Met het mooie weer en de zomer in zicht zijn er erg veel gelegenheden om te vieren. De preventiecampagnes rond rijden onder invloed van alcohol en drugs zijn wel bekend. Bob is een niet te missen gast geworden op elke barbecue of bedrijfsfeest.

Deze periode van het jaar is een aangenaam moment om een event of bedrijfsfeest te organiseren om zo contacten tussen collega’s, klanten te bevorderen in een vriendschappelijke en ontspannen sfeer. Wie feest zegt, zegt vaak ook alcohol! Zonder de feestvreugde te willen bederven herinneren we u eraan dat elke werkgever sinds 1 april 2010 verplicht is een preventiebeleid inzake alcohol en drugs op het werk uit te werken in het kader van cao 100. De werkgever dient te zorgen voor een veilige en gezonde werkplek. Een alcohol- en drugbeleid staat dan ook niet op zich, maar hangt nauw samen met het veiligheid- en welzijnsbeleid van de organisatie.

Geen kant-en-klare formule

De cao biedt geen kant-en-klaar alcohol- en drugbeleid, evenmin een montagekit met een stappenplan. U verneemt niet hoe u stap voor stap een preventief beleid kunt uitwerken.  De cao biedt wél principes en bouwstenen waarmee u een beleid op maat van uw organisatie kunt uitwerken. Cao 100 biedt een kader waarbinnen werkgevers in overleg met hun werknemers een preventief alcohol- en drugbeleid kunnen uitwerken voor alle personeelsleden en op maat van de organisatie. Ieder bedrijf, iedere organisatie heeft immers zijn eigen cultuur, zijn eigen noden en problemen.

Keuze tussen 2 opties

In samenspraak met de werknemers heeft de werkgever een beleids- of intentieverklaring moeten opstellen en bij het arbeidsreglement moeten voegen. In deze verklaring moet hij zijn keuzes verduidelijken.

De eerste optie komt erop neer dat de werkgever rekent op het gezond verstand en de verantwoordelijkheidszin van alle werknemers. In verband met het goed functioneren van de medewerkers bestaan voldoende mogelijkheden om indien nodig passende maatregelen te nemen. Dat betekent bijvoorbeeld dat de werkgever zijn medewerker naar huis stuurt als deze onder invloed is van alcohol of drugs en daardoor de veiligheid van collega’s in gevaar brengt. De werkgever kiest er hier voor om geen specifieke regels en voorschriften uit te werken.

Een tweede mogelijkheid is het uitwerken van een preventief alcohol- en drugsbeleid op basis van vier belangrijke pijlers:

 1. Regels / procedures bij acuut en chronisch misbruik
 2. Hulpverlening aan de individuele werknemer
 3. Regels over beschikbaarheid, binnenbrengen en gebruik
 4. Vooral informatie en vorming rond alcohol en drugs aan alle werknemers

Een beleid is een positief signaal

Een organisatie met een uitgewerkt alcohol- en drugbeleid geeft aan haar werknemers een belangrijk signaal: ze neemt haar verantwoordelijkheid voor het welzijn van de werknemers ter harte. Werkgevers kunnen overigens aansprakelijk gesteld worden als een werknemer bijvoorbeeld onder invloed na het personeelsfeestje naar huis gaat en een verkeersongeval veroorzaakt.

Hier alvast een paar tips voor een veilig bedrijfsfeest

Wat u vooraf kunt doen:

 • Zorg voor een aantrekkelijk en gevarieerd aanbod van niet-alcoholische dranken.
 • Beperk het gebruik van alcoholische dranken.
 • Communiceer het begin- en einduur van het bedrijfsfeest.
 • Hou de gegevens van het openbaar vervoer en van enkele taxi’s bij de hand. Zo geraken ook de medewerkers die geen BOB kiezen, veilig thuis.

Waarop u tijdens het event kunt letten:

 • Ga uit van een verantwoord (beperkt) alcohol gebruik.  Geef zelf, als werkgever, het goede voorbeeld.
 • Verwijs naar de verkeerswetgeving (maximum 0,5 promille voor alcohol en nultolerantie voor illegale drugs).
 • Denk aan uw verantwoordelijkheid als werkgever: de arbeidsongevallenregeling blijft (doorgaans) van kracht als uw medewerker te veel op heeft.

Sensibiliseringsvideo: http://vimeo.com/4273945
Of meer info op www.qado.be