Verstopte potten, remsporen van de collega voor jou, natte brillen en penetrante geurtjes.  Naar de wc gaan op het werk is niet altijd een pretje.  Als het echt niet anders kan, dan gaan we uiteindelijk wel, maar liefst van al vermijden we het sanitair op het werk.  Velen gruwen namelijk van de staat van de toiletten.

Nooit naar de wc

Slechts een kwart van de Belgische ondervraagden vindt de wc-ruimte op de werkplek altijd proper.  13 procent doet daarom zelden of nooit zijn behoefte op het werk, een kwart probeert dit te vermijden.   Bijna de helft bespreekt de toestand van de wc’s wel met de collega’s, 13 procent geeft hier geen commentaar op.  Verder blijkt uit de enquête dat hygiëne primeert bij een toiletbezoek, gevolgd door de aanwezigheid van vloeibare zeep en papieren handdoeken.  Daarnaast is een overvolle vuilbak een afknapper.  Een kwart van de Belgen vreest een besmettelijke ziekte op te lopen bij een toiletbezoek op het werk, op restaurant is dat 36 procent. (bron: www.hln.be)

Een schoon toilet als uithangbord

Vier op vijf werknemers vinden dat schone toiletten het visitekaartje zijn voor het professionalisme van het bedrijf.  Zij zijn ervan overtuigd dat schone toiletruimtes van invloed zijn op de bedrijfservaring van bezoekers, bedrijfsrelaties en klanten.  De staat van toiletruimtes op het werk heeft ook invloed op de productiviteit: een vijfde van de werkenden geeft aan dat de staat van toiletgelegenheden op het werk van invloed is op de manier waarop ze hun werkzaamheden uitvoeren.

Hang een stripverhaal op

Geen extra regels of verbodsbord draagt bij tot propere toiletten.   Een positieve en preventieve oplossing is: hang een stripverhaal op aan de deur van het toilet.   Het is een leuk vermaak tijdens het verblijf op het toilet, maar het ontmoedigt ook om het toilet te bekladden of om te krassen op deuren.


Psychologische beïnvloeding

Tekeningen, strips zorgen voor onbewuste psychologische beïnvloeding.  Het is zelf wetenschappelijk aangetoond.  De stripfiguren roepen onbewust het gevoel van sociale controle op bij de toilet bezoekers.   Hierbij gaat het specifiek om de ogen van de figuren.  Het onderzoek heeft aangetoond dat het zien van ogen (getekend of echt) zorgen voor het gevoel van sociale controle.  En sociale controle werkt positief op het gedrag van mensen. In het toilet zullen de ogen van de stripfiguren er dus voor zorgen dat mensen zich netter zullen gedragen.  Dit is prettig voor iedereen.

Nog een idee?  Vergeet ook niet de poetsvrouw af en toe in het zonnetje te zetten om haar motivatie hoog te houden.  4 safe inspireert …