Brandpreventie

Home|Nieuwsberichten|Brandpreventie

Vluchtgedrag en hardnekkige mythes bij brand

2020-06-07T10:03:23+01:00

Als er brand uitbreekt, vormen het ontwerp en de voorzieningen van het gebouw niet de bottleneck, maar het gedrag van mensen. Met voldoende nooduitgangen ben je er niet: mensen moeten er ook nog gebruik van maken. Mensen, die gewoontedieren zijn, vluchten liever via de bekende hoofduitgang dan dat ze de nooduitgang nemen. Dat stelt onderzoekster

Vluchtgedrag en hardnekkige mythes bij brand2020-06-07T10:03:23+01:00

Mythes over Stofexplosie

2019-05-04T16:29:58+01:00

Om de veiligheid en de gezondheid van werknemers te waarborgen op arbeidsplaatsen met explosiegevaar, is de sociale ATEX 153 richtlijn van kracht.  Dat geldt zowel voor de omgeving (uitwendig) van de arbeidsplaats, als ook voor het inwendige van de procesinstallatie. Wat is een stofexplosie Bij explosieve atmosferen denkt men vaak aan gassen, zoals in de

Mythes over Stofexplosie2019-05-04T16:29:58+01:00

Dodelijke Stofexplosie in Houtsilo

2019-03-30T12:30:54+01:00

De dag voordien was er in het houtverwerkende bedrijf al een brand geweest, in een silo met houtafval. De brandweer had de houtschilfers in de houtsilo afgedekt met een schuimtapijt.  De gemeten temperaturen van de silo met een warmtecamera gaven normale waarden aan. De volgende dag kwam een ruimdienst langs om de silo leeg te

Dodelijke Stofexplosie in Houtsilo2019-03-30T12:30:54+01:00

Explosieveiligheid Batterijen

2019-03-30T12:27:27+01:00

In bedrijven en thuis vind je vandaag overal accu’s. Denk aan accu’s in vorkheftrucks, poetsmachines, palletwagens. Natte accu’s kennen risico’s. Het belangrijkste risico is de kans op brand. Als u accu’s tijdens de nacht oplaadt, is dat risico nog groter. Er is dan niemand die tijdig kan ingrijpen als er iets misgaat. Verschil natte of

Explosieveiligheid Batterijen2019-03-30T12:27:27+01:00

Brandpreventie Tips

2019-03-30T12:27:14+01:00

Volgens de FOD Werkgelegenheid zijn zes op tien ondernemingen niet in orde met de wetgeving in verband met de brandveiligheid. Als ondernemer denkt u daar niet elke dag aan. Door een brand kan de toekomst van je onderneming dus in een keer op het spel komen te staan. Maar wat kun je nu doen om

Brandpreventie Tips2019-03-30T12:27:14+01:00