Veiligheid

10x strengere grenswaarden voor asbest op het werk

2023-12-31T09:28:10+01:00

Een 10 keer strengere blootstellingslimiet Op 20 december 2023 zijn nieuwe Europese grenswaarden voor asbest in werking getreden. Ze dient uiterlijk, binnen 2 jaar tegen 2025 omgezet te worden in Belgisch recht. Hoewel asbest in de EU al bijna 20 jaar verboden is, vormt het in oudere gebouwen nog steeds een bedreiging voor de gezondheid

10x strengere grenswaarden voor asbest op het werk2023-12-31T09:28:10+01:00

Nieuwe wetgeving voor hormoonontregelaars in chemische stoffen

2023-11-12T17:31:06+01:00

Hormoonontregelende stoffen Net zoals kankerverwekkende, mutagene en reprotoxische stoffen, zijn hormoonontregelaars zeer zorgwekkende stoffen. Hormoonontregelaars kunnen uiteenlopende ernstige medische aandoeningen veroorzaken, en vormen dus een risico voor de gezondheid van werknemers en van hun nageslacht. Werknemers dienen bijgevolg tegen deze stoffen beschermd te worden. Zwangere werkneemsters en jongeren op het werk zijn in dit geval

Nieuwe wetgeving voor hormoonontregelaars in chemische stoffen2023-11-12T17:31:06+01:00

Verplichte opleiding voor de werknemers die diisocyanaten gebruiken

2023-03-05T17:22:54+01:00

Tegen 24 augustus 2023 moeten professionele gebruikers van diisocyanaten met succes een opleiding over het veilig gebruik van diisocyanaten voltooid hebben. De Europese verordening 2020/1149/EU legt enkele restricties op aan REACH ten aanzien van diisocyanaten. Wat gaat het over? Diisocyanaten zijn zeer reactieve chemicaliën die gebruikt kunnen worden als vloeistof, vaste stof of oplossing. Diisocyanaten

Verplichte opleiding voor de werknemers die diisocyanaten gebruiken2023-03-05T17:22:54+01:00

Veilig Kerst en Nieuw Vieren

2022-12-23T18:05:37+01:00

De kerstboom Een droge kerstboom die vuur vat, kan in minder dan 30 seconden helemaal opbranden. Een kunststof kerstboom zijn qua brandveiligheid meestal beter. Wil je toch een echte, neem er dan één met wortel en geef hem regelmatig water. Zo verklein je het brandgevaar. Het is belangrijk om een verse kerstboom te kopen. Geef

Veilig Kerst en Nieuw Vieren2022-12-23T18:05:37+01:00

ABC van vluchtige organische stoffen

2023-03-05T17:26:48+01:00

Met bijna 200.000 zijn ze: vrouwen en mannen die onze huizen poetsen, kantoren schoonmaken of met grof geschut de voedingsindustrie ontsmetten. Terwijl zij de wereld properder maken, plegen ze wel een aanslag op hun eigen lichaam. Hun gezondheid staat op het spel en ondertussen hebben we niets door. Schoonmakers, schoonheidsspecialistes, schilders of decorateurs. Iedereen die

ABC van vluchtige organische stoffen2023-03-05T17:26:48+01:00

De Welzijnswet – de Codex voor iedere ondernemer

2022-06-12T09:34:51+01:00

Heeft de bakker op de hoek, de boekhouder of het verzekeringskantoor een globaal preventie plan (GPP) nodig ?  Nog elke maand kom ik zelfstandigen en zaakvoerders tegen die mij vertellen dat zij geen preventiebeleid of brandpreventiedossier moeten hebben omdat ze een kleine onderneming zijn.  Maar hoe zit de vork nu juist aan de steel ?

De Welzijnswet – de Codex voor iedere ondernemer2022-06-12T09:34:51+01:00

Aansprakelijkheid bestuurder, preventieadviseur en werknemer

2022-06-12T09:01:12+01:00

Twee (oud-)bestuurders van luchtfilterbedrijf zijn strafrechtelijk veroordeeld omdat zijn hun werknemers jarenlang willens en wetens hebben blootgesteld aan een giftige stof. De twee bestuurders van het bedrijf krijgen een voorwaardelijke celstraf van zes en negen maanden. Daarnaast moeten zij een taakstraf uitvoeren van 240 uur. Hoe zit het met de aansprakelijkheid van de bestuurders binnen

Aansprakelijkheid bestuurder, preventieadviseur en werknemer2022-06-12T09:01:12+01:00

Werken met manbak aan torenkraan of hijskraan

2022-06-05T17:01:31+01:00

Het werken vanuit een werkbak of een werkplatform hangend aan een hijs- of hefwerktuig is in beginsel verboden. Enkel in uitzonderlijke situaties en onder strikte voorwaarden mag vanuit een werkbak aan een kraan worden gewerkt. Manbak of werkmand aan een hijskraan is in principe verboden De Codex boek IV, titel 4 betreffende het gebruik van

