Meer inzetten op preventie in de strijd tegen ziekteverzuim

Op 15 mei 2024 publiceerde het Belgisch Staatsblad een koninklijk besluit over ergonomie op het werk en preventie van musculoskeletale aandoeningen (MSA) op het werk. Het KB treedt in werking op 25 mei 2024 en vormt een onderdeel van de codex over het welzijn op het werk.

Ergonomie op het werk wordt omschreven als een aanpak die erop gericht is het werk, met inbegrip van de werkpost en de werkomgeving, aan te passen aan de mens, rekening houdend met zijn fysieke, mentale, psychische en sociale kenmerken. Tot op heden was ergonomie minder expliciet aanwezig in de wetgeving. Het grote aantal werknemers dat (langdurig) afwezig is van het werk als gevolg van MSA maakt echter duidelijk dat er dringend meer moet worden ingezet op preventie en op het verbeteren van de ergonomie op het werk in het algemeen, stelt de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid Arbeid en Sociaal Overleg.

Evalueren en informeren

De evaluatie en actualisering zijn in eerste instantie een opdracht voor de preventieadviseur van de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk.

* Is de materie te complex en is de deskundigheid niet aanwezig in de onderneming, dan wordt een preventieadviseur-ergonoom van de externe preventiedienst betrokken bij de risicoanalyse. Uiteraard heeft ook de arbeidsarts een inbreng.
• Tijdens een verkennend of periodiek bedrijfsbezoek specifieke ergonomische risico’s worden vastgesteld door een bedrijfsbezoeker die geen preventieadviseur-ergonoom is.
• Eén van de vijf prioriteiten van het beleidsadvies bij C- en D bedrijven verwijst naar ergonomie.

Ten slotte moet de werkgever de werknemers en het comité voor preventie en bescherming op het werk informeren en opleiden over de musculoskeletale risico’s op het werk en over de verschillende preventiemaatregelen.

Hulp nodig 

Is uw bedrijf te klein om een fulltime preventieadviseur in dienst te nemen? Of komt u als zaakvoerder tijd te kort om het werk uit te voeren zoals je zou willen? 4 safe helpt bij het maken van de risicoanalyse ergonomie van uw verschillende werkposten of het uitwerken van de nodige documenten. Contacteer 4safe voor ondersteuning.

 

Meer weten

De nieuwe wetgeving – ziek boek VIII

Ergonomie

Preventie MSA