Einde generieke gids

Het is gebeurd. Op 11 mei 2022, twee maanden na het opheffen van de epidemische noodsituatie, eindigde de “nazorgfase”, wat ook het einde betekent van de verplichting voor de ondernemingen om de specifieke maatregelen van de waakzaamheidsfase van de generieke gids en aanvullende sectorgidsen toe te passen.

De werkvloer krijgt zijn glimlach terug

De glimlach is weer zichtbaar op ons gezicht. Na 2 jaar vervallen zo goed als alle coronaregels. Het Overlegcomité heeft beslist om over te stappen naar code geel en dit vanaf 7 maart 2022.

– De coronapas (CST) verdwijnt. Ook geen beperking meer op publiek op evenementen.
– Mondmaskers zijn enkel nog verplicht op openbaar vervoer en in zorginstellingen. Dit betekent dat deze ook op de werkvloer verdwijnen.
– Passenger Locator Form (PLF) zal in principe binnen de EU niet meer nodig zijn.
– Co2-meters in cafés en theaters blijven wel nodig.

Nieuw: drie fasen

Deze gids laat toe dat ondernemingen, sectoren en overheden soepel kunnen inspelen op toekomstige besmettingen. Dit moet toelaten de mogelijkheid de maatregelen te finetunen in functie van de ondernemingscontext.

De gids is daarom opgebouwd uit 3 fases die kunnen worden geactiveerd op ondernemingsniveau, sectorniveau of overheidsniveau:

– de waakzaamheidsfase: preventiemaatregelen om een epidemie of pandemie onder controle te houden en uitbraken te voorkomen;
– de interventiefase: strengere preventiemaatregelen omdat er sprake is van meerdere besmette personen (clusters) en er uitbraken kunnen ontstaan;
– de kritische fase: de meest strenge preventiemaatregelen om uitbraken onder controle te krijgen en verspreiding van het infectieus agens af te remmen bij sterk verhoogde circulatie van het besmettelijk virus.

Bekijk de nieuwe generieke gids

Corona risicoanalyse

In het kader van een dynamisch risicobeheersingssysteem zijn werkgevers verplicht een corona risicoanalyse uit te voeren. We verwijzen hiervoor naar titel 1 ‘Algemene bepalingen’ van boek VII ‘Biologische agentia’ van de codex. De werkgever houdt hierbij rekening met de aard van de activiteiten, de specifieke risico’s van deze activiteiten en de verschillende groepen van werknemers.

Op basis van de risicoanalyse bepaalt de werkgever welke preventiemaatregelen ingevoerd moeten worden. Hierbij is het belangrijk de preventiehiërarchie (art. VII.1-6) toe te passen, eerst collectief beschermen ‘sociale distancing’ en als dit niet lukt persoonlijke bescherming zoals mondmaskers en/of een gelaatsscherm.

Maak werk van communicatie

Betrek uw medewerkers bij de corona acties. En vergeet niet regelmatig terug te koppelen en bij te sturen na nieuwe maatregelen van de veiligheidsraad. Zo voelt iedereen zich betrokken en neemt men zijn verantwoordelijkheid. Zorg voor de nodige opleiding en geef duidelijke instructies die getekend worden tijdens een toolbox of overlegmoment met uw medewerkers.

Visualiseer en organiseer op de werkvloer

Spreid werknemers en bezoekers binnen het bedrijf. Voorzie als het mogelijk is afzonderlijke in- en uitgangen. Breng markeringen op de grond aan (looprichting, afstand houden…). Overweeg éénrichtingsverkeer in gangen waar personen elkaar vaak kruisen. Wie een trap afkomt heeft voorrang, de collega wacht dan even. Vermijd het gebruik van liften of hou afstand en sta rug aan rug.

Vergeet bezoekers en derden niet

Ook de bezoekers, vertegenwoordigers of aannemers die bij u aan het werk gaan moeten geïnformeerd worden. Bij aankomst moeten ook zij hun handen ontsmetten. Zorg voor handzeep en papier. Afficheer de hygiëne voorschriften.

Binnen 1,5 m = mondmasker dragen

Minstens 1,5 meter afstand houden blijft de boodschap om de COVID-19 verspreiding te beperken. Beperk het aantal personen tegelijkertijd in de refter of kleedkamer. Spreid pauzes of werk in shiften. Scherm een urinoir af om de sociale afstand te behouden. Zet bureaus uit elkaar. Is dit niet mogelijk, plaats dan plexi schermen of akoestische wanden. Vergader en overleg bij mooi weer buiten in de open lucht.

Er zijn echter situaties binnen als buiten waar de 1,5 meter niet gerespecteerd kan worden, bijvoorbeeld bij het heffen en tillen. Dan moeten de medewerkers eerst hun handen ontsmetten, een mondmasker of een buff opzetten en dan pas de keukenkast plaats of een camionette uitladen. Dit kan pas na uitputting van organisatorische maatregelen (andere werkorganisatie). Vergeet niet deze situaties op te nemen in je risicoanalyse.

Handhygiëne en propere toiletten

Ontsmet handen na het niezen of het hoesten. Gebruik ontsmettingsalcohol of was regelmatig grondig de handen met zeep en warm water om het risico op besmetting in te perken. Zorg er in elk geval voor dat de wc’s minstens één keer per dag gereinigd worden en dat medewerkers hun handen wassen na elk toiletbezoek. Doe dit ook voor en na het eten.

Registreer de schoonmaakbeurten met de tijden. Reinig oppervlakten, tafels en gebruiksvoorwerpen dagelijks. Vergeet niet het stuur te ontsmetten van de heftruck, het handvat van de transpallet, de klink van een deur of de camionette, maar ook het toetsenbord van de kopiemachine of uw laptop.

Persoonlijke beschermingsmiddelen

PBM’s (de veiligheidsbril, helm, oorkappen, stofmasker …) zijn meer dan ooit persoonlijke spullen. Medewerkers reinigen beschermingsmiddelen na elk gebruik met een alcoholdoekje en leggen ze daarna veilig weg in een persoonlijke opbergruimte of in een propere plastiekzak. Ook helmen voor bezoekers worden na elk gebruik gereinigd.

Toon empathie en steun

Een corona besmetting kan ongerustheid en stress veroorzaken bij andere medewerkers. Hou telefonisch contact met de patiënt. Toon empathie naar de andere collega’s. Laat ruimte voor angst gevoelens en toon steun. Verwacht eveneens dat er nervositeit in het hele team kan ontstaan. Probeer hen gerust te stellen en verzeker hen dat je enkel juiste informatie zal delen. Zorg voor psychosociale ondersteuning van je werknemers. Betrek indien nodig de interne vertrouwenspersoon of de externe preventieadviseur psychosociale aspecten.

Hulp nodig na een corona controle van de FOD WASO?

4 safe adviseert u over de essentiële stappen voor een veilige werkomgeving.  Neem contact met ons op voor het uitwerken van de Covid-19 risicoanalyse of preventiemaatregelen. Bel ons of stuur ons een mail.

 

Meer informatie:

Iemand besmet in mijn onderneming  met Covid, wat nu?

Reizen in tijden van corona

Corona basisinformatie

Sectorgidsen en -protocollen

Meertalige COVID-19 preventiemaatregelen

Meer info over legionella

Telewerk of thuiswerk

Generiekegids – versie 8