Werken met manbak aan torenkraan of hijskraan2022-06-05T17:01:31+01:00

Bleekwater en Chloordampen

2023-03-05T17:29:37+01:00

Javel of bleekwater is een oplossing van natriumhypochloriet in water. Het wordt in het huishouden vaak aangewend als bleekmiddel en als ontsmettingsmiddel. Huishoudelijk bleekwater bevat tussen 5 en 15 graden natriumhypochloriet. Er gebeuren vaak ongevallen als men bleekwater mengt met een zuur of bij het reinigen van de toiletpot, als men bleekwater na een ontkalker

Bleekwater en Chloordampen2023-03-05T17:29:37+01:00

EN1004 rolsteigers gewijzigd

2021-12-12T11:20:55+01:00

Met de recent gewijzigde EN 1004, de norm die vertelt waar rolsteigers aan moeten voldoen, bereikt veiligheid een nieuw niveau. Vanaf 1 januari 2022 is de norm ook geldig voor steigers onder de 2,50 meter. Volgens de norm moet je rondom beschermd zijn tijdens de opbouw van de steiger, al vóórdat je het platform betreedt.

EN1004 rolsteigers gewijzigd2021-12-12T11:20:55+01:00

Signalisatiekledij verbetert de zichtbaarheid

2021-12-16T16:00:49+01:00

De koude wintermaanden zijn weer aangebroken. Het wordt vroeger donker en het weer wordt wisselvalliger, waardoor de zichtbaarheid op de weg vermindert. Of we nu arbeider, voetganger, fietser, motor- of autobestuurder zijn: zien en gezien worden is een taak van ons allemaal. Ben je vaak buiten aan de slag of in een magazijn met veel

Signalisatiekledij verbetert de zichtbaarheid2021-12-16T16:00:49+01:00

VOKA Charter duurzaam ondernemen helpt uw veiligheid vooruit

2021-08-29T09:56:05+01:00

Duurzaam ondernemen verankeren in jouw bedrijfsvoering is een slimme zet, want ondernemingen die inzetten op duurzaam ondernemen zijn weerbaarder, efficiënter en weten meer talent te behouden! Wil je duurzaam ondernemen, veiligheid en welzijn op het werk, verankeren in jouw bedrijfsvoering? Met de 17 Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties helpt het Voka charter

VOKA Charter duurzaam ondernemen helpt uw veiligheid vooruit2021-08-29T09:56:05+01:00

Verbod gebruik van steigers op ladderklampen

2021-08-27T17:50:16+01:00

Steigers op ladderklampen zijn opgebouwd uit een werkplatform dat steunt op twee ladders die naast elkaar geplaatst zijn. Nog elke dag zien we schilders, dakwerkers of gevelvoegers werken van op een ladderstelling. Ze worden nog steeds gebruikt omdat dit werkplatform snel kan gemonteerd worden en alle materiaal voor de opbouw makkelijk te transporteren is. Het

Verbod gebruik van steigers op ladderklampen2021-08-27T17:50:16+01:00

Nieuwe regels keuring torenkranen

2021-10-10T09:50:45+01:00

Sinds 1 maart gelden nieuwe regels bij de wettelijke keuring van torenkranen, opgelegd door de FOD WASO. De overheid hoopt met deze nota de frequentie en ernst van ongevallen (zowel grote materiële schade als slachtoffers) met torenkranen sterk te reduceren. Deze nieuwe regels gelden niet voor snelmontagekranen, dit zijn de kranen die zichzelf recht kunnen

Nieuwe regels keuring torenkranen2021-10-10T09:50:45+01:00

Nieuw Model Safety Data Sheets

2021-08-29T16:41:26+01:00

De Europese CLP-regelgeving (Classification, Labelling and Packaging of substances and mixtures) organiseert sinds 2010 de toepassing in Europa van het GHS (Globally Harmonised System) voor classificatie en etikettering van gevaarlijke stoffen. Eén van de doelstellingen van het REACH is een goede communicatie rond chemische stoffen en mengsels doorheen de toeleveringsketen. De leverancier verstrekt informatie aan

Nieuw Model Safety Data Sheets2021-08-29T16:41:26+01:00

Een preventieadviseur kiezen doe je zo

2021-09-12T09:28:53+01:00

Elke werkgever (vanaf één interim medewerker) is verplicht een interne dienst voor preventie en bescherming op het werk op te richten. In principe is dit een werknemer die de functie van preventieadviseur (Art II.1-1) vervult. In ondernemingen met minder dan 20 werknemers kan de werkgever zelf preventieadviseur zijn. Een interne dienst telt één of meer

Een preventieadviseur kiezen doe je zo2021-09-12T09:28:53+01:00

Materiaal aan een kraan na de Werkuren

2021-08-27T17:17:22+01:00

Diefstal van materieel op bouwplaatsen is een probleem waar veel aannemers mee te maken hebben. Om te voorkomen dat ladders, zaagmachines en andere uitrusting gestolen worden, worden ze opgehangen aan de kraanhaak, zodat ze niet meer bereikbaar zijn voor dieven. Klein materieel kan samengebracht worden in een materieelcontainer, die dan aan de kraan wordt opgehangen.

