Veel medewerkers vertrekken met vakantie, gaan op uitstap of keren terug uit het buitenland.  Sinds 1 augustus 2020 zijn alle Belgen en buitenlanders die terugkeren uit vakantie en toeristen die ons land binnenkomen verplicht een elektronisch formulier in te vullen, om contactonderzoek voor corona mogelijk te maken. Hoe werkt het, en wanneer moet u het invullen?

Check de maatregelen in het land van je bestemming

Elk land kan andere maatregelen opleggen voor reizigers. Informeer je goed over de maatregelen die gelden in het land van je bestemming, maar ook van de landen waar je doorreist. Raadpleeg voor je vertrek de website reopen.europa.eu of de website van de FOD Buitenlandse Zaken, www.diplomatie.belgium.be. Je vindt er de reisadviezen per land.
Registreer je reis op TravellersOnline. Zo kunnen we je sneller helpen als je hulp nodig hebt in het buitenland.

Het Passenger Locator Form vooraf invullen

Iedereen moet ook verplicht het Passenger Location Form (PLF) hebben ingevuld. Om te bepalen welke regio’s een risico inhouden, werkt de FOD buitenlandse zaken met gekleurde risicogebieden (rode zone: hoog risico, oranje zone: matig verhoogd risico en groen zone: laag risico – zie website).

Het Passenger Locator Form kan hier elektronisch worden ingevuld, waar het beschikbaar is in het Nederlands, Engels, Duits en Frans.

Hoe kan je veilig op reis vertrekken

Wat kan u als werkgever

U kan de medewerker niet verplichten om zijn geplande reisbestemming(en) door te geven. Dit kan natuurlijk wel op vrijwillige basis besproken worden, temeer omdat u zich arbeidsorganisatorisch moet kunnen voorbereiden op een (verplichte) quarantaine bij terugkeer uit een risicogebied. Evenmin kan u de medewerker verbieden om naar een gevarenzone te vertrekken.

 Bij terugkeer

  • Voor de medewerker: invullen passenger locator form – zie hoger.
  • Indien de medewerker in quarantaine is geplaatst (bv. omwille van terugkeer uit een rode zone), dan moet hij u hiervan in ieder geval wel onmiddellijk inlichten en, indien gevraagd, een medisch attest of quarantainegetuigschrift bezorgen.
  • Sowieso is een duidelijke, open communicatie tussen u als werkgever en medewerker belangrijk.

Verplichte test en medisch attest?

  • Een werkgever kan de medewerker niet verplichten om een COVID-test te ondergaan, noch om een medisch attest af te leveren dat de betrokken medewerker arbeidsgeschikt is.
  • De medewerker is bij terugkeer uit een rode zone verplicht om een test af te laten nemen, en bij terugkeer uit een oranje zone wordt dit sterk aangeraden.

Verplichte quarantaine?

  • Een werkgever kan de medewerker niet verplichten om in quarantaine te gaan bij terugkeer uit een groene of oranje zone tenzij de medewerker over een quarantaine attest beschikt. Er kunnen wel onderling de nodige afspraken gemaakt worden omtrent telewerk, in zoverre dit mogelijk zou zijn.
  • Indien de medewerker terugkeert uit een rode zone, dan kan een werkgever gedurende 7 dagen na de reis wel de toegang tot de werkvloer weigeren aangezien de overheid in dit geval een verplichte quarantaine oplegt.

Vermoeden van verhoogd risico bij terugkeer uit groene of oranje zone?

  • Als werkgever hebt u een algemene ‘zorgplicht’ waarbij verplicht de nodige preventiemaatregelen genomen moeten worden ter bevordering van het welzijn van alle medewerkers.
  • Een werkgever kan bijgevolg in samenspraak met de interne en externe preventiediensten en het CPBW een preventieplan opstellen met maatregelen voor medewerkers die terugkomen uit een rood of oranje gebied met een verhoogd risico. Hierin kan bijvoorbeeld voorzien worden dat telewerk zal worden toegepast en medewerkers wordt gevraagd een test af te nemen. Transparante communicatie over deze regels is heel belangrijk.

Hulp nodig

Kan je een klankbord gebruiken rond het preventiebeleid in jouw bedrijf of heb je hulp nodig bij de risicoanalyse of uw corona actieplan ? Aarzel dan niet om ons te contacteren.

 

Meer weten

Corona actieplan en risicoanalyse

Belang van goeie ventilatie tegen corona