Oudere Werknemers

Tewerkstellingspremie 50-Plus

2019-04-02T17:31:42+01:00

De vergrijzing en de lage werkzaamheidsgraad bij ouderen drukken op onze sociale zekerheid. Oudere werknemers verlaten te snel de Belgische arbeidsmarkt, en vinden vanaf een bepaalde leeftijd nog heel moeilijk een job. Om het tij te keren, bewandelt de regering verschillende pistes. Eindeloopbaanstelsels zoals brugpensioen en vervroegd pensioen worden geleidelijk afgebouwd of ontmoedigd. Voor januari

Tewerkstellingspremie 50-Plus2019-04-02T17:31:42+01:00

Actieplan 45-Plussers

2019-04-02T17:33:05+01:00

Werkgevers denken dat oudere werknemers te duur zijn en niet dynamisch genoeg.  Maar volgens de recentste diversiteitsbarometer blijkt dat oudere werknemers wel erg loyaal zijn en vaak beter scoren in relaties met klanten. In het regeerakkoord legt de regering-Di Rupo de klemtoon op het langer werken. Dit uit zich onder meer in verstrengde voorwaarden voor

Actieplan 45-Plussers2019-04-02T17:33:05+01:00
Go to Top