Verstrenging asbestregels op het werk – jaarlijkse update van de asbestinventaris

2023-04-01T10:53:14+01:00

Door het koninklijk besluit (KB) van 12 februari 2023 tot wijziging van titel 3 betreffende asbest van boek VI van de codex worden de bestaande bepalingen over de asbestinventaris, metingen, het werkplan en asbestverwijdering verduidelijkt en/of aangevuld. Een aantal aanpassingen hebben betrekking op: • een verplichte jaarlijkse update van de asbestinventaris met gedetailleerde werkwijze voor

Verstrenging asbestregels op het werk – jaarlijkse update van de asbestinventaris2023-04-01T10:53:14+01:00

Verplichte opleiding voor de werknemers die diisocyanaten gebruiken

2023-03-05T17:22:54+01:00

Tegen 24 augustus 2023 moeten professionele gebruikers van diisocyanaten met succes een opleiding over het veilig gebruik van diisocyanaten voltooid hebben. De Europese verordening 2020/1149/EU legt enkele restricties op aan REACH ten aanzien van diisocyanaten. Wat gaat het over? Diisocyanaten zijn zeer reactieve chemicaliën die gebruikt kunnen worden als vloeistof, vaste stof of oplossing. Diisocyanaten

Verplichte opleiding voor de werknemers die diisocyanaten gebruiken2023-03-05T17:22:54+01:00

ABC van vluchtige organische stoffen

2023-03-05T17:26:48+01:00

Met bijna 200.000 zijn ze: vrouwen en mannen die onze huizen poetsen, kantoren schoonmaken of met grof geschut de voedingsindustrie ontsmetten. Terwijl zij de wereld properder maken, plegen ze wel een aanslag op hun eigen lichaam. Hun gezondheid staat op het spel en ondertussen hebben we niets door. Schoonmakers, schoonheidsspecialistes, schilders of decorateurs. Iedereen die

ABC van vluchtige organische stoffen2023-03-05T17:26:48+01:00

Nieuwe Regels VCA Examen

2019-03-30T12:28:47+01:00

De afkorting “VCA” staat voor “Veiligheid, Gezondheid- en Milieu- Checklist Aannemers”. De “VCA”-checklist is een uitgebreide vragenlijst waarmee bedrijven worden bevraagd om na te gaan in hoeverre ze voldoen aan de principes m.b.t. preventie, veiligheid en gezondheid. Bedrijven met een voldoende hoge score behalen dan een VCA-certificaat. De “VCA”-certificatie komt voort uit de Welzijnswet van

Nieuwe Regels VCA Examen2019-03-30T12:28:47+01:00
Go to Top