Ziet u door de bomen het bos niet meer? Wij bundelen voor u acties zodat u aan de slag kan met haalbare preventiemaatregelen. Het COVID-19 actieplan en risicoanalyse is geen vast gegeven, maar een handig geheugensteuntje om een doordacht actieplan uit te werken afgestemd op uw onderneming. We vullen de informatie in ons dossier voortdurend aan, dus hou het zeker in de gaten!

De werkvloer krijgt zijn glimlach terug

De nieuwste generieke gids (versie 8) is gepubliceerd op 22/11/2021. De wijzigingen ten opzichte van de vorige versie hebben voornamelijk betrekking op het feit dat het opnieuw verplicht is om met ingang van 20 november 2021 een mondmasker te dragen wanneer de afstand van 1,5 meter niet kan worden gegarandeerd, evenals bij verplaatsingen in binnenruimtes. De nadruk wordt ook gelegd op de luchtkwaliteit op de arbeidsplaats, te controleren met behulp van een luchtkwaliteitsmeter (CO2) in binnenruimtes waar veel personen samenzijn. Tijdens lunch- en pauzemomenten moet de afstand van 1,5 meter ook worden gerespecteerd en deze momenten moeten maximaal worden gespreid in de tijd om contacten te vermijden.

 

Bekijk de nieuwe generieke gids

Corona risicoanalyse

In het kader van een dynamisch risicobeheersingssysteem zijn werkgevers verplicht een corona risicoanalyse uit te voeren. We verwijzen hiervoor naar titel 1 ‘Algemene bepalingen’ van boek VII ‘Biologische agentia’ van de codex. De werkgever houdt hierbij rekening met de aard van de activiteiten, de specifieke risico’s van deze activiteiten en de verschillende groepen van werknemers.

Op basis van de risicoanalyse bepaalt de werkgever welke preventiemaatregelen ingevoerd moeten worden. Hierbij is het belangrijk de preventiehiërarchie (art. VII.1-6) toe te passen, eerst collectief beschermen ‘sociale distancing’ en als dit niet lukt persoonlijke bescherming zoals mondmaskers en/of een gelaatsscherm.

Aanpak op 3 niveaus

  1. Als eerste kijken we welke middelen we nodig hebben om de risico’s te beheersen. Denk hierbij aan ontsmettingsmiddelen, mondneusmaskers, plexi schermen en herinrichting van de werkposten.
  2. Op organisatieniveau staan we stil bij procedures en opleiding. Welke stappen moeten we ondernemen als een werknemer positief test? Denk aan personeelsplanning: kan u hoog risico contacten snel traceren in geval van besmettingen? Is er een actuele thuiswerkpolicy?
  3. Tot slot is veilig gedrag van de mensen meestal het grootste struikelblok.  Er kunnen heel wat middelen en procedures aanwezig zijn, maar als deze niet of verkeerd worden toegepast, hebben ze weinig zin. Een eerste cruciale bouwsteen om gedrag effectief te maken, is communicatie vanuit de directie en het management.   Communiceer duidelijk wat er wordt verwacht van de werknemers. Werk hierbij visueel en gebruik pictogrammen. En vergeet voorbeeldgedrag vanuit de hiërarchische lijn niet. Durf mensen aan te spreken die de regels niet volgen.

Maak werk van communicatie

Betrek uw medewerkers bij de corona acties. En vergeet niet regelmatig terug te koppelen en bij te sturen na nieuwe maatregelen van de veiligheidsraad. Zo voelt iedereen zich betrokken en neemt men zijn verantwoordelijkheid. Zorg voor de nodige opleiding en geef duidelijke instructies die getekend worden tijdens een toolbox of overlegmoment met uw medewerkers.

Visualiseer en organiseer op de werkvloer

Spreid werknemers en bezoekers binnen het bedrijf. Voorzie als het mogelijk is afzonderlijke in- en uitgangen. Breng markeringen op de grond aan (looprichting, afstand houden…). Overweeg éénrichtingsverkeer in gangen waar personen elkaar vaak kruisen. Wie een trap afkomt heeft voorrang, de collega wacht dan even. Vermijd het gebruik van liften of hou afstand en sta rug aan rug.

