregelen in acht nemen zodat de risico’s voor hun eigen werknemers en voor deze van de opdrachtgever tot een minimum beperkt worden. De opdrachtgever heeft ook de plicht om onveilige aannemers te weren waarvan hij kan weten dat ze de wetgeving i.v.m. veiligheid en gezondheid van de werknemers niet naleven.

VCA 2017/6.0

Sinds april 2018 is er de nieuwe Veiligheid Checklist Aannemers versie 2017/6.0. Deze stelt veiligheid nog meer centraal, bevat verbeteringen op het gebied van de werkplek en veilig gedrag. Daarnaast zorgt de VCA 2017/6.0 voor meer duidelijkheid en betrouwbaarheid voor de keten. Er is nu één zelfde schema voor Nederland en België, zonder eigen accenten.

VCA is een werkinstrument

VCA is niet bij wet verplicht. Het is ook geen middel om aan te tonen dat aan de wetgeving wordt voldaan. Het is echter wel een goed instrument om beter aan bepaalde delen van de wetgeving te werken. Tevens wordt het VCA certificaat door heel wat opdrachtgevers geëist van hun aannemers. Deze aannemers dienen dan VCA-gecertificeerd te zijn wanneer ze bij deze opdrachtgevers aan het werk willen.

Van oud naar nieuw

VCA 2017/6.0 vervangt de vorige versie, 2008/5.1. Er geldt wel een overgangsregeling. Die houdt in dat bedrijven bij hun eerstvolgende (her)certificeringsmoment op VCA 2017/6.0 overgaan. De nieuwe versie heeft geen gevolgen voor de VCA examens. Mensen met een VCA diploma krijgen er dus niet mee te maken.

Wat wordt anders, is verbeterd

Certificatie en opleiding

Dankzij een VCA-certificaat toont u uw opdrachtgevers en medewerkers dat u tijdens de uitvoering van werken de nodige preventiemaatregelen in acht neemt, zodat de risico’s voor de medewerkers minimaal zijn. Benieuwd naar de investering voor uw beoogde certificering? Heeft u hulp nodig bij het uitwerken van de nodige documenten volgens de VCA-criteria ? Contacteer ons voor een offerte.

Naast de certificatie moeten ook al uw uitvoerende medewerkers (Basis VCA) en uw leidinggevenden (VCA-VOL) een opleiding krijgen rond veiligheid, gezondheid en milieu.  Nadat uw mensen het examen met succes hebben afgelegd krijgen zij het VCA-attest dat voor 10 jaar geldig is.

4 safe organiseert VCA-opleidingen en examens bij u op het bedrijf, op een moment dat het u past.  De opleiding wordt gegeven in het Nederlands of het Engels. Bel of mail ons voor een offerte.

Nieuwe Regels VCA Examen

Link

VCA certificatie