Het jaarverslag van de interne dienst moet sinds 8 maart 2018 niet langer opgestuurd worden naar het Toezicht Welzijn op het Werk. De werkgever moet het wel nog steeds opmaken en kunnen voorleggen aan de met toezicht belaste ambtenaar wanneer deze dit vraagt. Bovendien moet het ook nog steeds voorgelegd worden op het Comité voor preventie en bescherming op het werk in de maand februari.

Art. I. 2-22 werd vervangen door – De werkgever houdt het jaarverslag van de interne dienst, bedoeld in artikel II. 1-6, § 1 ter beschikking van de met het toezicht belaste ambtenaren.

Inhoud jaarverslag

Het jaarverslag brengt alle gegevens van het afgelopen jaar samen over de veiligheid en gezondheid van de werknemers van uw onderneming, zoals statistische gegevens over arbeidsongevallen, ondernomen acties, structuur van de preventie en bescherming in het bedrijf en informatie over de Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk.

Dit formulier (bijlage II. 1-3) moet ten laatste drie maand na het werkjaar waarop het betrekking heeft worden opgemaakt vóór 1 april van ieder jaar.

Hou volgende documenten bij de hand

• Uw Globaal Preventie Plan (GPP) en het Jaarlijks Actie Plan (JAP)
• Ongevalstatistieken, aan te vragen bij uw ongevallenverzekeraar
• Vraag bij uw sociaal secretariaat de sociale balans op met het correcte aantal gewerkte uren.
• Verslag(en) van de periodieke bedrijfsbezoeken uitgevoerd door de Externe Dienst Preventie en Bescherming.

De invulformulieren

Om de taak van de preventieadviseur te vergemakkelijken, stelt de Algemene Directie Toezicht op het Welzijn op het Werk verschillende formulieren ter beschikking via haar website.  Daar vindt u ook een toelichting om te weten wat u moet doen.  Het formulier A wordt gebruikt voor een interne dienst zonder afdelingen en wordt dus het vaakst gebruikt.

De formulieren en de verklarende nota (met daarin de lijst van de regionale directies) kunnen gedownload worden op de FOD-site: www.werk.belgie.be.

Hulp nodig

Raak jij niet wegwijs in de wirwar van wetgeving of kan je een klankbord gebruiken rond het preventiebeleid in jouw bedrijf? Aarzel dan niet om ons te contacteren.