Iemand is besmet met COVID.  Via het systeem van contacttracing wordt de arbeidsarts van de onderneming waar de persoon is tewerkgesteld op de hoogte gebracht van de besmetting.  De arbeidsarts licht de werkgever in, die dan geheimhoudingsplicht heeft.  Op zijn beurt brengt hij de interne preventieadviseur op de hoogte om samen preventiemaatregelen te nemen.

De contacttracer

De medewerker van de overheid kan je op verschillende manieren contacteren. Dat kan via telefoon op het nummer 02/214.19.19 en sms via het nummer 8811. Er wordt enkel via deze nummers contact met je opgenomen.

Plan van aanpak

Er wordt een eerste risicoanalyse opgemaakt op organisatieniveau. Dit zorgt ervoor dat er een inschatting is van de beschikbaarheid, het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen en het veiligheidsgedrag.

In overleg met de betrokken medewerker wordt een lijst van contacten opgemaakt. Alle contacten (collega’s, leveranciers, stagiairs…) waarmee hij/zij in contact kwam vanaf 2 dagen voor het vaststellen van de diagnose of de test.

 

De volledige afbeelding downloaden van de bron: www.info-coronavirus.be

 

Wie contacteert de risicocontacten

Het is de arbeidsarts van uw externe die contact opneemt met de lijst van risicocontacten. Zowel hoog- als laagrisicocontacten worden gecontacteerd. De nodige aanbevelingen worden op het formulier voor de gezondheidsbeoordeling genoteerd.

Wat doen bij een cluster

We spreken van een besmettingscluster vanaf het moment dat er 2 met elkaar gelinkte covid besmettingen zijn binnen uw bedrijf op 14 dagen tijd. Er geldt in dat geval een meldingsplicht en overleg met de Vlaamse overheid via infectieziekten@vlaanderen.be over een teststrategie.

Kan iedereen zich laten testen?

In principe wel. Wie uit een oranje of groene zone komt uit het buitenland, geen symptomen heeft of niet in contact is gekomen met iemand die positief getest heeft, zal je de coronatest zelf moeten betalen (67 euro).

Ziek of telewerk

Indien je weliswaar symptomen vertoont, maar niet ziek bent en je voldoende in staat voelt om te werken, kan je tijdens de quarantaine werken van thuis uit. Indien je je te ziek voelt om te werken, volg je de gewone procedure ziektemelding zoals beschrijven in het arbeidsreglement van de werkgever.

Hulp nodig na een corona controle van de FOD WASO?

4 safe adviseert u over de essentiële stappen voor een veilige werkomgeving.  Neem contact met ons op voor het uitwerken van de Covid-19 risicoanalyse of preventiemaatregelen. Bel ons of stuur ons een mail.

 

Meer informatie:

https://www.info-coronavirus.be/nl/

Reizen in tijden van corona

Corona en ventilatie, hoe zit het

Richtlijnen van Sciensano