Veel medewerkers vertrekken met vakantie, gaan op uitstap of keren terug uit het buitenland.  Sinds 1 augustus 2020 zijn alle Belgen en buitenlanders die terugkeren uit vakantie en toeristen die ons land binnenkomen verplicht een elektronisch formulier in te vullen, om contactonderzoek voor corona mogelijk te maken. Hoe werkt het, en wanneer moet u het invullen?

Reizen wordt afgeraden

Iedereen die langer dan 48 uur in een rode zone verblijft, wordt beschouwd als een hoogrisicocontact. Bij terugkomst na een reis uit een rode zone, geldt sinds 31/12/2020, een verplichte quarantaine van 7 dagen, met aansluitend een corona test op dag 1 en op dag 7. Iedereen moet ook verplicht het Passenger Location Form (PLF) hebben ingevuld. Wie symptomen vertoont, moet 10 dagen in isolatie in plaats van de huidige 7 dagen.

Begin 2021 zal er een nieuw PLF-systeem geïntroduceerd worden, waarbij er een onderscheid zal gemaakt worden tussen professionele en privéreizen. Zakenreizigers met een attest van de werkgever moeten dan niet langer in quarantaine indien uit hun PLF geen risico-gedrag blijkt.

Het spreekt voor zich dat je de werknemers kan oproepen om hun gezond verstand te gebruiken en het reisadvies van de Dienst Buitenlandse zaken strikt na te leven.

Het Passenger Locator Form vooraf invullen bij terugkeer uit het buitenland:

Om te bepalen welke regio’s een risico inhouden, werkt de FOD buitenlandse zaken met gekleurde risicogebieden (rode zone: hoog risico, oranje zone: matig verhoogd risico en groen zone: laag risico – zie website).

Buitenlandse arbeidskrachten, niet-inwoners die vanuit een rode zone naar België komen moeten vanaf 25/12/2020 een negatieve coronatest van max 48 uur oud voorleggen. Dat geldt ook voor in het buitenland wonend of verblijvend personeel. Zo niet moet de werkkracht in quarantaine tot er wel een negatief resultaat wordt voorgelegd.

Indien men met een vervoersmaatschappij (vliegtuig, schip) naar België reist, moet men vóór de terugreis ALTIJD een Passenger Locator Form invullen, ondertekenen en bezorgen aan de vervoerder, die dit formulier aan Saniport moet bezorgen. Saniport is de sanitaire politie voor het internationale verkeer, een onderdeel van de FOD Volksgezondheid.

Indien men op eigen kracht naar België reist (trein, bus, auto, andere), en men MEER dan 48 uur in het buitenland geweest is, en men ook meer dan 48 uur in België zal blijven, moet men deze Passenger Locator Form invullen, ondertekenen en binnen de twaalf uur na binnenkomst in België zelf door te mailen aan Saniport.

Het PLF moet NIET ingevuld worden door grensarbeiders of reizigers die MINDER dan 48 uur in België blijven of terugkeren naar België na een verblijf in het buitenland van minder dan 48 uur.

Het Passenger Locator Form kan hier elektronisch worden ingevuld, waar het beschikbaar is in het Nederlands, Engels, Duits en Frans.

Wat kan u als werkgever

U kan de medewerker niet verplichten om zijn geplande reisbestemming(en) door te geven. Dit kan natuurlijk wel op vrijwillige basis besproken worden, temeer omdat u zich arbeidsorganisatorisch moet kunnen voorbereiden op een (verplichte) quarantaine bij terugkeer uit een risicogebied. Evenmin kan u de medewerker verbieden om naar een gevarenzone te vertrekken.

 Bij terugkeer

  • Voor de medewerker: invullen passenger locator form – zie hoger.
  • Indien de medewerker in quarantaine is geplaatst (bv. omwille van terugkeer uit een rode zone), dan moet hij u hiervan in ieder geval wel onmiddellijk inlichten en, indien gevraagd, een medisch attest of quarantainegetuigschrift bezorgen.
  • Sowieso is een duidelijke, open communicatie tussen u als werkgever en medewerker belangrijk.

Verplichte test en medisch attest?

  • Een werkgever kan de medewerker niet verplichten om een COVID-test te ondergaan, noch om een medisch attest af te leveren dat de betrokken medewerker arbeidsgeschikt is.
  • De medewerker is bij terugkeer uit een rode zone verplicht om een test af te laten nemen, en bij terugkeer uit een oranje zone wordt dit sterk aangeraden.

Verplichte quarantaine?

  • Een werkgever kan de medewerker niet verplichten om in quarantaine te gaan bij terugkeer uit een groene of oranje zone tenzij de medewerker over een quarantaine attest beschikt. Er kunnen wel onderling de nodige afspraken gemaakt worden omtrent telewerk, in zoverre dit mogelijk zou zijn.
  • Indien de medewerker terugkeert uit een rode zone, dan kan een werkgever gedurende 7 dagen na de reis wel de toegang tot de werkvloer weigeren aangezien de overheid in dit geval een verplichte quarantaine oplegt.

Vermoeden van verhoogd risico bij terugkeer uit groene of oranje zone?

  • Als werkgever hebt u een algemene ‘zorgplicht’ waarbij verplicht de nodige preventiemaatregelen genomen moeten worden ter bevordering van het welzijn van alle medewerkers.
  • Een werkgever kan bijgevolg in samenspraak met de interne en externe preventiediensten en het CPBW een preventieplan opstellen met maatregelen voor medewerkers die terugkomen uit een rood of oranje gebied met een verhoogd risico. Hierin kan bijvoorbeeld voorzien worden dat telewerk zal worden toegepast en medewerkers wordt gevraagd een test af te nemen. Transparante communicatie over deze regels is heel belangrijk.

Hulp nodig

Kan je een klankbord gebruiken rond het preventiebeleid in jouw bedrijf of heb je hulp nodig bij de risicoanalyse of uw corona actieplan ? Aarzel dan niet om ons te contacteren.

 

Meer weten

Corona actieplan en risicoanalyse

Belang van goeie ventilatie tegen corona

 

Bekijk alle nieuwsberichten