Geen toekomst zonder welzijn op het werk. Als je alle veiligheids- en welzijnstrends bij elkaar schrijft, bekom je een lijst met honderd trends. Om al een tipje van de sluier te lichten, heeft 4 safe een aantal trends geselecteerd die inspireren tot nieuwe ideeën en initiatieven op het vlak van veiligheid en welzijn. Niet dat we pretenderen dat deze trends en thema’s effectief de verwachtingen gaan inlossen, maar het is ‘food for thought’ voor elke preventieadviseur of bedrijfsleider.

Praat meer met elkaar

Meer en meer mensen storen zich eraan dat er voortdurend naar de smartphone gegrepen wordt op het werk, tijdens een opleiding of op restaurants. Hiermee raken we een gevoelige snaar tussen jong en oud. Soms verschuilt men zich achter facebook of ‘praten’ collega’s enkel nog via e-mail met elkaar. Niets kost meer energie dan werken in een omgeving waar niet alles mag of kan gezegd worden. Energie wil stromen, dus elke blokkade die opgeworpen wordt, verstoort deze stroom. Open communicatie en kunnen zeggen wat je wil, zonder bang te zijn om je job te verliezen of buiten het team te vallen, is daarbij onontbeerlijk. Als elk teamlid zichzelf mag zijn, dan zal je merken dat de samenwerking veel soepeler verloopt.

Meet het psychosociaal welzijn

Als je het aantal burn-outs ziet en daarbij het aantal mensen telt dat zich niet geapprecieerd voelt op het werk, is het duidelijk dat we nood hebben aan een nieuw soort leiderschap. Medewerkers inspireren, meer ruimte geven om creatief te zijn, hen verantwoordelijkheid geven voor hun initiatieven, zal hen bijgevolg productiever maken. Ondernemers in 2018 moeten vooral authentiek zijn en de juiste omstandigheden creëren waarin medewerkers zichzelf kunnen motiveren. Vergeet niet regelmatig de arbeidsomstandigheden te meten om zo een vinger aan de pols te houden binnen uw organisatie.

Participatie van de medewerkers is cruciaal

De sfeer van een ‘gezond verstand’-beleid in de onderneming blijkt steeds belangrijker. Niet alleen menselijke motieven spelen hier een rol maar ook nieuwe inzichten in de complexiteit van organisaties en vooral dan van veranderingsprocessen. Participatie van de medewerkers is niet langer beperkt tot het comité PBW, maar is een essentieel bestanddeel van een dynamische veiligheidscultuur. Het is een strategie waardoor men de knowhow van de werknemers waardeert, de motivatie activeert en de weerstand tegen verandering reduceert.

Welzijn boven welvaart

Jongeren hebben andere verwachtingen. Ze zijn beter opgeleid en ze werken niet in de eerste plaats voor het geld. Het werk moet ook leuk zijn. In de hectische wereld waarin we leven zoeken meer en meer mensen een nieuw evenwicht om de dagelijkse uitdagingen aan te kunnen. Immers minder kan ook meer zijn. In woelige tijden merken mensen dat ze ook van kleine dingen kunnen genieten. Mensen beslissen vandaag niet meer mee te doen met de rat race. Sommigen maken van hun hobby hun beroep en starten hun eigen microbrouwerij op, anderen genieten van groenten gekweekt in hun eigen tuin.

Welkom robots

Tien jaar geleden dachten we dat dit nooit zou kunnen. Nu is het er, de Google Driverless Car met niemand aan het stuur. Een voorbeeld van de razendsnelle evolutie in technologie. Er is de robot Baxter die kan rondlopen, dingen oppikken of handelingen aanleert zonder ingewikkelde programmatie. In geen enkele andere sector zorgt de snel toenemende vergrijzing voor zoveel druk als in de zorg. Medewerkers moeten constant multitasken waardoor de cliënten veel tijd alleen doorbrengen. Maar wat als robots een handje komt helpen ? Ze reageert op vragen en stelt ze, doet oefeningen voor en geeft instructies. Ze activeert, entertaint en geeft geen kik als een bewoner voor de vierde haar verhaal vertelt. Zorg krijgt hierdoor een andere betekenis, het is meer dan het uitvoeren van een taak, de robot creëert een band met degene die wordt verzorgd.

De mobiele werkplek

Niet alleen word je in je vrije tijd geconfronteerd met werkgerelateerde dingen, tijdens het werk glipt je privéleven er soms tussenin. Velen werken vanuit de auto of lunchbar. Dit fenomeen wordt al jaren opgemerkt, maar dankzij de kracht van de digitalisering en het mobiel internet kan iedereen werken waar en wanneer hij wil. We gebruiken de cloud niet alleen voor opslag en uitwisselen van data, maar vooral om te kunnen samenwerken. Maar waar ligt de grens ? Moeten we niet opzoek naar een nieuwe balans tussen werk en privé om het tempo van de veranderingen te kunnen volgen ? Of gaan we naast de drukte op zoek naar rustmomenten ?