Tegen 24 augustus 2023 moeten professionele gebruikers van diisocyanaten met succes een opleiding over het veilig gebruik van diisocyanaten voltooid hebben. De Europese verordening 2020/1149/EU legt enkele restricties op aan REACH ten aanzien van diisocyanaten.

Wat gaat het over?

Diisocyanaten zijn zeer reactieve chemicaliën die gebruikt kunnen worden als vloeistof, vaste stof of oplossing. Diisocyanaten zijn een familie van zeer reactieve chemicaliën. Deze chemische stoffen worden op grote schaal gebruikt voor de productie van polyurethaanproducten – kortweg PU-producten. Isolatieschuim is misschien wel de bekendste toepassing, maar ook lijmen, vezels en coatings zoals verf en vernis bevatten diisocyanaten. Deze producten zijn niet zonder gevaar.

Gezondheidsrisico’s

Het verkeerd gebruik van diisocyanaten kunnen aanleiding geven tot ernstige gezondheidsklachten. Ze kunnen de luchtwegen, de slijmvliezen van de ogen en het maagdarmkanaal sterk irriteren. De luchtwegen kunnen bovendien overgevoelig worden door blootstelling aan diisocyanaten waardoor de personen na een tijdje allergisch gaan reageren. Bijgevolg zijn astma, chronische longziekte, dermatitis, eczeem, etc. gezondheidsrisico’s verbonden aan de blootstelling aan diisocyanaten.

Het hoofddoel van de opleiding is dan ook het terugdringen van het aantal beroepsastma’s door het correct gebruik van de producten.

Verplichte opleiding

De opleiding wordt verplicht voor alle gebruikers, zowel voor de werknemers die werken met diisocyanaten, als de personen die toezicht houden op deze werkzaamheden (bv. ploegleiders). Inhoudelijk zal er vooral gefocust worden op het onder controle houden van de blootstelling aan diisocyanaten via de huid en de luchtwegen op de werkplek.

De opleiding moet gegeven worden door een deskundige en minstens om de 5 jaar herhaald worden.

Praktisch

Opleidingsmateriaal in lijn met de Europese verordening is beschikbaar op de website safe use of diisocyanates. De online opleiding kost 5 euro per deelnemer en is beschikbaar voor 8 toepassingsgebieden, op 3 niveaus en reeds in 20 talen beschikbaar. Op het eind van de opleiding zijn er enkele testvragen en ontvangt de deelnemer een certificaat.

Hulp nodig 

Is uw bedrijf te klein om een fulltime preventieadviseur in dienst te nemen? Of komt u als zaakvoerder tijd te kort om het werk uit te voeren zoals je zou willen? 4 safe helpt bij het maken van de risicoanalyse waarbij eerst een evaluatie gemaakt wordt van de verschillende gevaarlijke producten. Bij de analyse van de safety data sheet (SDS) van elk chemisch product wordt de belangrijke informatie samengevat in een veiligheidsinformatieblad (VIB) om te bespreken met de medewerkers. Nadien bekijken we samen welke collectieve of persoonlijke beschermingsmiddelen nodig zijn om veilig te werken. Contacteer 4safe voor ondersteuning.

 

Meer weten

ABC van vluchtige stoffen