Een van de vragen die wij vaak krijgen is: Kan het ventilatiesysteem het coronavirus verspreiden? Er is geen reden om een HVAC-installatie te reinigen of uit te schakelen, ook niet wanneer bij een persoon een coronabesmetting werd vastgesteld. Mits de nodige preventiemaatregelen – ruimte ventileren, afstand houden, telewerk indien mogelijk, mondmaskers en handgel gebruiken – beschermen wij elkaar tegen het virus.

Zet een raam open

De belangrijkste overdracht van het COVID-19 virus vindt immers plaats via rechtstreekse inademing van speekseldruppeltjes van een zieke persoon of via aanraking van oppervlakken die door deze persoon besmet werden. Komen zulke virusdeeltjes vrij, dan bevinden ze zich na anderhalve meter al op de grond. Lichtere virusdeeltjes blijven langer in de lucht hangen. In een slecht geventileerde ruimte zal je die deeltjes sneller inademen en misschien zo besmet raken. Door te ventileren voer je verse lucht aan, wat belangrijk is om het virus tegen te gaan.

Hou rekening met het CO2 gehalte

Mensen ademen zuurstof in en CO2 uit. Zitten er verschillende mensen in een ruimte zonder dat daar een raam of een deur openstaat, dan zal de uitgeademde lucht de CO2-concentratie snel doen stijgen. Aan die concentratie kunnen we zien of er voldoende verse lucht aanwezig is in de ruimte. Een goed geventileerde ruimte heeft maximaal een concentratie van 900 ppm (deeltjes per miljoen). Het is zeker nuttig om te meten en te controleren of er voldoende verse lucht is op kantoor.

Maar het is goed om enkele praktische adviezen van REHVA, de Europese koepelorganisatie voor verenigingen van leveranciers van verwarming, ventilatie en airconditioning, op te volgen.

 

1. Goed en meer ventileren

Zoveel mogelijk verse buitenlucht aanvoeren in plaats van de gefilterde binnenlucht te hergebruiken. Dat is de belangrijkste richtlijn om mogelijke ziektekiemen uit het gebouw te laten verdwijnen. Voorzie een zo groot mogelijk volume aan verse lucht per persoon (40 m3/u per aanwezige persoon). Laat mechanische ventilatiesystemen, indien het kan, 24 uur per dag aanstaan. Voor gebouwen zonder mechanische ventilatie zit er niets anders op dan vaker de ramen open te zetten.

2. Zet luchtrecirculatie uit

Stel systemen, die omwille van energiebesparende redenen via een mengkamer een deel van de extractielucht terug bijmengen bij de vers aangevoerde lucht, zodanig in dat er geen recuperatielucht gebruikt wordt. Schakel indien mogelijk de recirculatiesystemen uit. In ziekenhuizen kan dit niet steeds toegepast worden omdat hier vaak andere regimes of specifieke filtratie van lucht voorzien is.

3. Buitenluchtfilters sneller vervangen is niet nodig

Moderne ventilatiesystemen zijn uitgerust met fijne buitenluchtfilters op de luchtinlaat. Experts zeggen dat deze – tot op zekere hoogte – het gebouw beschermen tegen virusbesmetting van buiten.

Moet u de filters sneller of door een ander soort filter vervangen? Hier adviseren we om de normale onderhoudsschema’s te volgen. Verstopte filters laat u uiteraard wel vervangen. Niet omdat ze een mogelijke besmettingsbron zijn, maar omdat de verstopping de toevoer van verse lucht verminder.

 

Weet u het CO2-niveau op kantoor of op school?

Aangezien heel wat mensen het grootste deel van de dag hoestend doorbrengen op kantoor, is het belangrijk om daar na te gaan of de luchtkwaliteit oké is. Gezonde binnenlucht is namelijk een voorwaarde voor productieve en gelukkige medewerkers.  4 safe komt langs voor CO2-metingen en het uitwerken van de risicoanalyse binnenklimaat.  Bel ons of stuur ons een mail.

 

Meer informatie:

Regels rond een gezond binnenklimaat

De REHVA richtlijnen

Corona preventiemaatregelen

Een medewerker test positief op corona, wat nu?

 

Bekijk alle nieuwsberichten