Welzijn

Corona actieplan en risicoanalyse bij het heropstarten

2020-06-07T16:37:16+01:00

Ziet u door de bomen het bos niet meer? Wij bundelen voor u acties zodat u aan de slag kan met haalbare preventiemaatregelen. Het COVID-19 actieplan en risicoanalyse is geen vast gegeven, maar een handig geheugensteuntje om een doordacht actieplan uit te werken afgestemd op uw onderneming. We vullen de informatie in ons heropstart dossier

Corona actieplan en risicoanalyse bij het heropstarten2020-06-07T16:37:16+01:00

Thuiswerk of telewerk in tijden van corona

2020-04-27T07:42:49+01:00

Thuiswerk of telewerk in corona tijden, hoe organiseer je dit? Het COVID-19 virus zorgt voor ongeziene impact op onze samenleving: economisch én sociaal. Belgische werknemers werken, als dat kan, van thuis uit. En dat heeft niet enkel implicaties voor de werkgevers, maar ook voor de mentale en fysieke gezondheid van de werknemers. De Coronacrisis noodzaakt

Thuiswerk of telewerk in tijden van corona2020-04-27T07:42:49+01:00

Jaarverslag Interne Dienst Niet Langer Opsturen

2020-03-01T10:52:06+01:00

Het jaarverslag van de interne dienst moet sinds 8 maart 2018 niet langer opgestuurd worden naar het Toezicht Welzijn op het Werk. De werkgever moet het wel nog steeds opmaken en kunnen voorleggen aan de met toezicht belaste ambtenaar wanneer deze dit vraagt. Bovendien moet het ook nog steeds voorgelegd worden op het Comité voor

Jaarverslag Interne Dienst Niet Langer Opsturen2020-03-01T10:52:06+01:00

Waarop gaat de TWW op controleren in 2020 ?

2020-01-25T16:01:07+01:00

Elk jaar voert de arbeidsinspectiedienst Toezicht Welzijn op het Werk (TWW) een aantal regionale en nationale campagnes, gericht op specifieke sectoren en thema’s. Ontdek nu op welke welzijnsthema's de overheid in jouw sector de nadruk legt in 2020. Regionale campagnes en thema's van inspecties West-Vlaanderen: Fabricage van meubels - thema gevaarlijke producten (composietmaterialen) Oost-Vlaanderen:  Thuisverpleging

Waarop gaat de TWW op controleren in 2020 ?2020-01-25T16:01:07+01:00

Werknemers het slachtoffer van grensoverschrijdend gedrag

2019-05-05T08:40:19+01:00

Belgische werknemers hebben steeds meer het gevoel slachtoffer te zijn van grensoverschrijdend gedrag. Dit blijkt uit het nieuwe onderzoek van HR-dienstverlener Securex bij 1.500 werknemers in België. Deze bevraging werd afgenomen vlak na de #MeToo-periode. Grensoverschrijdend gedrag kan slaan op pesten, ongewenst seksueel gedrag, agressie en discriminatie. Het zijn specifieke vormen van psychosociale belasting die

Werknemers het slachtoffer van grensoverschrijdend gedrag2019-05-05T08:40:19+01:00

Resultaten Inspectiecampagne Uitzendkrachten 2018

2019-03-30T12:31:44+01:00

De Algemene Directie Toezicht op het Welzijn op het Werk (FOD Werkgelegenheid) organiseerde een inspectiecampagne rond de veiligheid en de gezondheid van uitzendkrachten. Deze campagne kadert in een Europees initiatief dat wordt georganiseerd door het Europese Comité van de Hoge Vertegenwoordigers van de Arbeidsinspectie en bevat een luik over grensoverschrijdende uitzendarbeid. De inspectiecampagne, die een

Resultaten Inspectiecampagne Uitzendkrachten 20182019-03-30T12:31:44+01:00

Voel je Goed op het Werk

2019-03-30T12:30:14+01:00

De regelgeving rond psychosociale risico’s (Codex boek I, titel 3) bepaalt dat elke onderneming, groot of klein, een aanpak nodig heeft om risico’s zoals stress en burn-out te helpen voorkomen.  Psychosociale risico’s op het werk omvatten professionele risico's die de werknemers psychische en eventueel ook lichamelijke schade kunnen berokkenen. Ze kunnen ook een impact hebben

