Eind januari 2014 heeft de kamer twee wetsvoorstellen goedgekeurd.  De aangepaste antipestwet verplicht verblijven om een risicoanalyse uit te voeren naar psychosociale risico’s zoals stress, conflicten of burn-out.   Daarnaast krijgen werknemers die het slachtoffer worden van pesterijen, geweld of ongewenst seksueel gedrag, ook ontslagbescherming, zodra een klacht wordt ingediend.

Maak pesten bespreekbaar

De meeste mensen gaan graag naar het werk, maar sommigen trekken dagelijks met lood in de schoenen naar het werk omdat ze het slachtoffer zijn van psychosociale risico’s. Uit een nationale enquête blijkt namelijk dat achtentwintig procent van de werknemers vaak te maken heeft met stress op het werk, dertien procent te kampen heeft met verbaal geweld, terwijl zeven procent moet afrekenen met bedreigingen of vernederend gedrag. Tijdens het voorbije jaar kregen maar liefst negen procent van de werknemers te maken met intimidatie of pesterijen en drie procent met fysiek geweld.

Herken de voedingsbodem voor pesten

Een slechte werkorganisatie, een falend leiderschap en normvervaging vormen de vruchtbare bodem voor pesters in de onderneming. Er moet ook goed gelet worden op de werkstress, want een te hoge werkdruk zal ervoor zorgen dat mensen fouten maken. Die fouten kunnen dan weer wrevel oproepen bij hun collega’s. En die wrevel kan ontaarden in het pesten van de ‘zwakkelingen’ of zondebok.

Hoe reageer je op pesterijen en stress?

Een eerste belangrijke stap is dat je zelf de kenmerken van pesten op het werk herkent.  Eens je het herkend hebt, moet je er ook effectief iets aan willen doen.  Merk je dat een collega op een ongepaste manier behandeld wordt door medewerkers of een leidinggevende, dan is een volgende stap om hem of haar een luisterend oor aan te bieden. Dat is belangrijk, je geeft je collega het gevoel dat hij er niet alleen voor staat en op jou kan rekenen.

Laat je niet meeslepen door pestgedrag. Het slachtoffer moet doen alsof het hem/haar allemaal niets kan schelen.  Reageren met agressie, zowel verbaal als non-verbaal zorgt er enkel voor dat je in de kaart van de daders speelt.  Zij kunnen dan in de slachtofferrol kruipen en zo kan je in een vicieuze cirkel terechtkomen.

Heb je het gevoel dat je er niet uitgeraakt ?  Stap dan naar de vertrouwenspersoon.  Hij onderzoekt onpartijdig de beschuldigingen en de feiten.  De vertrouwenspersoon is tevens onderworpen aan het beroepsgeheim en kan geen verdere stappen ondernemen zonder akkoord van degene die met een klacht zit.

De welzijnsbarometer

Maar hoe breng je nu de psychosociale risico’s in kaart ? Een vragenronde onder medewerkers kan je al veel leren. Een online of schriftelijk welzijnsbarometer levert een groot aantal aanknopingspunten om uw welzijnsbeleid bij te sturen. Het zijn directe kansen om samen met uw medewerkers gesignaleerde knelpunten te vertalen in daadwerkelijke verbeteringen. Vragen hieromtrent ? 4 safe helpt u verder.

Achtergrond en informatie:
www.voeljegoedophetwerk.be