Ziet u door de bomen het bos niet meer? Wij bundelen voor u acties zodat u aan de slag kan met haalbare preventiemaatregelen. Het COVID-19 actieplan en risicoanalyse is geen vast gegeven, maar een handig geheugensteuntje om een doordacht actieplan uit te werken afgestemd op uw onderneming. We vullen de informatie in ons dossier voortdurend aan, dus hou het zeker in de gaten!

Flitscontroles op telewerk: bereid je voor

Sinds 1 januari 2021 wordt thuiswerk strenger gecontroleerd, met flitscontroles. Ruim duizend inspecteurs controleren aan de hand van een checklist de maatregelen rond telewerk en alle andere coronamaatregelen die bedrijven moeten respecteren. De inspecteurs controleren vooral dienstenbedrijven en focussen daarbij op functies waarvoor telewerk mogelijk is.

Na een eerste periode waarbij de sociale inspectiediensten een eerder preventief en coachend handhavingsbeleid hebben gevoerd, wordt het controlebeleid geheroriënteerd naar een meer repressief beleid, waarbij de sociaal inspecteur ook over zullen gaan tot het opstellen van een Pro Justitia bij vaststelling van zware inbreuken of manifeste onwil van de werkgever om de opgelegde verplichtingen inzake de COVID-19 maatregelen na te leven.

Generieke gids – NIEUW versie 4

De nieuwste generieke gids is gepubliceerd op 12/05/2021. De belangrijkste wijzigingen gaan over het thema ventilatie en mondmaskers. In versie 3 waren al enkele beperkte algemene principes opgenomen, maar deze werden nu uitgebreid: 1. ruimtes ventileren met verse buiten lucht of met van virus gezuiverde lucht 2. permanent ventileren 24u per dag, 7 dagen per week ook als er niemand aanwezig is.

Wat de mondmaskerplicht betreft moet je als werkgever ook instructies uitwerken rond het correct dragen van mondmaskers, wanneer moet je ze dragen en wanneer moet je het masker vervangen. Mondmaskerplicht indien de afstand van 1,5 m tussen personen niet kan worden gerespecteerd, zowel binnen als buiten.

Bekijk de nieuwe generieke gids

Corona risicoanalyse

In het kader van een dynamisch risicobeheersingssysteem zijn werkgevers verplicht een corona risicoanalyse uit te voeren. We verwijzen hiervoor naar titel 1 ‘Algemene bepalingen’ van boek VII ‘Biologische agentia’ van de codex. De werkgever houdt hierbij rekening met de aard van de activiteiten, de specifieke risico’s van deze activiteiten en de verschillende groepen van werknemers.

Op basis van de risicoanalyse bepaalt de werkgever welke preventiemaatregelen ingevoerd moeten worden. Hierbij is het belangrijk de preventiehiërarchie (art. VII.1-6) toe te passen, eerst collectief beschermen ‘sociale distancing’ en als dit niet lukt persoonlijke bescherming zoals mondmaskers en/of een gelaatsscherm.

Aanpak op 3 niveaus

  1. Als eerste kijken we welke middelen we nodig hebben om de risico’s te beheersen. Denk hierbij aan ontsmettingsmiddelen, mondneusmaskers, plexi schermen en herinrichting van de werkposten.
  2. Op organisatieniveau staan we stil bij procedures en opleiding. Welke stappen moeten we ondernemen als een werknemer positief test? Denk aan personeelsplanning: kan u hoog risico contacten snel traceren in geval van besmettingen? Is er een actuele thuiswerkpolicy?
  3. Tot slot is veilig gedrag van de mensen meestal het grootste struikelblok.  Er kunnen heel wat middelen en procedures aanwezig zijn, maar als deze niet of verkeerd worden toegepast, hebben ze weinig zin. Een eerste cruciale bouwsteen om gedrag effectief te maken, is communicatie vanuit de directie en het management.   Communiceer duidelijk wat er wordt verwacht van de werknemers. Werk hierbij visueel en gebruik pictogrammen. En vergeet voorbeeldgedrag vanuit de hiërarchische lijn niet. Durf mensen aan te spreken die de regels niet volgen.

