Welzijn

Nieuw KB ergonomie op het werk

2024-06-21T16:23:16+01:00

Meer inzetten op preventie in de strijd tegen ziekteverzuim Op 15 mei 2024 publiceerde het Belgisch Staatsblad een koninklijk besluit over ergonomie op het werk en preventie van musculoskeletale aandoeningen (MSA) op het werk. Het KB treedt in werking op 25 mei 2024 en vormt een onderdeel van de codex over het welzijn op het

Nieuw KB ergonomie op het werk2024-06-21T16:23:16+01:00

Hoe reageren op grensoverschrijdend gedrag

2024-04-28T09:55:06+01:00

HOE ALS OMSTAANDER HET VERSCHIL MAKEN Iedereen heeft het jammer genoeg al eens meegemaakt. Je ziet iets gebeuren waarvan je denkt dat het niet correct is. Maar hoe reageer je daarop, zonder jezelf in gevaar te brengen? Studies tonen aan dat meer dan de helft van de omstaanders niet ingrijpen of reageren als ze getuige

Hoe reageren op grensoverschrijdend gedrag2024-04-28T09:55:06+01:00

10x strengere grenswaarden voor asbest op het werk

2023-12-31T09:28:10+01:00

Een 10 keer strengere blootstellingslimiet Op 20 december 2023 zijn nieuwe Europese grenswaarden voor asbest in werking getreden. Ze dient uiterlijk, binnen 2 jaar tegen 2025 omgezet te worden in Belgisch recht. Hoewel asbest in de EU al bijna 20 jaar verboden is, vormt het in oudere gebouwen nog steeds een bedreiging voor de gezondheid

10x strengere grenswaarden voor asbest op het werk2023-12-31T09:28:10+01:00

Zomerse temperaturen op de werkvloer

2023-09-26T10:21:17+01:00

Hoe ga je om met zomerse temperaturen op de werkvloer? De zomer is in het land. Naast mooie vooruitzichten betekent dit ook extra maatregelen. Want als werkgever ben je bijvoorbeeld wettelijk verplicht om gekoelde dranken aan te bieden en beschermingsmiddelen ter beschikking te stellen voor medewerkers die rechtstreeks aan de zon worden blootgesteld. Maar waar

Zomerse temperaturen op de werkvloer2023-09-26T10:21:17+01:00

Tips voor Meer Energie op het Werk – Deel 3

2023-01-15T11:54:41+01:00

De recente burn-out cijfers zien er helemaal niet goed uit. Bovendien lopen bijna 30% van de Belgische werknemers een (hoog) risico op burn-out. Heb je last van geeuwaanvallen in de voormiddag en zit je na de lunch vaak te knikkebollen? Is de concentratie soms ver zoek? Het is niet altijd makkelijk om het werk in

Tips voor Meer Energie op het Werk – Deel 32023-01-15T11:54:41+01:00

Tips voor Meer Energie op het Werk – Deel 2

2023-01-15T11:56:04+01:00

We leven in turbulente tijden: de pandemie, de energiecrisis en inflatie. Er is geen adempauze om te recupereren. Daardoor daalt de veerkracht jaar na jaar, zowel in onze bedrijven, als thuis, bij volwassen en bij jongeren. Voel je je niet echt lekker in je vel na een dag hard werken? 4safe geeft je in 3

Tips voor Meer Energie op het Werk – Deel 22023-01-15T11:56:04+01:00

Tips voor Meer Energie op het Werk – Deel 1

2023-01-15T11:57:49+01:00

30 dagen zonder klagen In moeilijke tijden willen mensen niet verteld worden om gewoon door een roze bril te kijken en positief te zijn. Mensen willen gezien en gehoord worden. De beste manier om anderen te helpen is niet door ze op te vrolijken, maar door er te ‘zijn’ en hen een teken te geven.

