Op 1 juni 2020 trad de volledig nieuwe versie van het AREI in werking met nieuwe richtlijnen voor elektrische installaties. Het AREI staat voor het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties. Het nieuwe AREI is opgesplitst in drie boekdelen:

Boek 1: elektrische installaties met lage en zeer lage spanning (wisselspanning <= 1.000 V en gelijkspanning <= 1.500 V).

Boek 2: elektrische installaties met hoge spanning (wisselspanning > 1.000 V en gelijkspanning > 1.500 V).

Boek 3: elektrische installaties voor het transport en de distributie van elektrische energie (netbeheerder).

 

Elk boekdeel bestaat uit negen vaste delen

Meer aandacht voor de risicoanalyse

Alleen al in deel 1 wordt de term ‘risicoanalyse’ 40 keer gebruikt. Dit is een pak meer dan in het oude AREI. Dit zorgt voor meer studiewerk voor de uitbaters (werkgevers) maar ook voor de preventieadviseurs. Maar let op, vaak gaat het over een uitbreiding van de verplichtingen, waarbij de regels in het AREI slechts een minimum vormen.

In het nieuwe AREI staan ook een aantal nieuwe verplichtingen. Zo moet de uitbater of zijn afgevaardigde een risicoanalyse uitvoeren van elke veiligheidsinstallatie (installatie met veiligheidsvoeding), alsook van elke kritische installatie (bijvoorbeeld serverlokaal). De bedoeling hiervan is het vrijwaren van een minimaal functiebehoud bij een elektrische fout, een brand of bij het uitvallen van de installatie door uitwendige invloeden.

Het AREI 2020 geldt ook voor de bestaande installaties

Voor de bestaande laagspanningsinstallaties gelden alle delen van boek 1. Voor nieuwe installaties, dit zijn installaties waarvan de uitvoering, wijziging of uitbreiding wordt begonnen na 1 juni 2020, wordt deel 8 van boek 1 uitgesloten. Hetzelfde principe geldt voor boek 2 en 3.

Beschermingsmaatregelen bij onrechtstreekse aanraking

In het nieuwe AREI gelden nu voor alle niet-huishoudelijke installaties de voorschriften die het oude AREI alleen golden voor installaties met BA4/BA5. Voor meer details verwijzen we naar Onderafdeling 4.2.4.4. Bescherming tegen elektrische schokken bij onrechtstreekse aanraking in niet-huishoudelijke ruimten.

Veiligheidsslot

In het nieuwe AREI wordt duidelijk bepaald wat niet als veiligheidsslot kan worden beschouwd: een slot dat kan worden geopend met een universele sleutel of door middel van handgereedschap (een tang, een schroevendraaier …). Dubbelbaardslot, driekantslot of een vierkantslot zijn geen veiligheidsslot !

Veiligheidsinstallatie en kritische installaties

De veiligheidsinstallatie met zijn bijbehorende veiligheidsstroombaan is vergelijkbaar met de vitale circuits uit het oude AREI. De veiligheidsinstallatie heeft als doel om alle aanwezige personen in een gebouw veilig te kunnen evacueren bij brand, stroomonderbreking of een andere noodsituatie.  Ze hebben een veiligheidsvoeding die is voorzien om het functiebehoud van de veiligheidsverbruikers te garanderen bij het uitvallen van de normale bron bij een brand of bij een elektrische fout. Voorbeelden zijn veiligheidsverlichting, installatie voor rook- en warmteafvoer (RWA), zuurstofdetectie…

Een kritische installatie moeten blijven functioneren om economische schade te voorkomen in noodsituaties, brand of stroomuitval. Een elektrische installatie bestaat uit de kritische verbruiker, zijn stroombaan en zijn vervangingsbron. Welke de kritische installaties zijn bepaal je als uitbater of gebruiker van een gebouw op basis van een risicoanalyse. Voorbeelden van kritische installaties zijn een productielijn, serverlokaal, controlezaal of de ventilatie in een varkensstal…

Opleiding AREI 2020

Tijdens deze opleiding wordt de nieuwe structuur van het AREI besproken en komen stelselmatig de wijzigingen aan bod (nieuwe richtlijnen voor elektrische installaties) die betrekking hebben op boek 1 (elektrische installaties op laagspanning en zeer lage spanning) en op boek 2 (elektrische installaties op hoogspanning). In een kleine groep staan we stil bij de dagelijkse praktijk. Bezorg uw vragen op voorhand zodat de trainer hierop kan antwoorden. Schrijf je in en stuur ons een mail.

• Datum 25/06/2020 – van 13u30-17u00.
• Plaats: Waregem.
• Volzet