Hoe ga je om met zomerse temperaturen op de werkvloer?

De zomer is in het land. Naast mooie vooruitzichten betekent dit ook extra maatregelen. Want als werkgever ben je bijvoorbeeld wettelijk verplicht om gekoelde dranken aan te bieden en beschermingsmiddelen ter beschikking te stellen voor medewerkers die rechtstreeks aan de zon worden blootgesteld. Maar waar moet je nu rekening mee houden? En hoe warm is té warm? Verwarrend is dat de wetgeving niet spreekt over temperaturen in Celcius maar over WBGT temperaturen.

Wat doen bij overschrijden WBGT-index

Wanneer de WBGT-index de 29 overschijdt bij lichte fysieke werkbelasting, 26 bij halfzware fysieke werkbelasting, 22 bij zware fysieke werkbelasting en 18 bij zeer zware fysieke werkbelasting, moet de werkgever de volgende maatregelen nemen:

  • de werknemers tegen rechtstreekse zonnestraling beschermen;
  • ervoor zorgen dat er verfrissende dranken worden verstrekt;
  • binnen de 48 uren toestellen voor kunstmatige verluchting installeren;
  • indien de overschrijding langer dan 48 uren aanhoudt rusttijden invoeren.

Het spreekt voor zich dat werkgevers niet moeten wachten tot de actiewaarden overschreden zijn om maatregelen te treffen, zodat hun werknemers hun taken kunnen uitoefen zonder te lijden onder de hinder van de warmte.

Wanneer werknemers vinden dat er maatregelen moeten getroffen worden, kunnen ze terecht bij het comité voor preventie en bescherming op het werk of de arbeidsarts.

Extra pauzes tot ijsjes

De diversiteit van werkzaamheden en het aantal locaties waar de werkzaamheden worden verricht (binnen – buiten) maken het moeilijk om te komen tot gelijke maatregelen die voor alle medewerkers als resultaat hebben dat er onder verantwoorde weerscondities (temperatuur en relatieve vochtigheid) kan worden (door)gewerkt. Dit verschilt per type werkplek en het soort werk. In goed onderling overleg tussen medewerkers en direct leidinggevende kunnen maatregelen genomen worden om tot een optimale werksituatie te komen afhankelijk van de individuele situatie.

Je kan en mag dus heel creatief zijn om maatregelen te nemen die het best passen bij je bedrijf of organisatie. Denk maar aan extra pauzes inlassen, aangepaste uurroosters, petten, een ijsje in de namiddag of zonnecrème voorzien. Het is wél wettelijk verplicht om gekoelde dranken aan te bieden aan je medewerkers en beschermingsmiddelen ter beschikking te stellen voor medewerkers die bij extreme temperaturen aan rechtstreekse zonnestralen blootgesteld worden.

Verluchting en airco

De temperatuur van de airco op de werkvloer is vaak een discussiepunt. Voor de ene medewerker is het te koud, terwijl de andere medewerker het net te warm heeft. 4 safe adviseert om zeker niet enkel de airco te gebruiken. Om de luchtkwaliteit te behouden is het belangrijk om geregeld ramen en deuren open te zetten.

En soms kan je niet anders dan voor de gulden middenweg te kiezen. Denk maar aan een ziekenhuis, waar de patiënt het liever wat warmer heeft in bed en verpleegkundigen het liever wat frisser bij het leveren van zware inspanningen bij het heffen en tillen van de patiënt. Het kan onmogelijk voor iedereen optimaal zijn, maar je kan wel zoeken naar een aanvaardbare oplossing waar iedereen zich in kan vinden.

Meten is weten

Waar klagen de medewerkers over? Op welke plaatsen is dit? Op wat voor momenten wordt er geklaagd? Op basis van dit vooronderzoek bepalen we samen hoe we de metingen gaan aanpakken.

4 safe heeft de nodige apparatuur en ervaring om de PMV-waarde en WBGT temperatuur van uw kantoor of productieruimtes te meten. Je kan dan zien hoe uw bedrijfsgebouwen scoren op de eerder genoemde factoren zoals de luchttemperatuur, tocht of luchtvochtigheid. De klimaatbarometer toont dan waar of wanneer er bijvoorbeeld pieken zijn in de temperatuur of CO2-gehalte. Bel of mail ons voor een verkennend gesprek en voor uw klimaatofferte.

 

Meer informatie:

Klimaatstudie

Gezond binnenklimaat, dat lucht op.

Nieuwe regels kwaliteit binnenlucht