Tips voor Meer Energie op het Werk – Deel 12023-01-15T11:57:49+01:00

Klimaatklachten, het belang van een gezond binnenklimaat

2023-08-20T17:18:05+01:00

Klimaatklachten In ons klimaat en samenleving brengt de mens het merendeel van zijn tijd door in een kunstmatig klimaat: woning, werkplaats, kantoor, de auto, het openbaar vervoer of in een sportzaal… We moeten er naar streven om de thermische omgevingsfactoren zo aan te passen zodat de mens – machine en zijn omgeving, zo optimaal mogelijk

Klimaatklachten, het belang van een gezond binnenklimaat2023-08-20T17:18:05+01:00

Slaaptekort – hoe te voorkomen

2022-06-16T07:23:01+01:00

Last van een ochtendhumeur 1 op de 3 Belgen slaapt slecht en 20 % heeft last van chronische slaaptekort. Herstellende slaap is cruciaal om geconcentreerd en actief de werkdag door te komen. Amerikaanse en Europese studies tonen aan dat vermoeide werknemers tot 55% minder productief en 20% meer afwezig zijn dan hun uitgeslapen collega’s. Niet-uitgeruste

Slaaptekort – hoe te voorkomen2022-06-16T07:23:01+01:00

De Welzijnswet – de Codex voor iedere ondernemer

2022-06-12T09:34:51+01:00

Heeft de bakker op de hoek, de boekhouder of het verzekeringskantoor een globaal preventie plan (GPP) nodig ?  Nog elke maand kom ik zelfstandigen en zaakvoerders tegen die mij vertellen dat zij geen preventiebeleid of brandpreventiedossier moeten hebben omdat ze een kleine onderneming zijn.  Maar hoe zit de vork nu juist aan de steel ?

De Welzijnswet – de Codex voor iedere ondernemer2022-06-12T09:34:51+01:00

Einde generieke gids

2022-06-05T16:59:26+01:00

Einde generieke gids Het is gebeurd. Op 11 mei 2022, twee maanden na het opheffen van de epidemische noodsituatie, eindigde de “nazorgfase”, wat ook het einde betekent van de verplichting voor de ondernemingen om de specifieke maatregelen van de waakzaamheidsfase van de generieke gids en aanvullende sectorgidsen toe te passen. De werkvloer krijgt zijn glimlach

Einde generieke gids2022-06-05T16:59:26+01:00

Digitale detox

2021-12-12T10:08:14+01:00

Altijd verbonden Heb jij dit bericht gezien? Voor veel mensen is het vanzelfsprekend om een groot deel van de (vrije) tijd door te brengen op het internet. De smartphone is bijna een verlengstuk van het lichaam en een deel van hun identiteit geworden. Ze horen simpelweg bij het dagelijks leven. Er helemaal afstand van nemen

Digitale detox2021-12-12T10:08:14+01:00

Zo creëer je een mentaal gezonde werkvloer

2021-11-12T08:45:55+01:00

Uit een bevraging door Mensura en Certimed zegt maar liefst 4 op 10 Belgen dat stress en werkdruk onbespreekbaar zijn op de werkvloer. 70% geeft aan dat ze makkelijk met de werkgever over werkgerelateerde onderwerpen kunnen praten. Die bespreekbaarheid daalt echter wanneer het gaat over familiale onderwerpen (54%), de niet-medische oorzaken van afwezigheid (50%), of

Zo creëer je een mentaal gezonde werkvloer2021-11-12T08:45:55+01:00

De 5 A’s van de Welzijnsbarometer

2021-11-11T16:49:45+01:00

De coronacrisis was niet evident. We moesten op korte termijn veel zaken aanpassen in onze dagelijkse werking en werden geconfronteerd met veel veranderingen. Jullie toonden heel veel inzet en flexibiliteit. Wie ook veel van thuis uit werkt, heeft het vaak moeilijk om de grens tussen werk en privé te bewaken. Ons brein kent geen rust

De 5 A’s van de Welzijnsbarometer2021-11-11T16:49:45+01:00

Bedrijfsbezoek externe dienst vanaf 2022

2021-10-17T09:52:06+01:00

Bedrijfsbezoek externe dienst vanaf 2022 Op 23 augustus verscheen een KB dat sleutelt aan het doel, de inhoud en de modaliteiten van het bedrijfsbezoek door uw externe dienst preventie bescherming op het werk (Liantis, Mensura, Idewe…) waarbij u bent aangesloten. De nieuwe regels gaan in op 1 januari 2022. Wat verandert er precies? En wat