Materiaal aan een kraan na de Werkuren2021-08-27T17:17:22+01:00

Waar moet een noodstop aan voldoen ?

2019-07-02T12:03:09+01:00

Machines en arbeidsmiddelen vormen een belangrijk onderdeel bij de risicobeheersing in de onderneming, onder meer bij de aankoop van nieuwe uitrusting of bij aanpassingen aan de installaties. Maar wat als er toch iets misloopt? Een machine die hapert of meermaals blokkeert? Heeft elke machine een noodstop nodig? Gebruik de noodstop Hoor je iets raars of

Waar moet een noodstop aan voldoen ?2019-07-02T12:03:09+01:00

Leren uit Ongeval met Gehaktmolen

2019-03-30T12:29:12+01:00

Onlangs sprak de rechter in Zwolle zich uit over een arbeidsongeval waarbij een jong meisje werkte met een elektrische gehaktmolen. De machine is gevaarlijk, want een vleesinvoerbak ontbreekt. Is de werkgever schuldig aan de gedeeltelijke amputatie van vier vingers? Hoe zou de arbeidsauditeur in België redeneren ?  Wat kunnen we leren uit dit ongeval ?

Leren uit Ongeval met Gehaktmolen2019-03-30T12:29:12+01:00

Liften zonder Kooideur

2019-03-30T12:27:02+01:00

Afgelopen zomer gebeurden er nog 2 zware ongevallen met liften zonder kooideur met dodelijke afloop in Gent en Huy. Het ging telkens om zogenaamde "containerongevallen". Een persoon trekt een container in een liftkooi zonder kooideuren. De lift vertrekt naar beneden, maar de container blijft haperen tegen de wand en kantelt. De persoon achteraan de container

Liften zonder Kooideur2019-03-30T12:27:02+01:00

Nieuwe EU-Regels voor Persoonlijke Beschermingsmiddelen

2019-04-02T17:11:48+01:00

In het Publicatieblad van de Europese Unie van 31 maart 2016 verscheen verordening (EU) 2016/425 van het Europees Parlement betreffende persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM). De verordening trekt richtlijn 89/686/EEG in  Richtlijn 89/686/EEG was in de verschillende nationale wetgevingen omgezet. Bij de toepassing van deze richtlijn zijn onvolkomenheden aan het licht gekomen over de omschrijving van de

Nieuwe EU-Regels voor Persoonlijke Beschermingsmiddelen2019-04-02T17:11:48+01:00

Mythes rond het Gebruik van Ladders

2019-04-02T17:13:40+01:00

Een ladder gebruiken we haast dagdagelijks en een correct gebruik lijkt voor velen dus evident. Toch gebeuren er jaarlijks veel ongelukken door onvoorzichtig of verkeerd om te springen met een ladder. Daarom zetten we enkele concrete aandachtspunten op een rijtje. Wanneer gebruik je een ladder? Voor ladders, trapladders en platformladders bestaan er specifieke bepalingen. Zie Codex

Mythes rond het Gebruik van Ladders2019-04-02T17:13:40+01:00

Nieuw KB Collectieve Beschermingsmiddelen

2019-04-02T17:27:30+01:00

Het KB van 30 augustus 2013 (B.S. 7.10.2013) bevat een regeling voor de keuze, de aankoop en het gebruik van collectieve beschermingsmiddelen. Die regeling wordt Titel VII, Hoofdstuk III van de Codex over het welzijn op het werk.  Zo wordt het huidig artikel 54 quarter van het ARAB opgeheven. Eerst CBM’s en in laatste instantie

Nieuw KB Collectieve Beschermingsmiddelen2019-04-02T17:27:30+01:00

Nieuwe Veiligheidspictogrammen ISO7010

2019-04-02T17:29:07+01:00

Voor de productie, handel en verwerking van gevaarlijke producten en mengsels, bestaat al enige jaren de Reach-wetgeving met de CLP-principes: Classification, Labelling en Packaging van Stoffen en mengsels. Met de ISO 7010-norm, worden naast de CLP-pictogrammen nu ook een heel resem andere pictogrammen geharmoniseerd. In België, Oostenrijk, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Estland, Finland, Duitsland, Ierland, Italië,

Nieuwe Veiligheidspictogrammen ISO70102019-04-02T17:29:07+01:00
Go to Top