De afkorting “VCA” staat voor “Veiligheid, Gezondheid- en Milieu- Checklist Aannemers”. De “VCA”-checklist is een uitgebreide vragenlijst waarmee bedrijven worden bevraagd om na te gaan in hoeverre ze voldoen aan de principes m.b.t. preventie, veiligheid en gezondheid. Bedrijven met een voldoende hoge score behalen dan een VCA-certificaat.

De “VCA”-certificatie komt voort uit de Welzijnswet van 4 augustus 1996 en richt zich naar “werken met derden”. Opdrachtgevers die met onderaannemers werken zullen er op toezien dat de opdrachtnemers bij het uitvoeren van de werken de nodige preventiemaatregelen in acht nemen. Het “VCA”-systeem wil dus bewijzen dat de aannemers en hun medewerkers de noodzakelijke preventiemaatregelen in acht nemen zodat de risico’s voor hun eigen werknemers en voor deze van de opdrachtgever tot een minimum beperkt worden. De opdrachtgever heeft ook de plicht om onveilige aannemers te weren waarvan hij kan weten dat ze de wetgeving i.v.m. veiligheid en gezondheid van de werknemers niet naleven.

Nieuwe regels VCA examen

Vanaf 1 februari 2018 worden de schriftelijke examens vervangen door Computer Based Testing (CBT-examens) en wordt er overgeschakeld op een nieuwe examenbank met alternatieve vraagvormen.

Van kennisvragen naar toepassingsvragen

De grootste verandering is een verschuiving van toetsen op kennis naar toetsen op inzicht. Kennis wordt niet minder onmisbaar. Maar waar het in de praktijk om draait is de toepassing. In het nieuwe examen wordt de kandidaat geconfronteerd met situaties waarin keuzes nodig zijn. Hierbij wordt er gebruik gemaakt van beeld, zoals foto’s en animaties.

Bijvoorbeeld het thema ‘lichaamsbescherming’. Er komt een bredere eindterm, nl. ‘De kandidaat kan in een gegeven situatie de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen kiezen’. Om dat te testen wordt er via de oude manier een werksituatie getoond met daarbij voorbeelden van pbm’s, waarvan er sommige noodzakelijk zijn en sommige niet. Bij de vernieuwing worden er andere vragen gesteld, nl. “Welke pbm’s zijn er? En welke eigenschappen hebben ze?”

Nieuwe vragenbank

Er werd een nieuwe vragenbank ontwikkeld. Enerzijds worden aan de kandidaten meer mogelijkheden geboden door gebruik van beeldmateriaal. Anderzijds worden de vragen complexer doordat er meer antwoordmogelijkheden gebruikt worden én de kans om het juiste antwoord te gokken sterk verminderd is. Ook moeten de kandidaten beter voorbereid worden op de toepassingsgerichte vragen.

Een bijkomend doel van de nieuwe opzet is dat slagen of buizen minder afhankelijk moet worden van iemands taalbeheersing. Kandidaten die prima inzicht hebben in veilig werken kunnen toch buizen, simpelweg omdat hun (schriftelijke) taalbeheersing te wensen overlaat. Dit blijft natuurlijk een moeilijke zaak, óók als men naar verhouding meer op inzicht gaat testen. Er zullen namelijk altijd vragen blijven waarbij het begrijpen van schriftelijke informatie onontbeerlijk is.

Jezelf even testen – doe hier het proefexamen met nieuwe testvragen (werkt enkel met internet explorer, niet op android)

Voorleesexamen

Vanaf heden zijn de examens VCA basis (B-VCA) voor bijna alle standaardtalen beschikbaar als voorleesexamen. Het voorlezen gebeurt via Readspeaker. Dit is een applicatie waarmee de kandidaat alle tekst op het scherm kan laten voorlezen door op een knop te klikken. Voor het examen van ‘Veiligheid voor operationeel leidinggevenden’ (VOL-VCA) en ‘Veiligheid voor Intercedenten’ (VIL-VCU) is er geen voorleesexamen mogelijk. Bent u intercedent of leidinggevende van een uitzendbureau? Dan moet u beschikken over het diploma Veiligheid voor Intercedenten en Leidinggevenden VCU (VIL-VCU).

Wanneer ben je geslaagd

Om het VCA-attest te behalen moet een kandidaat onderstaande punten behalen:

* B-VCA Het examen omvat 40 vragen en u heeft hiervoor maximaal 60 minuten. Je moet 26 punten of meer behalen van de 40.

* VOL-VCA Het examen omvat 70 vragen en u heeft hiervoor maximaal 75 minuten. Je moet 45 punten of meer van de 70 behalen om te slagen.

VCA certificatie of opleiding

Zou uw bedrijf graag het VCA**-certificaat behalen of hebben uw medewerkers een VCA-VOL certificaat nodig ? Mail 4safe voor een offerte.