In de marketing, gezondheidszorg en arbeidspsychologie is het al lang een bekend gegeven dat het gedrag van mensen te beïnvloeden is door hun zintuigen aan te spreken en te prikkelen. Veel van de prikkels die we ontvangen komen binnen via onze ogen als licht, kleuren of bewegende beelden.

We are watching you

Uit talrijke onderzoeken is naar voren gekomen dat mensen zich sociaal wenselijker gedragen wanneer anderen naar hen kijken. Het onderliggende mechanisme is dat mensen zich graag gewaardeerd voelen door anderen. Hierdoor gaan mensen zich veiliger en meer naar de veiligheidsnormen gedragen als ze door anderen worden bekeken. Dit effect is zelfs zo sterk dat het ook al positief werkt wanneer iemand het gevoel heeft bekeken te worden. Onderzoek toonde aan dat andere mensen niet daadwerkelijk aanwezig hoeven te zijn om een positief effect op gedrag te behalen.

Psychologisch slimme posters? Het kan !

Bij de Newcastle Universitiy waren ze de fietsendiefstal zat.  Om het probleem tegen te gaan kozen ze niet voor extra camera’s of strengere controles. Ze kozen ervoor de fietsendiefstal tegen te gaan met een psychologisch experiment.   In drie fietsenstallingen op het campusterrein hingen ze een poster op, in andere delen niet.  Met succes: in de fietsenstallingen waar de poster hing werden 62% minder fietsen gestolen, terwijl in de andere fietsenstallingen waar geen posters hingen nam juist het aantal fietsendiefstallen toe met 63%.  Wat maakte deze poster zo succesvol?  Ze zorgen voor een gevoel van sociale controle.

Meer onderzoek naar sociale controle

Ook in andere experimenten is het positieve effect van sociale controle vastgesteld.  Zo werd in 2010 aangetoond dat mensen de kantine schoner achterlaten als men het gevoel van sociale controle heeft.  Ook worden in de supermarkt meer A-merken gekocht als mensen het gevoel hebben dat ze worden bekeken door anderen.  Allemaal wetenschappelijk getoetste manieren om het gevoel van sociale controle in te zetten om sociaal wenselijk gedrag op te roepen.

Ben jij ook geïnspireerd door de kracht van sociale controle? Laat me weten hoe jullie sociale controle gebruiken of gaan gebruiken!

Dit artikel is geïnspireerd op ‘Fietsendiefstal verminderen met psychologisch slimme posters? Het kan!’ – 1 mei 2013 – In Psychologie – door Maud Ebbekink