Van en naar het buitenland in tijden van corona. Veel medewerkers vertrekken met vakantie, gaan op uitstap of keren terug uit het buitenland.  Sinds 1 augustus zijn alle Belgen en buitenlanders die terugkeren uit vakantie en toeristen die ons land binnenkomen verplicht een elektronisch formulier in te vullen, om contactonderzoek voor corona mogelijk te maken. Hoe werkt het, en wanneer moet u het invullen?

Wie terugkeert uit een rode zone, wordt beschouwd als een hoogrisico-contact en moet verplicht in quarantaine. Pas na de tweede negatieve test wordt de quarantaine opgeheven. Voor een oranje gebied is reizen mogelijk mits quarantaine, een test of andere voorwaarden. Het is niet aan de werkgever om te controleren of de werknemer deze stappen heeft ondernomen. Het spreekt voor zich dat je de werknemers kan oproepen om hun gezond verstand te gebruiken en het reisadvies van de Dienst Buitenlandse zaken strikt na te leven.

Het Passenger Locator Form vooraf invullen bij terugkeer uit het buitenland:

Om te bepalen welke regio’s een risico inhouden, werkt de FOD buitenlandse zaken met gekleurde risicogebieden (rode zone: hoog risico, oranje zone: matig verhoogd risico en groen zone: laag risico – zie website).

Deze verplichting voor niet-essentiële (toerisme) reizen naar België.  Het geldt voor iedereen die van het buitenland naar België komt, of het nu gaat om Belgen die terugkeren van een buitenlandse reis of buitenlanders die naar België afreizen. Ze geldt voor terugkeer uit alle zones en is ingevoerd op contact tracing bij besmetting mogelijk te maken.

Indien men met een vervoersmaatschappij (vliegtuig, schip) naar België reist, moet men vóór de terugreis een Passenger Locator Form invullen, ondertekenen en bezorgen aan de vervoerder, die dit formulier aan Saniport moet bezorgen. Saniport is de sanitaire politie voor het internationale verkeer, een onderdeel van de FOD Volksgezondheid.

Indien men op eigen kracht naar België reist (trein, bus, andere), en men meer dan 48 uur in het buitenland geweest is, en men ook meer dan 48 uur in België zal blijven, moet men deze Passenger Locator Form invullen, ondertekenen en binnen de twaalf uur na binnenkomst in België zelf door te mailen aan Saniport.

Het Passenger Locator Form kan hier elektronisch worden ingevuld, waar het beschikbaar is in het Nederlands, Engels, Duits en Frans.

Verplichting voor uw medewerkers inzake testing en quarantaine

* Groene zones: reizen toegelaten

Bij terugkomst uit een groene zone gelden geen specifieke verplichtingen. Uiteraard moet men rekening houden met de algemeen geldende veiligheidsmaatregelen en met de specifieke veiligheidsmaatregelen die in het land van bestemming, en onderweg van toepassing zijn.

* Oranje zones: reizen toegelaten, maar…

Het is toegelaten te reizen naar gebieden die op het moment van vertrek als “oranje zone” aangeduid staan, mits verhoogde waakzaamheid.

Bij terugkomst uit een “oranje zone” zijn zelfisolatie en testen niet verplicht, maar wel sterk aangeraden.

Verder moet men rekening houden met de algemeen geldende veiligheidsmaatregelen en met de specifieke veiligheidsmaatregelen die in het land van bestemming, en onderweg van toepassing zijn.

*Rode zones: reizen toegelaten vanaf 1 oktober

Het is toegelaten te reizen naar gebieden die op het moment van vertrek als rode zone aangeduid staan op de monitor van diplomatie.belgium.be.

Indien medewerkers in deze regio op vakantie zijn op het moment dat deze “rood wordt”, zullen zij bij terugkeer naar België verplicht in 7 dagen zelfisolatie moeten gaan. Op de 5de dag laten ze zich testen. Een andere optie is om de online zelfbeoordelingstest in te vullen.  Blijkt uit het resultaat dat je een laag risicoprofiel hebt, dan moet je niets doen.

Wat kan u als werkgever

U kan de medewerker niet verplichten om zijn geplande reisbestemming(en) door te geven. Dit kan natuurlijk wel op vrijwillige basis besproken worden, temeer omdat u zich arbeidsorganisatorisch moet kunnen voorbereiden op een (verplichte) quarantaine bij terugkeer uit een risicogebied. Evenmin kan u de medewerker verbieden om naar een gevarenzone te vertrekken.

 Bij terugkeer

  • Voor de medewerker: invullen passenger locator form – zie hoger.
  • Indien de medewerker in quarantaine is geplaatst (bv. omwille van terugkeer uit een rode zone), dan moet hij u hiervan in ieder geval wel onmiddellijk inlichten en, indien gevraagd, een medisch attest of quarantainegetuigschrift bezorgen.
  • Sowieso is een duidelijke, open communicatie tussen u als werkgever en medewerker belangrijk.

Verplichte test en medisch attest?

  • Een werkgever kan de medewerker niet verplichten om een COVID-test te ondergaan, noch om een medisch attest af te leveren dat de betrokken medewerker arbeidsgeschikt is.
  • De medewerker is bij terugkeer uit een rode zone verplicht om een test af te laten nemen, en bij terugkeer uit een oranje zone wordt dit sterk aangeraden.

Verplichte quarantaine?

  • Een werkgever kan de medewerker niet verplichten om in quarantaine te gaan bij terugkeer uit een groene of oranje zone tenzij de medewerker over een quarantaine attest beschikt. Er kunnen wel onderling de nodige afspraken gemaakt worden omtrent telewerk, in zoverre dit mogelijk zou zijn.
  • Indien de medewerker terugkeert uit een rode zone, dan kan een werkgever gedurende 7 dagen na de reis wel de toegang tot de werkvloer weigeren aangezien de overheid in dit geval een verplichte quarantaine oplegt.

Vermoeden van verhoogd risico bij terugkeer uit groene of oranje zone?

  • Als werkgever hebt u een algemene ‘zorgplicht’ waarbij verplicht de nodige preventiemaatregelen genomen moeten worden ter bevordering van het welzijn van alle medewerkers.
  • Een werkgever kan bijgevolg in samenspraak met de interne en externe preventiediensten en het CPBW een preventieplan opstellen met maatregelen voor medewerkers die terugkomen uit een rood of oranje gebied met een verhoogd risico. Hierin kan bijvoorbeeld voorzien worden dat telewerk zal worden toegepast en medewerkers wordt gevraagd een test af te nemen. Transparante communicatie over deze regels is heel belangrijk.

Hulp nodig

Kan je een klankbord gebruiken rond het preventiebeleid in jouw bedrijf of heb je hulp nodig bij de risicoanalyse of uw corona actieplan ? Aarzel dan niet om ons te contacteren.

 

Meer weten

Corona actieplan en risicoanalyse

Belang van goeie ventilatie tegen corona

 

Bekijk alle nieuwsberichten