Bedrijfsbezoek externe dienst vanaf 20222021-10-17T09:52:06+01:00

1 november deadline voor het jaaractieplan

2021-10-17T15:49:23+01:00

Het JAP geeft concreet gestalte aan uw globaal preventieplan Het jaaractieplan (JAP) is de praktische uitwerking van het globaal preventieplan (GPP). Je stelt het op in het kader van het dynamisch risicobeheersingssysteem. Het globaal preventieplan bevat een overzicht van de preventieactiviteiten die door de werkgever over een periode van vijf jaar zullen worden vastgesteld en

1 november deadline voor het jaaractieplan2021-10-17T15:49:23+01:00

Gezond binnenklimaat – dat lucht op

2022-12-05T11:10:59+01:00

Luchtvervuiling Wist je dat de Vlaming gemiddeld 85% van zijn of haar tijd binnen doorbrengt? En dat vooral in de eigen woning? Wist je dat de binnenlucht tot vijf keer meer vervuild is dan buiten? De binnenlucht die je gedurende al die tijd inademt, heeft invloed op je gezondheid en welzijn. Maar hoe herken je

Gezond binnenklimaat – dat lucht op2022-12-05T11:10:59+01:00

OPS of Schildersziekte

2021-10-17T08:55:07+01:00

Je kent het wel: het zweverige, soms misselijke gevoel na een dag schilderen in een slecht verluchte atelier of kamer. Net als vele anderen zien wij daar waarschijnlijk geen kwaad in. Toch kunnen oplosmiddelen ernstige gezondheidsklachten veroorzaken. Het zijn niet enkel de schilders die tijdens de uitoefening van hun beroep blootgesteld worden aan oplosmiddelen. Ook

OPS of Schildersziekte2021-10-17T08:55:07+01:00

Voel je Goed op het Werk

2021-09-12T09:33:38+01:00

De regelgeving rond psychosociale risico’s (Codex boek I, titel 3) bepaalt dat elke onderneming, groot of klein, een aanpak nodig heeft om risico’s zoals stress en burn-out te helpen voorkomen.  Psychosociale risico’s op het werk omvatten professionele risico's die de werknemers psychische en eventueel ook lichamelijke schade kunnen berokkenen. Ze kunnen ook een impact hebben

Voel je Goed op het Werk2021-09-12T09:33:38+01:00

VOKA Charter duurzaam ondernemen helpt uw veiligheid vooruit

2021-08-29T09:56:05+01:00

Duurzaam ondernemen verankeren in jouw bedrijfsvoering is een slimme zet, want ondernemingen die inzetten op duurzaam ondernemen zijn weerbaarder, efficiënter en weten meer talent te behouden! Wil je duurzaam ondernemen, veiligheid en welzijn op het werk, verankeren in jouw bedrijfsvoering? Met de 17 Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties helpt het Voka charter

VOKA Charter duurzaam ondernemen helpt uw veiligheid vooruit2021-08-29T09:56:05+01:00

Reizen in tijden van corona

2021-08-21T10:16:59+01:00

Veel medewerkers vertrekken met vakantie, gaan op uitstap of keren terug uit het buitenland.  Sinds 1 augustus 2020 zijn alle Belgen en buitenlanders die terugkeren uit vakantie en toeristen die ons land binnenkomen verplicht een elektronisch formulier in te vullen, om contactonderzoek voor corona mogelijk te maken. Hoe werkt het, en wanneer moet u het

Reizen in tijden van corona2021-08-21T10:16:59+01:00

Een medewerker test positief op corona. Wat nu?

