Het woon-werkverkeer moet duurzamer. We maken nog te veel gebruik van de auto om ons naar het werk te verplaatsen. Tegen 2020 moet het aandeel van de auto in het woon-werkverkeer van een kleine 70% naar 60% dalen. Fiets en openbaar vervoer moeten in het woon-werkverkeer elk een aandeel van 20% krijgen.

Op 29 juni 2015 lanceerde de Vlaamse Overheid een nieuwe Pendelfondsoproep tot projectvoorstellen. Het Pendelfonds is een financieel instrument om het bedrijfsleven aan te moedigen om maatregelen te nemen die tot een efficiënter en duurzamer woon-werkverkeer leiden. Ook samenwerkingsverbanden tussen de private sector en lokale overheden komen in aanmerking voor de subsidie. Een project kan gedurende maximaal 4 jaar en voor 50 % van de totale projectkosten gesubsidieerd worden.

Inschrijven vóór 29 november 2015 voor de Subsidies Woon-Werkverkeer

Individuele bedrijven en bedrijfsgroepen kunnen een subsidie aanvragen als ze hun werknemers een nieuwe vorm van woon-werkverkeer aanbieden, bijvoorbeeld een pendeldienst naar nabijgelegen openbaar vervoer. Ook investeringen in nieuwe infrastructuur zoals bedrijfsfietsen, fietsenstallingen en douches komen in aanmerking.

De subsidieaanvraag kan ingediend worden tot en met 15 oktober 2013. Opgelet: vooraleer u een aanvraag kan indienen, moet een dossiernummer aangevraagd worden. Dit nummer dient aangevraagd te worden voor 15 september 2013.

Van A tot Z met minder CO2

Een uitgekiend, duurzaam mobiliteitsbeleid kan je als bedrijf veel voordelen opleveren op zeer uiteenlopende terreinen:

  • Kostenbesparing, zowel direct als indirect. Zijn er bijvoorbeeld te weinig parkeerplaatsen, maar wil je niet investeren in nog meer parkeerruimte? Dan kunnen o.a. carpoolen en openbaar vervoer een oplossing bieden.
  • Imago: de CO2-bedrijfsdoelstellingen halen én een positief en ‘groener’ imago realiseren. ‘Corporate Social Responsability’ is immers meer dan ooit een belangrijke waarde, cruciaal voor een succesvol imago. Of denk aan het imago dichterbij ‘huis’: een goede parkeerregeling zorgt voor een positieve relatie met de buurt.
  • Een aantrekkelijke werkgever is vlot bereikbaar, ook voor wie geen auto heeft. Goede medewerkers blijven langer in dienst en vacatures raken sneller ingevuld.
  • Minder verzuim dankzij gezonde, fietsende medewerkers met een goede conditie. Ook de afwezigheid door arbeidsongeschiktheid als gevolg van auto-ongevallen tijdens het woon-werkverkeer vermindert.

www.pendelfonds.be