Uw risicoanalyse chemische agentia


In elk bedrijf worden er in meer of mindere mate gevaarlijke stoffen gebruikt. Denk hierbij aan schoonmaakproducten, silicone of spuitbussen. Elke werkgever moet zich houden aan de - Codex boek VI, titel 1 - betreffende de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van de werknemers tegen de risico's van chemische agentia op het werk.

Op basis van de safety data sheet (SDS) van elk product, worden de risico’s van de aanwezige stoffen in kaart gebracht. Hierbij houden we rekening met de gevaarkenmerken en de blootstelling aan het product op elke werkpost. De resultaten van deze risicobeoordeling worden vertaald in een beknopte veiligheidsinformatieblad (VIB) om te bespreken op de werkvloer.

Voor meer informatie of een offerte bel 4 safe op 0475 28 70 73 of mailen kan ook.