2021-03-14T18:09:44+01:00

Iemand is besmet met COVID.  Via het systeem van contacttracing wordt de arbeidsarts van de onderneming waar de persoon is tewerkgesteld op de hoogte gebracht van de besmetting.  De arbeidsarts licht de werkgever in, die dan geheimhoudingsplicht heeft.  Op zijn beurt brengt hij de interne preventieadviseur op de hoogte om samen preventiemaatregelen te nemen. De

Een medewerker test positief op corona. Wat nu?2021-03-14T18:09:44+01:00

Een preventieadviseur kiezen doe je zo

2021-09-12T09:28:53+01:00

Elke werkgever (vanaf één interim medewerker) is verplicht een interne dienst voor preventie en bescherming op het werk op te richten. In principe is dit een werknemer die de functie van preventieadviseur (Art II.1-1) vervult. In ondernemingen met minder dan 20 werknemers kan de werkgever zelf preventieadviseur zijn. Een interne dienst telt één of meer

Een preventieadviseur kiezen doe je zo2021-09-12T09:28:53+01:00

Materiaal aan een kraan na de Werkuren

2021-08-27T17:17:22+01:00

Diefstal van materieel op bouwplaatsen is een probleem waar veel aannemers mee te maken hebben. Om te voorkomen dat ladders, zaagmachines en andere uitrusting gestolen worden, worden ze opgehangen aan de kraanhaak, zodat ze niet meer bereikbaar zijn voor dieven. Klein materieel kan samengebracht worden in een materieelcontainer, die dan aan de kraan wordt opgehangen.

Materiaal aan een kraan na de Werkuren2021-08-27T17:17:22+01:00

Ventilatie en het coronavirus, hoe zit het?

2020-10-04T17:11:30+01:00

Een van de vragen die wij vaak krijgen is: Kan het ventilatiesysteem het coronavirus verspreiden? Er is geen reden om een HVAC-installatie te reinigen of uit te schakelen, ook niet wanneer bij een persoon een coronabesmetting werd vastgesteld. Mits de nodige preventiemaatregelen – ruimte ventileren, afstand houden, telewerk indien mogelijk, mondmaskers en handgel gebruiken –

Ventilatie en het coronavirus, hoe zit het?2020-10-04T17:11:30+01:00

Thuiswerk of telewerk in tijden van corona

2020-04-27T07:42:49+01:00

Thuiswerk of telewerk in corona tijden, hoe organiseer je dit? Het COVID-19 virus zorgt voor ongeziene impact op onze samenleving: economisch én sociaal. Belgische werknemers werken, als dat kan, van thuis uit. En dat heeft niet enkel implicaties voor de werkgevers, maar ook voor de mentale en fysieke gezondheid van de werknemers. De Coronacrisis noodzaakt

Thuiswerk of telewerk in tijden van corona2020-04-27T07:42:49+01:00

Jaarverslag Interne Dienst Niet Langer Opsturen

2020-03-01T10:52:06+01:00

Het jaarverslag van de interne dienst moet sinds 8 maart 2018 niet langer opgestuurd worden naar het Toezicht Welzijn op het Werk. De werkgever moet het wel nog steeds opmaken en kunnen voorleggen aan de met toezicht belaste ambtenaar wanneer deze dit vraagt. Bovendien moet het ook nog steeds voorgelegd worden op het Comité voor

Jaarverslag Interne Dienst Niet Langer Opsturen2020-03-01T10:52:06+01:00

Waarop gaat de TWW op controleren in 2020 ?

2020-01-25T16:01:07+01:00

Elk jaar voert de arbeidsinspectiedienst Toezicht Welzijn op het Werk (TWW) een aantal regionale en nationale campagnes, gericht op specifieke sectoren en thema’s. Ontdek nu op welke welzijnsthema's de overheid in jouw sector de nadruk legt in 2020. Regionale campagnes en thema's van inspecties West-Vlaanderen: Fabricage van meubels - thema gevaarlijke producten (composietmaterialen) Oost-Vlaanderen:  Thuisverpleging

