Volgens de FOD Werkgelegenheid zijn zes op tien ondernemingen niet in orde met de wetgeving in verband met de brandveiligheid. Als ondernemer denkt u daar niet elke dag aan. Door een brand kan de toekomst van je onderneming dus in een keer op het spel komen te staan. Maar wat kun je nu doen om te voorkomen dat het zover komt?

Loopt eens door uw bedrijf. Kijk naar de kantoorruimtes waar mensen werken. Hoe staat het met de brandbeveiliging? Loop het magazijn binnen. Bekijk de werkplaats. En stelt u zich eens voor dat de ruimte gevuld wordt met rook, vlammen en er paniek uitbreekt. Pas dan wordt duidelijk waarom brandpreventie zo belangrijk is. Wat kunt u doen? Een overzicht met tips om aan brandpreventie te doen.

1. Uw brandpreventiedossier up-to-date

Dit dossier (Codex boek III, titel 3) moet zich aan de ingang van het gebouw bevinden zodat de brandweer er direct toegang toe heeft. Hierin staat in feite alles wat zij nodig hebben om snel te kunnen beginnen. Op een plan van het gebouw kunt u al veel aanduiden. Waar staan er brandblussers? Waar zijn er sprinklers? Is er ergens een verhoogd brandrisico? En natuurlijk de klassiekers: waar zitten de elektrische installaties, de brandcentrale, de afsluitkranen van gas. Hoe leg je airco’s en ventilatie stil ? In dit dossier vinden we ook de nota’s van de laatste evacuatieoefening.

2. Breng brandbare materialen in kaart

Rondslingerende pallets of afvalcontainers buiten het gebouw zijn gevaarlijk met het oog op brandstichting, dus zorg ervoor dat deze zoveel mogelijk opgeruimd worden. Maar kijk ook binnen het kantoor eens goed rond. Laat bijvoorbeeld geen kartonnen dozen slingeren, maar zorg ervoor dat dit aan het einde van de dag in een container wordt verzameld. Gebruik afvalbakken en containers van onbrandbaar materiaal.

3. Type brandblusser aangepast aan de aanwezige risico’s

Indien een machinebrand wordt geblust met poeder, is de kans reëel dat het poeder meer schade berokkent aan de vuurhaard en de omgeving. Poeder heeft immers een corrosieve werking. Dat kan voor onnodige extra schade en kosten zorgen. Denk maar aan computers. Had men in dat geval een CO2-blusser gebruikt, was er wellicht geen restschade.

Leer ook uw mensen een kleine brand te blussen, zo kan je misschien voorkomen dat de brand zich uitbreidt of overslaat naar andere delen in het bedrijf.

4. Back-up data

Denk na over het effect van brand op uw bedrijf en neem maatregelen (bijvoorbeeld back-up computersysteem of data opslag in the cloud) om het risico voor uw bedrijfscontinuïteit te verkleinen.

5. Check de elektriciteit

Veel bedrijfsbranden ontstaan door elektrische problemen of kortsluitingen in installaties. Laat deze periodiek keuren en bij twijfel eens nakijken door een erkend installateur. Al eens gedacht een thermografisch onderzoek van uw elektrische kasten ? Let er ook op dat alle apparaten aan het einde van de werkdag worden uitgezet en haal de stekker uit het stopcontact van apparaten die niet worden gebruikt.

6. Investeer in brandveiligheid

Rookmelders, brandblussers, brandwerende gordijnen… er zijn talloze maatregelen die je kunt treffen om te voorkomen dat een brand uitslaat wanneer deze ontstaat. Hierdoor kan er tijdig worden ingegrepen en blijft de schade beperkt. Bovendien geeft het medewerkers de kans om op tijd weg te komen uit de gebouwen.

7. Zorg voor intern noodplan

Wat doe je eigenlijk op het moment dat er brand ontstaat? In een noodprocedure stel je van tevoren een draaiboek op, zodat iedereen precies weet wat er moet gebeuren bij een brand. Maak een of meerdere medewerkers verantwoordelijk voor deze procedures en zorg natuurlijk dat ze regelmatig geoefend worden.

Bovendien elk noodplan heeft een houdbaarheidsdatum.  Uw bedrijf groeit, ondergaat organisatorische veranderingen of je krijgt nieuwe medewerkers.  Evalueer het plan jaarlijks om het actueel te houden, communiceer eventuele wijzigingen en oefen de vernieuwde scenario’s in.

8. Jaarlijkse evacuatieoefening

Een goed uitgewerkt plan dat stof ligt te vergaren in de kast zal weinig bijbrengen in geval van een noodsituatie.  Het is cruciaal dat de noodscenario’s jaarlijks geoefend worden.  In geval van nood moeten werknemers immers snel en veilig een gebouw kunnen verlaten. Door het interne noodplan te oefenen weet iedereen in geval van nood de snelste route naar buiten te vinden en samen te komen op de verzamelplaats.

Heeft u vragen of hulp nodig bij uw brandpreventiedossier ? Mail ons dan.

 

Inhoud van uw brandpreventiedossier

Goede voorbereiding van een noodsituatie