Mag ik als werkgever de temperatuur meten

Het nagaan of je minstens 37,5 graden koorts hebt zou onderdeel kunnen zijn van de risicoanalyse. Bepaal welke van uw mensen meer risico lopen op blootstelling, wie komt met veel publiek in contact, wie moet er dicht op elkaar werken?

Als werkgever mag je officieel geen temperatuur meten.  Dat wordt namelijk beschouwd als informatievergaring over de gezondheidstoestand van een lichaam, wat gelijkgesteld kan worden met een medische handeling. MAAR in deze coronatijd kunnen bepaalde handelingen, zoals het opmeten van de lichaamstemperatuur, wel gebeuren binnen een strikt kader dat in het arbeidsreglement wordt ingeschreven.

Natuurlijk wil je jouw werknemers een veilige werkplek bieden, maar de test vraagt organisatorisch wel grote inspanningen. Bovendien kunnen die weinig effect hebben en een vals gevoel van veiligheid geven.  Koorts kan worden gemaskeerd met koortswerende middelen (zoals paracetamol). Ook mensen zonder koorts kunnen het coronavirus doorgeven.

Koorts meten of niet, vraag je werknemers in ieder geval om waakzaam te zijn voor symptomen en laat hen indien nodig contact opnemen met hun huisarts. Benadruk steeds het belang van de geldende maatregelen rond hygiëne en social distancing na te leven.

Maak werk van communicatie

Betrek uw medewerkers bij de corona acties. En vergeet niet regelmatig terug te koppelen en bij te sturen na nieuwe maatregelen van de veiligheidsraad. Zo voelt iedereen zich betrokken en neemt men zijn verantwoordelijkheid. Zorg voor de nodige opleiding en geef duidelijke instructies die getekend worden tijdens een toolbox of overlegmoment met uw medewerkers.

Visualiseer en organiseer op de werkvloer

Spreid werknemers en bezoekers binnen het bedrijf. Voorzie als het mogelijk is afzonderlijke in- en uitgangen. Breng markeringen op de grond aan (looprichting, afstand houden…). Overweeg éénrichtingsverkeer in gangen waar personen elkaar vaak kruisen. Wie een trap afkomt heeft voorrang, de collega wacht dan even. Vermijd het gebruik van liften of hou afstand en sta rug aan rug.

Vergeet bezoekers en derden niet

Ook de bezoekers, vertegenwoordigers of aannemers die bij u aan het werk gaan moeten geïnformeerd worden. Bij aankomst moeten ook zij hun handen ontsmetten. Zorg voor handzeep en papier. Afficheer de hygiëne voorschriften.

Binnen 1,5 m = mondmasker dragen

Minstens 1,5 meter afstand houden blijft de boodschap om de COVID-19 verspreiding te beperken. Beperk het aantal personen tegelijkertijd in de refter of kleedkamer. Spreid pauzes of werk in shiften. Scherm een urinoir af om de sociale afstand te behouden. Zet bureaus uit elkaar. Is dit niet mogelijk, plaats dan plexi schermen of akoestische wanden. Vergader en overleg bij mooi weer buiten in de open lucht.

Er zijn echter situaties binnen als buiten waar de 1,5 meter niet gerespecteerd kan worden, bijvoorbeeld bij het heffen en tillen. Dan moeten de medewerkers eerst hun handen ontsmetten, een mondmasker of een buff opzetten en dan pas de keukenkast plaats of een camionette uitladen. Dit kan pas na uitputting van organisatorische maatregelen (andere werkorganisatie). Vergeet niet deze situaties op te nemen in je risicoanalyse.

Handhygiëne en propere toiletten

Ontsmet handen na het niezen of het hoesten. Gebruik ontsmettingsalcohol of was regelmatig grondig de handen met zeep en warm water om het risico op besmetting in te perken. Zorg er in elk geval voor dat de wc’s minstens één keer per dag gereinigd worden en dat medewerkers hun handen wassen na elk toiletbezoek. Doe dit ook voor en na het eten.