Waarop gaat de TWW op controleren in 2020 ?2020-01-25T16:01:07+01:00

Werknemers het slachtoffer van grensoverschrijdend gedrag

2019-05-05T08:40:19+01:00

Belgische werknemers hebben steeds meer het gevoel slachtoffer te zijn van grensoverschrijdend gedrag. Dit blijkt uit het nieuwe onderzoek van HR-dienstverlener Securex bij 1.500 werknemers in België. Deze bevraging werd afgenomen vlak na de #MeToo-periode. Grensoverschrijdend gedrag kan slaan op pesten, ongewenst seksueel gedrag, agressie en discriminatie. Het zijn specifieke vormen van psychosociale belasting die

Werknemers het slachtoffer van grensoverschrijdend gedrag2019-05-05T08:40:19+01:00

Resultaten Inspectiecampagne Uitzendkrachten 2018

2019-03-30T12:31:44+01:00

De Algemene Directie Toezicht op het Welzijn op het Werk (FOD Werkgelegenheid) organiseerde een inspectiecampagne rond de veiligheid en de gezondheid van uitzendkrachten. Deze campagne kadert in een Europees initiatief dat wordt georganiseerd door het Europese Comité van de Hoge Vertegenwoordigers van de Arbeidsinspectie en bevat een luik over grensoverschrijdende uitzendarbeid. De inspectiecampagne, die een

Resultaten Inspectiecampagne Uitzendkrachten 20182019-03-30T12:31:44+01:00

Bescherming Jongeren op het Werk

2019-04-02T17:12:45+01:00

Om conform te zijn aan de conventie nr. 138 van de Internationale Arbeidsorganisatie betreffende de minimumleeftijd, is KB van 3 mei 1999 betreffende de bescherming van de jongeren op het werk aangepast. In de Codex boek X, titel 3 - betreffende de bescherming van de jongeren op het werk, is de leeftijd waarop de jonge

Bescherming Jongeren op het Werk2019-04-02T17:12:45+01:00

Aansprakelijkheid Werknemers

2019-04-02T17:13:58+01:00

Een operator laat per ongeluk een giftig product in de afvoer vloeien. De productielijn wordt niet vergrendeld wanneer de technieker eraan werkt of een stellingbouwer laat een steigerbuis vallen terwijl beneden een lasser aan het werk is … De fout kan soms klein zijn, maar de aangerichte schade groot. De vraag rijst dan: wie draait

Aansprakelijkheid Werknemers2019-04-02T17:13:58+01:00

Nieuwe KB Psychosociale Risico’s

2019-04-02T17:23:18+01:00

De regelgeving rond psychosociale risico’s (Codex boek I, titel 3) bepaalt dat elke onderneming, groot of klein, een aanpak nodig heeft om risico’s zoals stress en burn-out te helpen voorkomen.  Psychosociale risico’s op het werk omvatten professionele risico's die de werknemers psychische en eventueel ook lichamelijke schade kunnen berokkenen. Ze kunnen ook een impact hebben

Nieuwe KB Psychosociale Risico’s2019-04-02T17:23:18+01:00

Uitbreiding Antipestwet

2019-05-04T16:22:05+01:00

Eind januari 2014 heeft de kamer twee wetsvoorstellen goedgekeurd.  De aangepaste antipestwet verplicht verblijven om een risicoanalyse uit te voeren naar psychosociale risico’s zoals stress, conflicten of burn-out.   Daarnaast krijgen werknemers die het slachtoffer worden van pesterijen, geweld of ongewenst seksueel gedrag, ook ontslagbescherming, zodra een klacht wordt ingediend. Maak pesten bespreekbaar De meeste

Uitbreiding Antipestwet2019-05-04T16:22:05+01:00

Psychosociale Risico’s

2019-04-02T17:28:11+01:00

Voelen uw medewerkers zich goed in hun vel, is er een aangename positieve werksfeer, dan zijn ze tot veel in staat. Maar misschien lijden uw mensen aan stress op het werk of hebben ze te maken met geweld en pesterijen. Deze psychosciale risico’s (PSR) zijn niet alleen nefast voor de medewerker zelf (stress, hoofdpijn, slaapstoornissen,

Psychosociale Risico’s2019-04-02T17:28:11+01:00
Go to Top