Wat heeft 2019 in petto op het vlak van nieuwe welzijnswetten ?  Het medisch toezicht dat verplicht is voor alle werknemers met een risicofunctie, zal na publicatie van een nieuw KB enkele belangrijke wijzigingen ondergaan. Het jaarlijks medisch onderzoek bij de arbeidsarts wordt in veel gevallen vervangen door een tweejaarlijks onderzoek. In het tussenliggende jaar zullen de betrokken werknemers langskomen bij de verpleegkundige voor de nodige medische tests en het invullen van een vragenlijst. Ook voor werknemers die nu zesmaandelijks of driejaarlijks een onderzoek krijgen, komt er vaak een nieuwe, aangepaste regeling.

Veranderingen jongeren op het werk 

Wie jongeren tewerkstelt, moet rekening houden met enkele veranderingen binnen de welzijnswetgeving. De wijzigingen bevinden zich voorlopig nog in een ontwerpfase, maar we verwachten dat deze in de loop van 2019 definitief van kracht zullen worden na publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Jobstudenten en verbod werken met de elektrische transpalet

In het verleden was het onduidelijk of een jobstudent (student-werknemer) al dan niet met een gemotoriseerde transpalet mocht rijden. De nieuwe versie van de wetgeving brengt hierover duidelijkheid. Zo stelt de ontwerptekst dat jobstudenten in principe niet langer mogen werken met een elektrische transpalet of een platformtruck. Hierop komen er wel enkele uitzonderingen in functie van onder andere de leeftijd.

Jongeren in de landbouwsector

In de zomervakantie nemen landbouwbedrijven tijdelijk heel wat jongeren in dienst om de piek in het werkvolume op te vangen. Maar mogen die jongeren wel met een landbouwmachine (tractor, maaidorser, hakselaar …) rijden? De nieuwe ontwerptekst is duidelijk: het mag niet, tenzij ze 18 jaar oud zijn en dit expliciet geleerd hebben in het kader van een specifieke opleiding (bijvoorbeeld land- en tuinbouwschool).

Blootstelling aan chemische stoffen

In de oude versie van de wetgeving staat dat je jongeren niet mag blootstellen aan gevaarlijke chemische producten, tenzij je kan bewijzen dat de blootstelling onder een bepaalde grenswaarde blijft. Dit bewijs moest je leveren door een permanente monitoring.
In de nieuwe versie van de wetgeving is monitoring niet langer nodig. De bevoegde preventieadviseur moet op voorhand beoordelen of de grenswaardes overschreden zullen worden. Op basis van dit oordeel is de taak al dan niet verboden voor jongeren.

Gezondheidsbeoordeling voor stagiairs op kantoor

Er is geen voorafgaande gezondheidsbeoordeling meer nodig voor stagiairs die op kantoor werken. Deze beslissing ligt perfect in lijn met de eerdere afschaffing van het gezondheidstoezicht. Deze is vervangen door de risicoanalyse voor beeldschermwerkers die elke werkgever elke 5 jaar moet hernieuwen.