Psychosociale risico’s en werkgerelateerde stress brengen aanzienlijke kosten voor organisaties en nationale economieën met zich mee.  Werknemers die aan werkgerelateerde stress en andere psychologische problemen lijden, zullen vaak gedurende langere tijd niet in staat zijn te werken. Velen van hen hebben ook vaak de neiging om naar hun werk te gaan hoewel ze niet goed kunnen functioneren (een verschijnsel dat ook wel ‘presenteïsme’ wordt genoemd). Dit leidt tot een lagere productiviteit en als gevolg daarvan een lagere winstgevendheid.

240 miljard euro per jaar

In Europa als geheel worden de totale kosten van psychische aandoeningen (al dan niet werkgerelateerd) geschat op 240 miljard euro per jaar. Minder dan de helft van dit bedrag bestaat uit directe kosten, zoals voor medische behandelingen, terwijl 136 miljard euro het gevolg is van productiviteitsverlies, waaronder ziekteverzuim (bron: www.healthy-workplaces.eu)

Ook de nationale statistieken zijn veelzeggend:

  • In Frankrijk werden de nationale kosten van stress op het werk over 2007 geschat op 2 tot 3 miljard euro.
  • Voor het Verenigd Koninkrijk was de schatting dat in de periode 2009-2010 circa 9,8 miljoen werkdagen verloren waren gegaan wegens werkgerelateerde stress en dat werknemers gemiddeld 22,6 dagen niet op hun werk waren verschenen.
  • In Oostenrijk vormen psychosociale aandoeningen de belangrijkste reden waarom kantoormedewerkers vervroegd met pensioen gaan en zijn ze verantwoordelijk voor meer dan 42% van alle vervroegde pensioneringen binnen deze categorie werknemers.

Psychosociale risico’s voorkomen

De conclusie is duidelijk: het voorkomen en aanpakken van psychosociale risico’s is een belangrijke taak, die zal leiden tot gezond en productief personeel , minder verzuim, minder ongevallen en letsel en het gemakkelijker behouden van werknemers. Het resultaat is een algehele verbetering van de bedrijfsprestaties.

Als u nog steeds niet overtuigd bent, nog één laatste punt: de voordelen voor het bedrijf zijn groter dan de uitvoeringskosten.

Nieuwe Europese campagne

De nieuwe campagne voor 2014-2015 van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk heeft als thema ‘Gezond werk is werk zonder stress!’ De campagne biedt werknemers en werkgevers ondersteuning en richtsnoeren om stress en psychosociale risico’s op de werkplek te herkennen en effectief aan te pakken en promoot het gebruik van praktische hulpmiddelen. 4safe kan u hierbij ook ondersteunen.

In de campagnegids worden de belangrijkste beginselen en doelstellingen van de campagne gepresenteerd. Ook worden definities van stress en psychosociale risico’s gegeven en nuttige feiten en cijfers op een rijtje gezet om u te helpen bij uw bewustmakingsactiviteiten. In de campagnegids worden de achtergronden van het probleem toegelicht en wordt uitgelegd waarom het zo belangrijk is er iets aan te doen.