Vergeet bezoekers en derden niet

Ook de bezoekers, vertegenwoordigers of aannemers die bij u aan het werk gaan moeten geïnformeerd worden. Bij aankomst moeten ook zij hun handen ontsmetten. Zorg voor handzeep en papier. Afficheer de hygiëne voorschriften.

Binnen 1,5 m = mondmasker dragen

Minstens 1,5 meter afstand houden blijft de boodschap om de COVID-19 verspreiding te beperken. Beperk het aantal personen tegelijkertijd in de refter of kleedkamer. Spreid pauzes of werk in shiften. Scherm een urinoir af om de sociale afstand te behouden. Zet bureaus uit elkaar. Is dit niet mogelijk, plaats dan plexi schermen of akoestische wanden. Vergader en overleg bij mooi weer buiten in de open lucht.

Er zijn echter situaties binnen als buiten waar de 1,5 meter niet gerespecteerd kan worden, bijvoorbeeld bij het heffen en tillen. Dan moeten de medewerkers eerst hun handen ontsmetten, een mondmasker of een buff opzetten en dan pas de keukenkast plaats of een camionette uitladen. Dit kan pas na uitputting van organisatorische maatregelen (andere werkorganisatie). Vergeet niet deze situaties op te nemen in je risicoanalyse.

Handhygiëne en propere toiletten

Ontsmet handen na het niezen of het hoesten. Gebruik ontsmettingsalcohol of was regelmatig grondig de handen met zeep en warm water om het risico op besmetting in te perken. Zorg er in elk geval voor dat de wc’s minstens één keer per dag gereinigd worden en dat medewerkers hun handen wassen na elk toiletbezoek. Doe dit ook voor en na het eten.

Registreer de schoonmaakbeurten met de tijden. Reinig oppervlakten, tafels en gebruiksvoorwerpen dagelijks. Vergeet niet het stuur te ontsmetten van de heftruck, het handvat van de transpallet, de klink van een deur of de camionette, maar ook het toetsenbord van de kopiemachine of uw laptop.

Persoonlijke beschermingsmiddelen

PBM’s (de veiligheidsbril, helm, oorkappen, stofmasker …) zijn meer dan ooit persoonlijke spullen. Medewerkers reinigen beschermingsmiddelen na elk gebruik met een alcoholdoekje en leggen ze daarna veilig weg in een persoonlijke opbergruimte of in een propere plastiekzak. Ook helmen voor bezoekers worden na elk gebruik gereinigd.

Toon empathie en steun

Een corona besmetting kan ongerustheid en stress veroorzaken bij andere medewerkers. Hou telefonisch contact met de patiënt. Toon empathie naar de andere collega’s. Laat ruimte voor angst gevoelens en toon steun. Verwacht eveneens dat er nervositeit in het hele team kan ontstaan. Probeer hen gerust te stellen en verzeker hen dat je enkel juiste informatie zal delen. Zorg voor psychosociale ondersteuning van je werknemers. Betrek indien nodig de interne vertrouwenspersoon of de externe preventieadviseur psychosociale aspecten.

Hulp nodig na een corona controle van de FOD WASO?

4 safe adviseert u over de essentiële stappen voor een veilige werkomgeving.  Neem contact met ons op voor het uitwerken van de Covid-19 risicoanalyse of preventiemaatregelen. Bel ons of stuur ons een mail.

 

Meer informatie:

Iemand besmet in mijn onderneming  met Covid, wat nu?

Reizen in tijden van corona

Corona basisinformatie

Sectorgidsen en -protocollen

Meertalige COVID-19 preventiemaatregelen

Meer info over legionella

Telewerk of thuiswerk

Generiekegids – versie 8

 

Bekijk alle nieuwsberichten