Het JAP geeft concreet gestalte aan uw globaal preventieplan

Het jaaractieplan (JAP) is de praktische uitwerking van het globaal preventieplan (GPP). Je stelt het op in het kader van het dynamisch risicobeheersingssysteem.

Het globaal preventieplan bevat een overzicht van de preventieactiviteiten die door de werkgever over een periode van vijf jaar zullen worden vastgesteld en uitgevoerd.

Het jaarlijkse actieplan is de praktische uitvoering van het globaal preventieplan. In het JAP beschrijf je concreet welke actiepunten je het komende jaar zal uitvoeren om risico’s in je bedrijf uit te schakelen of te beperken. Denk aan het opnemen van een risicoanalyse ergonomie om de risico’s van heffen en tillen te detecteren of de risicoanalyse binnenklimaat om de luchtverversing in uw gebouwen in kaart te brengen.

1 november deadline voor het jaaractieplan

De werkgever stelt, in overleg met de leden van de hiërarchische lijn en de diensten voor preventie en bescherming op het werk, een jaaractieplan op ter bevordering van het welzijn op het werk tijdens het volgende dienstjaar. Via dit plan bevorder je de veiligheid, gezondheid, het welzijn en het milieu in je bedrijf. Je moet het JAP van het komende werkjaar ter kennisname en voor advies voorleggen aan het CPBW vóór 1 november van het lopende werkjaar. Heb je geen CPBW? Dan leg je het voor aan de vakbondsafvaardiging. Is die er ook niet? Dan leg je het rechtstreeks aan al je medewerkers voor via rechtstreekse participatie.

Een externe adviseur heeft voordelen

Wetende dat de werkgever steeds verantwoordelijk blijft (Art. I.2-2. en 13), is het logisch om een zo goed mogelijk plan neer te zetten. Het gebeurt vaak dat een interne preventieadviseur niet full-time bezig is met preventie en niet regelmatig wordt bijgeschoold. Dit maakt het moeilijk om een kwalitatief plan op te stellen (door een gebrek aan ervaring) en op tijd te zijn (door andere verantwoordelijkheden).

Een externe preventieadviseur biedt diverse voordelen bij het maken van een jaaractieplan en andere delen van het beleid: u hebt tijd voor andere zaken, wij hebben meer ervaring en een frisse kijk. Op zoek naar duidelijkheid? Met behulp van onze experts helpt 4 safe bij het opmaken van uw jaaractieplan. Contacteer ons met uw vragen of als we kunnen helpen op vlak van preventie.