Steeds meer werknemers zijn tijdens de uitoefening van hun werk op de baan.  Technici op weg naar een klant, bouwvakkers naar de werf, sales mensen naar een zakenlunch,… 48 % van de dodelijke arbeidsongevallen vinden plaats onderweg.  In 2008 waren er 18.354 werkgerelateerde verkeersongevallen waarvan er maar liefst 2.299 tot een permanente werkonbekwaamheid leidden oftewel 1.218.000 verloren werkdagen.  En toch zien we dat er relatief weinig preventie en aandacht naar deze risico’s gaan.  Kortom een tip om mee te nemen in uw JAP voor 2014.

Perceptie van verkeersonveiligheid

Veilig onderweg met de auto, vrachtwagen of bestelwagen begint met risicoperceptie of het herkennen van potentieel gevaarlijke situaties.  Hoe beter je op de hoogte bent van risico’s en hoe ze te verminderen, des te groter is de kans dat je verantwoord zal rijden.  82% van de bestuurders geeft aan bezorgd of zeer bezorgd te zijn over verkeersongevallen.  Een analyse van de gepercipieerde oorzaken van verkeersongevallen toont aan dat de bestuurders een vrij objectief zicht hebben op de belangrijkste ongevalsoorzaken.  Rijden onder invloed (volgens 84% vaak de oorzaak van een ongeval), onaangepaste snelheid (81%), onvoldoende afstand houden (71%) en vermoeidheid (70%) staan bovenaan in de rangschikking van gepercipieerde ongevalsoorzaken.  Dit stemt grotendeels overeen met de reële ongevalsoorzaken zoals die naar voren komen in de ongevallenstatistieken.

Snelheid in cijfers

Overdreven snelheid is de belangrijkste doodsoorzaak in het verkeer.  Een aanrijding tegen 50 km/u kan je vergelijken met een val van de 3de verdieping.  Bij 90 km/h zitten we al aan 11 verdiepingen en bij 120 km/h heb je een dodelijke klap te verduren van 19 verdiepingen.  Onderschat ook de stopafstanden niet.  Er is immers niet alleen de remafstand, maar ook de reactietijd om de rem in te drukken.  Bij 50 km/h heb je 26 m nodig om bij droog weer tot stilstand te komen.  Rij je 90 km/h dan is de afstand al meer dan verdubbeld tot 64 m.  Rij je 120 km/h dan heb je 102 m nodig om te stoppen.  Dit is de afstand tussen 4 verlichtingspalen langs de autosnelweg !

Vertrek uitgerust en op tijd

Ook stress en agressie spelen een belangrijke rol in het verkeer.  Werknemers dienen op tijd op hun werk of op een afspraak aanwezig te zijn waardoor ze vaak onder stress rijden.  Wanneer iemand dan per ongeluk een verkeerd manoeuvre maakt bestaat de kans dat men hierop reageert met obscene gebaren, knipperen met de lichten.  Toch is hier voorzichtigheid geboden, je moest zo maar eens een persoon tegenkomen die met het verkeerde been uit bed is gestapt.

Defensief en bewust autorijden

Defensief rijden betekent hetzelfde als beheerst deelnemen aan het verkeer.  Het komt er dus op aan om bewust zo te rijden, dat je ongevallen voorkomt.  Maar je houdt echter ook rekening met fouten van andere weggebruikers en je past je rijstijl aan bij ongunstige rijomstandigheden.

Defensief rijden is ook van belang voor het milieu.  Minder snel rijden, trager optrekken en minder hard afremmen leiden ertoe dat de lucht minder verontreinigd wordt.  Bovendien zullen zowel de geluidshinder als het energieverbruik binnen de perken blijven.  Kortom, defensief rijden verbetert de kwaliteit van het leven.

Enkele tips om veiliger te rijden deze winter

  1. Neem ruim de tijd voor verplaatsingen, vooral ’s morgens en ’s avonds.
  2. Kijk regelmatig de staat van de lichten, ruitenwissers en spiegels na.   Hou ze proper, wat ze vergroten uw zichtbaarheid.
  3. Schakel tijdig je richtingaanwijzers in zodat de andere weggebruikers weten welke richting je uit wil gaan.
  4. Minder snelheid aan een zebrapad en maak oogcontact met mensen die willen oversteken.
  5. Snelheid aanpassen en dubbel alert zijn, zeker bij regen, mist of sneeuw.
  6. Let op in bochten, op bruggen, in tunnels, langs bosranden.  Zelfs in de herfst kunnen op die plaatsen ijzelplekken voorkomen.
  7. Hou voldoende afstand van je voorligger.  Immers regen, sneeuw of bladeren op de weg verlengen de remweg.

Bronnen en meer informatie:
www.bivv.be/nl
www.bivv.be/nl/bedrijven/road-safety-at-work