Brand, een ernstig ongeval, een chemisch lek of een ander noodgeval. Het is iets dat je te allen tijde wil vermijden. Toch moet je er rekening mee houden dat het kan voorvallen. Op zo een moment is het cruciaal dat je: de schade beperkt. Dat al je werknemers weten wat ze moeten doen en dat je een goede voorbereiding hebt getroffen op een mogelijk noodgeval. Een risicoanalyse, evacuatieplannen, duidelijke signalisatie en noodprotocollen zijn hier dan ook letterlijk van levensbelang.

Risicoanalyse: de proef op de som

Elk bedrijf is anders. Dankzij de risicoanalyse brand, chemische producten, elektrische wagens en batterijen… breng je: gevaren, obstakels en mogelijke gevolgen bij een noodsituatie in kaart. Zo weet je welke preventiemaatregelen je moet nemen om je bedrijf veiliger te maken.

Enkele aandachtspunten die je moet controleren tijdens een risicoanalyse:

– Zijn de nooduitgangen en vluchtwegen vrij en toegankelijk?
– Is de veiligheidssignalisatie correct aangebracht, overal duidelijk zichtbaar en herkenbaar?
– Zijn onderaannemers en derden op de hoogte van de noodprocedures?

Het evacuatieplan: meer dan een verplicht nummertje

Elke werkgever is wettelijk verplicht om evacuatieplannen te voorzien, ook al werkt hij vanuit gehuurde gebouwen. De werkgever blijft verantwoordelijk voor de brandveiligheid van de werknemers.

Op een evacuatieplan mag je niet eender wat aanbrengen. Het plan moet volgende zaken bevatten om conform de Belgische wetgeving te zijn:

– Instructies over wat je moet doen in geval van brand.
– Dient bij elke ingang op het gelijksvloer en per verdieping aanwezig te zijn.
– Georiënteerd in de leesrichting.
– Ligging van uitgangen, nooduitgangen, vluchtroutes en de verzamelplaatsen aangeven.
– Indeling en bestemming van de lokalen, situering van compartimentsgrenzen.
– De ligging van lokalen met een verhoogd gevaar voor brand.

Signalisatie in en rond je bedrijf

Het evacuatieplan en de signalisatie in en rond je bedrijf gaan hand in hand. De vluchtroutes, nooduitgangen en waar brandblusmiddelen zich bevinden in het gebouw geven we aan op het evacuatieplan. Zorg ervoor dat de signalisatie steeds zichtbaar is, voorbeeld in de wandelgangen. Ook bij rookvorming of wanneer er zich veel mensen in de ruimte bevinden. Wij raden ook aan om haakse of panoramische bevestiging te gebruiken. Zo is de signalisatie vanuit elke looprichting zichtbaar. Gebruik overal hetzelfde type van pictogrammen (ISO 7010 norm) om verwarring te voorkomen.

Voor pictogrammen rond brandveiligheid en evacuatie in donkere ruimtes kies je best fotoluminescente pictogrammen. Bij een stroompanne of het uitvallen van de verlichting, lichten deze pictogrammen op zodat iedereen veilig geëvacueerd kan worden.

Noodprocedures

Een noodsituatie betekent vaak paniek. Dit is was je net wil vermijden. Door op voorhand afspraken en verantwoordelijkheden vast te leggen ontstaat er minder chaos. Dit leggen we vast in de noodorganisatie en de taken van Eerste Interventie Ploeg.

Enkele voorbeelden van verantwoordelijkheden die je schriftelijk moet vastleggen:
– Toedienen van eerste hulp: wie is hiervoor verantwoordelijk?
– Wie activeert het brandalarm, indien nog niet geactiveerd?
– Wie controleert op aanwezigheden op de verzamelplaats?

Oefening baart kunst

Wanneer was de laatste keer dat je een evacuatieoefening hebt georganiseerd? Wettelijk ben je als werkgever verplicht dit jaarlijks te organiseren. In de praktijk zien we dat dit veel minder gebeurt. Een evacuatieoefening moet steeds zo echt mogelijk gebeuren. Je werknemers weken op voorhand informeren is dus geen goed idee. Paniek is namelijk dé factor met de meeste invloed tijdens een ramp. Hoe minder mensen er op de hoogte zijn, hoe waarheidsgetrouwer de oefening. Het informeren van zwangere werknemers of werknemers met hartproblemen is echter wel een goed idee.

Professionele hulp

Kom je als preventieadviseur of zaakvoerder tijd te kort om het werk uit te voeren zoals u zou willen? 4 safe kan voor een bepaalde periode of permanent voor ondersteuning zorgen. Met een professionele risicoanalyse ben je zeker dat alle punten correct gecontroleerd worden. Hiervoor kan je beroep doen op de expertise van 4 safe. Onze veiligheidsexpert voert een volledige rondgang in jouw bedrijf uit. Op basis hiervan stellen we een rapport en zou uiteindelijk moeten uitmonden in het brandpreventiedossier. Wij helpen graag. Heeft u vragen of hulp nodig bij uw brandpreventiedossier ? Mail ons dan.

 

Meer weten:

 

Explosieveiligheid batterijen

Mythes over stofexplosie

Vluchtgedrag bij brand

 

Inspiratie voor het artikel: www.goossaert.be