In 2011 waren er in België 167 arbeidsongevallen met een dodelijke afloop. 94 van hen overleden op het werk zelf en nog eens 73 overleden in het ziekenhuis. Dat betekent gemiddeld bijna één overlijden om de 2 werkdagen ! Daarnaast tellen we elke dag 85 personen die een blijvend letsel oplopen tijdens het werk.

Niettegenstaande de technische vooruitgang en betere preventie blijft het risico op ongevallen op de werkplek te hoog. Kille cijfers waar heel veel leed en verdriet achter schuilt. De cijfers verbazen echter niet wanneer je weet hoeveel inbreuken tegen de veiligheidswetgeving worden vastgesteld.

Ongevallen voorkomen

Elk arbeidsongeval is er één te veel. Alle arbeidsongevallen moeten degelijk onderzocht worden, met het oog op het nemen van maatregelen om herhaling te voorkomen. ‘Ernstige’ arbeidsongevallen moeten een speciale behandeling krijgen. Het gaat hier om ongevallen met blijvend letsel of tijdelijke letsels zoals breuken, brandwonden,… die te wijten zijn aan het vallen van hoogte, gegrepen worden in een machine,…

LMRA als laatste check

Het doel van de LMRA is dat medewerkers zich op de werkplek bewust zijn van alle (potentiële) veiligheids-, gezondheids- en milieurisico’s en of er voldoende beheersmaatregelen zijn genomen om ongevallen te voorkomen.  Nog een laatste maal wordt overlopen welke taken ze moeten uitvoeren, hoe ze te werk moeten gaan, wat de aanwezige risico’s en gevaren zijn en ten slotte hoe men deze gevaren kan vermijden of minimaliseren.

Het knipperlicht

Op die manier functioneert de LMRA als een verkeerslicht.  Bij het begin van de LMRA stopt men bij het rode licht.  Vervolgens kijkt men naar links en naar rechts om te zien of er gevaren zijn rondom de werkplek.  Handig daarbij is een checklist met een 5-tal puntjes.  Het licht staat op oranje, want opletten is de boodschap.  Indien alle benodigde beschermingsmiddelen aanwezig zijn, of indien er geen risico’s zijn, dan wordt groen licht gegeven en kan men in alle veiligheid met het werk beginnen.