Registreer de schoonmaakbeurten met de tijden. Reinig oppervlakten, tafels en gebruiksvoorwerpen dagelijks. Vergeet niet het stuur te ontsmetten van de heftruck, het handvat van de transpallet, de klink van een deur of de camionette, maar ook het toetsenbord van de kopiemachine of uw laptop.

Persoonlijke beschermingsmiddelen

PBM’s (de veiligheidsbril, helm, oorkappen, stofmasker …) zijn meer dan ooit persoonlijke spullen. Medewerkers reinigen beschermingsmiddelen na elk gebruik met een alcoholdoekje en leggen ze daarna veilig weg in een persoonlijke opbergruimte of in een propere plastiekzak. Ook helmen voor bezoekers worden na elk gebruik gereinigd.

Toon empathie en steun

Een corona besmetting kan ongerustheid en stress veroorzaken bij andere medewerkers. Hou telefonisch contact met de patiënt. Toon empathie naar de andere collega’s. Laat ruimte voor angst gevoelens en toon steun. Verwacht eveneens dat er nervositeit in het hele team kan ontstaan. Probeer hen gerust te stellen en verzeker hen dat je enkel juiste informatie zal delen. Zorg voor psychosociale ondersteuning van je werknemers. Betrek indien nodig de interne vertrouwenspersoon of de externe preventieadviseur psychosociale aspecten.

Let op voor legionella

Hebben sanitaire installaties wekenlang stil gelegen? Stilstaand van water is een belangrijke risicofactor voor de groei van de legionellabacterie, die net zoals het coronavirus een levensgevaarlijke longaandoening kan veroorzaken. Je kan besmet raken met legionella door besmette waterdruppeltjes of ‘aerosol’ in te ademen. Denk aan (personeels-)douches, bubbelbaden, (tuin-)sproeiers, hogedrukreinigers, sprinklers en fonteinen.

Denk aan deze preventietips: 1. Stel verwarmingstoestellen (bv. een boiler) in op minimaal 60 °C en laat heet water lopen door de leidingen. 2. Spoel koud water circuits grondig (minimaal de volledige leidinginhoud). 3. Vermijd nevelvorming bij het spoelen. Verwijder de douchekoppen, sproeiers en leid het water via een slang rechtstreeks naar de afvoer. 4. Moet je toch water vernevelen, draag dan een FFP2 of FFP3 mondmasker. 5. Laat een waterstaal testen door een erkend labo.

Generieke gids aangepast – versie 3

De nieuwe generieke gids bevat geen schokkende wijzigingen. Belangrijk is dat er geen afbreuk wordt gedaan aan het feit dat we ook nog werken met andere risico’s binnen een organisatie en de welzijnswet uiteraard nog steeds geldt. Ook het thema telethuiswerk werd verder uitgebreid, met ook afspraken voor meer digitaal comfort.

De belangrijkste wijzigingen gaan wellicht over het thema ventilatie. Dit is het sterkst gewijzigd ten aanzien van de vorige versie. Daarin waren al enkele beperkte algemene principes opgenomen, maar deze werden nu meer uitgebreid: 1.zoveel mogelijk verse lucht 2. hergebruik binnenlucht vermijden 3. debiet afhankelijk van aantal personen 4. aandacht voor CO2-waarden 5. permanent verluchten.

Bekijk de nieuwe generieke gids

Hulp nodig na een corona controle van de FOD WASO?

4 safe adviseert u over de essentiële stappen voor een veilige werkomgeving.  Neem contact met ons op voor het uitwerken van de Covid-19 risicoanalyse of preventiemaatregelen. Bel ons of stuur ons een mail.

 

Meer informatie:

Iemand besmet in mijn onderneming  met Covid, wat nu?

Reizen in tijden van corona

Corona basisinformatie

Sectorgidsen en -protocollen

Meertalige COVID-19 preventiemaatregelen

Meer info over legionella

Telewerk of thuiswerk

Generiekegids_light corona versie 3.1 – 14/12/2020

 

 

Bekijk alle nieuwsberichten