Iemand is besmet met COVID.  Via het systeem van contacttracing wordt de arbeidsarts van de onderneming waar de persoon is tewerkgesteld op de hoogte gebracht van de besmetting.  De arbeidsarts licht de werkgever in, die dan geheimhoudingsplicht heeft.  Op zijn beurt brengt hij de interne preventieadviseur op de hoogte om samen preventiemaatregelen te nemen.

De contacttracer

De medewerker van de overheid kan je op verschillende manieren contacteren. Dat kan via telefoon op het nummer 02/214.19.19 en sms via het nummer 8811. Er wordt enkel via deze nummers contact met je opgenomen.

Plan van aanpak

Er wordt een eerste risicoanalyse opgemaakt op organisatieniveau. Dit zorgt ervoor dat er een inschatting is van de beschikbaarheid, het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen en het veiligheidsgedrag.

In overleg met de betrokken medewerker wordt een lijst van contacten opgemaakt. Alle contacten (collega’s, leveranciers, stagiairs…) waarmee hij/zij in contact kwam vanaf 2 dagen voor het vaststellen van de diagnose of de test.

 

Een collega besmet met COVID-19

Valt een werknemer uit door een coronabesmetting, tref dan praktische maatregelen om de gezondheid van de collega’s te vrijwaren en hen gerust te stellen. Informeer de collega’s zonder de naam te zeggen van de patiënt en dit om privacy redenen. Bereid het informatie gesprek goed voor, vraag raad aan de arbeidsarts. Deze personen moeten onmiddellijk contact opnemen met hun huisarts om een PCR corona-test te vragen. Zolang het testresultaat niet bekend is, blijven zij thuis.

Vanaf de kleinste ziekte symptomen (koorts, kortademig, pijn…)

1. Blijft de werknemer thuis.
2. Hij neemt contact op met de huisarts, die hem/haar doorstuurt voor controle.
3. Werknemer blijft 10 dagen thuis in quarantaine en ziekt uit. Telewerk waar mogelijk.
4. Ontsmet bureau, deurklinken, gebruikte toestellen waarmee de zieke werknemer in contact is geweest.
5. Blijkt uit de test dat de persoon positief is, dan in quarantaine tot je genezen bent.  Informeer uw bedrijfsarts bij de externe dienst. Ben je negatief, mag je weer naar buiten.
6. Start het contactonderzoek of de ‘contact tracing’ op. Vraag aan de patiënt met welke werknemers hij contact heeft gehad, binnen een tijdsspanne van twee dragen voor het vaststellen van de diagnose of de test.

Geen symptomen, maar nauw contact gehad met een besmet persoon

1. Laat een test uitvoeren.
2. Ga in quarantaine en laat je 7 dagen na je laatste hoogrisicocontact testen. Reken hiervoor vanaf de laatste dag dat je contact had met een hoogrisicocontact. Blijf in quarantaine in afwachting van je resultaat.
3. Wees extra waakzaam voor symptomen en vermijd sociale contacten.

Wat is een hoog risico contact:

– een cumulatief contact van minstens 15 min binnen de 1,5 m zone met een besmet persoon
– of meer dan 15 min met de persoon in dezelfde kamer/gesloten ruimte
– personen met direct fysiek contact (zoenen, mond-op-mond beademing…) met een besmet persoon ongeacht de duur
– contacten binnen een afstand van 1,5 m, zonder persoonlijke beschermingsmiddelen
– of wie minstens 15 min met besmet persoon heeft gereisd. Ook als er een vrije zitplaats werd tussen gelaten, is die persoon hoog-risico (tenzij er een plexiglasplaat tussen is geplaatst).
– een persoon die door de ‘coronalert’ applicatie werd geïdentificeerd als een nauw contact
– hou geen rekening met het al of niet correct dragen van een mondmasker !

De volledige afbeelding downloaden van de bron: www.info-coronavirus.be

 

Wie contacteert de risicocontacten

Het is de arbeidsarts van uw externe die contact opneemt met de lijst van risicocontacten. Zowel hoog- als laagrisicocontacten worden gecontacteerd. De nodige aanbevelingen worden op het formulier voor de gezondheidsbeoordeling genoteerd.

Wat doen bij een cluster

We spreken van een besmettingscluster vanaf het moment dat er 2 met elkaar gelinkte covid besmettingen zijn binnen uw bedrijf op 14 dagen tijd. Er geldt in dat geval een meldingsplicht en overleg met de Vlaamse overheid via infectieziekten@vlaanderen.be over een teststrategie.

Kan iedereen zich laten testen?

In principe wel. Wie uit een oranje of groene zone komt uit het buitenland, geen symptomen heeft of niet in contact is gekomen met iemand die positief getest heeft, zal je de coronatest zelf moeten betalen (67 euro).

Ziek of telewerk

Indien je weliswaar symptomen vertoont, maar niet ziek bent en je voldoende in staat voelt om te werken, kan je tijdens de quarantaine werken van thuis uit. Indien je je te ziek voelt om te werken, volg je de gewone procedure ziektemelding zoals beschrijven in het arbeidsreglement van de werkgever.

Hulp nodig na een corona controle van de FOD WASO?

4 safe adviseert u over de essentiële stappen voor een veilige werkomgeving.  Neem contact met ons op voor het uitwerken van de Covid-19 risicoanalyse of preventiemaatregelen. Bel ons of stuur ons een mail.

 

Meer informatie:

https://www.info-coronavirus.be/nl/

Reizen in tijden van corona

Corona en ventilatie, hoe zit het

Richtlijnen van Sciensano

 

Bekijk alle nieuwsberichten