Elk jaar voert de arbeidsinspectiedienst Toezicht Welzijn op het Werk (TWW) een aantal regionale en nationale campagnes, gericht op specifieke sectoren en thema’s. Ontdek nu op welke welzijnsthema’s de overheid in jouw sector de nadruk legt in 2020.

Regionale campagnes en thema’s van inspecties

West-Vlaanderen: Fabricage van meubels – thema gevaarlijke producten (composietmaterialen)
Oost-Vlaanderen:  Thuisverpleging – thema veiligheid (arbeidsmiddelen)
Antwerpen: Logistiek – thema gevaarlijke producten
Limburg en Vlaams-Brabant: Beenhouwerijen – thema veiligheid
Brussel: Thuislevering – thema ergonomie
Henegouwen: Textielindustrie; thema Veiligheid
Luxemburg en Waals-Brabant: Ziekenhuizen – thema psychosociale risico’s
Luik: Begraafplaatsen – thema ergonomie

Geplande nationale campagnes 

Bouwsector: Torenkranen en afbraakwerken
Dienstencheques sector: arbeidsmiddelen en ergonomie

Goedemorgen, mijn naam is Eddy Bolckmans, inspecteur van de dienst Toezicht Welzijn op het Werk

Wanneer de “arbeidsinspectie” zich meldt bij een bedrijf, is dat voor veel werkgevers even schrikken. Want zo een bezoek komt voor hen over het algemeen als een verrassing, en bovendien weten ze niet wat ze kunnen verwachten.

De inspecteurs “Arbeidsveiligheid en Welzijn op het werk” van de Federale Overheidsdienst Werk en Sociaal Overleg (FOD WASO) doen inspectiebezoeken in bedrijven. Zij houden toezicht op de toepassing van de reglementering in verband met de arbeidsomstandigheden van de werknemers. De inspecteurs hebben op elk ogenblik van de dag of nacht, zonder voorafgaande verwittiging, de bevoegdheid om zich toegang te verschaffen tot de arbeidsplaatsen.

Indien zij overtredingen op de welzijnsreglementering vaststellen, treden de inspecteurs regulariserend en zo nodig sanctionerend op. De inspecteur geeft geen concrete adviezen over de middelen voor de verbetering van het welzijn van de werknemer, maar stelt wel de doelen vast die bereikt moeten worden.

Tijd voor actie

Als werkgever ben je wettelijk verplicht een preventiebeleid te voeren. Werkgevers hebben echter veel verplichtingen en moeten hun aandacht over vele zaken verdelen. Preventie en arbeidsveiligheid worden daardoor soms wat stiefmoederlijk behandeld.

Na een inspectiebezoek van TWW volgt vaak een lijst met zaken die moeten aangepakt worden en zitten werkgevers met de handen in het haar. 4 safe kan u dan met raad en bijstaan. Samen worden dan een actieplan uitwerkt om aan de vragen te beantwoorden. Er worden stappen gezet naar een echt welzijnsbeleid dat rendeert voor de werkgever, de werknemer en de hele onderneming.

Het is daarom beter niet te wachten op het bezoek van de “arbeidsinspectie”. Neem vandaag nog contact met ons op om te ontdekken hoe wij kunnen helpen bij uw welzijnsbeleid.