Voel je Goed op het Werk2019-03-30T12:30:14+01:00

Bescherming Jongeren op het Werk

2019-04-02T17:12:45+01:00

Om conform te zijn aan de conventie nr. 138 van de Internationale Arbeidsorganisatie betreffende de minimumleeftijd, is KB van 3 mei 1999 betreffende de bescherming van de jongeren op het werk aangepast. In de Codex boek X, titel 3 - betreffende de bescherming van de jongeren op het werk, is de leeftijd waarop de jonge

Bescherming Jongeren op het Werk2019-04-02T17:12:45+01:00

Aansprakelijkheid Werknemers

2019-04-02T17:13:58+01:00

Een operator laat per ongeluk een giftig product in de afvoer vloeien. De productielijn wordt niet vergrendeld wanneer de technieker eraan werkt of een stellingbouwer laat een steigerbuis vallen terwijl beneden een lasser aan het werk is … De fout kan soms klein zijn, maar de aangerichte schade groot. De vraag rijst dan: wie draait

Aansprakelijkheid Werknemers2019-04-02T17:13:58+01:00

De Welzijnswet voor Iedere Ondernemer

2019-04-02T17:21:08+01:00

Heeft de bakker op de hoek, uw boekhouder of uw bankkantoor een globaal preventie plan (GPP) nodig ?  Nog elke maand kom ik zelfstandigen en zaakvoerders tegen die mij vertellen dat zij geen Globaal Preventie Plan moeten hebben omdat ze een kleine onderneming zijn.  Maar hoe zit de vork nu juist aan de steel ?

De Welzijnswet voor Iedere Ondernemer2019-04-02T17:21:08+01:00

Nieuwe KB Psychosociale Risico’s

2019-04-02T17:23:18+01:00

De regelgeving rond psychosociale risico’s (Codex boek I, titel 3) bepaalt dat elke onderneming, groot of klein, een aanpak nodig heeft om risico’s zoals stress en burn-out te helpen voorkomen.  Psychosociale risico’s op het werk omvatten professionele risico's die de werknemers psychische en eventueel ook lichamelijke schade kunnen berokkenen. Ze kunnen ook een impact hebben

Nieuwe KB Psychosociale Risico’s2019-04-02T17:23:18+01:00

Uitbreiding Antipestwet

2019-05-04T16:22:05+01:00

Eind januari 2014 heeft de kamer twee wetsvoorstellen goedgekeurd.  De aangepaste antipestwet verplicht verblijven om een risicoanalyse uit te voeren naar psychosociale risico’s zoals stress, conflicten of burn-out.   Daarnaast krijgen werknemers die het slachtoffer worden van pesterijen, geweld of ongewenst seksueel gedrag, ook ontslagbescherming, zodra een klacht wordt ingediend. Maak pesten bespreekbaar De meeste

Uitbreiding Antipestwet2019-05-04T16:22:05+01:00

De 5 A’s van de Welzijnsbarometer

2019-04-02T17:27:44+01:00

Het aantal burn-out gevallen in België neemt snel toe. In 2015 zaten 346.971 Belgen langer dan een jaar ziek thuis, van wie 122.825 omwille van psychosociale aandoeningen. Stress en drukte kenmerken onze samenleving: in het verkeer, in de vrije tijd en op het werk. Medewerkers onder stress zijn niet meer in staat om de verwachtingen

De 5 A’s van de Welzijnsbarometer2019-04-02T17:27:44+01:00

Psychosociale Risico’s

2019-04-02T17:28:11+01:00

Voelen uw medewerkers zich goed in hun vel, is er een aangename positieve werksfeer, dan zijn ze tot veel in staat. Maar misschien lijden uw mensen aan stress op het werk of hebben ze te maken met geweld en pesterijen. Deze psychosciale risico’s (PSR) zijn niet alleen nefast voor de medewerker zelf (stress, hoofdpijn, slaapstoornissen,

Psychosociale Risico’s2019-04-02T17:28:11+01:00