Alles samen zijn in 2014 in België 141.865 arbeidsongevallen (op de arbeidsplaats en op de weg naar en van het werk) geregistreerd in de privésector door het Fonds van arbeidsongevallen (FAO). Dat blijkt uit de arbeidsongevallencijfers. Dit komt overeen met een daling van 5,7 procent in vergelijking met 2013. En dat terwijl de tewerkstelling relatief stabiel is gebleven (+ 0,4 procent).

Zowel het aantal ongevallen op de arbeidsplaats (- 4,4 procent, 121.195) als het aantal ongevallen op de weg naar en van het werk (-13,1 procent, 20.670) is gedaald. De daling van het aantal ongevallen op weg naar het werk is het resultaat van de bijzonder zachte wintermaanden waarin minder verkeersongevallen gebeurden en minder mensen uitgleden op voetpaden.

In 2014 kenden 59 arbeidsongevallen een dodelijke afloop. Dat zijn er 13 minder dan het jaar voordien. Tussen 2008 en 2014 daalde het aantal dodelijke ongevallen van 103 naar 59.

Val van hoogte op plaats twee

Een derde van de dodelijke ongevallen gebeurde op de openbare weg. Het ging daarbij meestal om verkeersongevallen. Valpartijen (16%) van een hoogte vormden de tweede doodsoorzaak. Op de derde plaats staat in aanraking komen met bewegend voorwerp (12%). Plaats vier wordt gedeeld door beknelling – verplettering (11%) en ongevallen met voertuigen in de onderneming of op de werf (11%).

Voorkomen is zoveel beter als genezen

De bovenstaande cijfers bewijzen dat Jaarlijks nog steeds een te groot aantal werknemers gewond raken door ongevallen. Ongevallen voorkomen en leren van hoe ze ontstaan, zou dan ook meer prioriteit moeten hebben. Niet uitsluitend om aan de wettelijke bepalingen te voldoen, maar vooral om menselijk leed en hoge kosten te voorkomen.

Het ongevallenonderzoek moet duidelijkheid verschaffen over de omstandigheden en de oorzaken. Het vindt zo snel mogelijk plaats nadat het ongeval is gemeld. Belangrijk hierbij is om de ongevalssituatie zo veel mogelijk in tact te laten, zodat de preventieadviseur en bij zware ongevallen de arbeidsinspecteur zich een goed beeld kunnen vormen over de gebeurtenissen. Hierbij worden ook de betrokkenen en getuigen gehoord.

Gratis LMRA kaartjes

Het doel van de LMRA is dat medewerkers zich op de werkplek bewust zijn van (potentiële) veiligheids-, gezondheids- en milieurisico’s en of er voldoende beheersmaatregelen zijn genomen om ongevallen te voorkomen. Voor het starten van een nieuwe taak is de LMRA als een waarschuwingslicht, stopt men bij het rode licht. Men kijkt van links naar rechts om te zien of er gevaren zijn rondom de eigen werkplek. Waar nodig schermt men risico’s af, wordt de werkmethode aangepast zodat groen licht wordt gegeven en uw mensen veilig aan het werk kunnen.

Om uw medewerkers vertrouwd te maken met het gebruik van de LMRA heeft 4 safe handige geheugenkaartjes gemaakt. Stuur ons een mailtjemet het aantal kaartjes die je wenst.

Meer info:
FAO statisch verslag van de arbeidsongevallen van 2014