Om conform te zijn aan de conventie nr. 138 van de Internationale Arbeidsorganisatie betreffende de minimumleeftijd, is KB van 3 mei 1999 betreffende de bescherming van de jongeren op het werk aangepast.

In de Codex boek X, titel 3 – betreffende de bescherming van de jongeren op het werk, is de leeftijd waarop de jonge werknemer toch bepaalde werkzaamheden onder voorwaarden mag uitvoeren, opgetrokken van 15 naar 16 jaar (Art. X.3-10).

Het KB Jongeren wijzigt de definities (en dus het toepassingsgebied) van jongere op het werk. Het legt tevens uit wat ‘opleidingstraject’ betekent, een nieuw begrip m.b.t. de jongere die in zo’n kader is tewerkgesteld.

Gevaarlijk werk

Sinds begin augustus mogen jongeren gevaarlijk werk doen als volgende voorwaarden voldaan zijn:

1. de arbeid is onontbeerlijk is voor de beroepsopleiding van de jongere;
2. een ervaren werknemer moet continue aanwezigheid;
3. de jongere moet tenminste 16 jaar oud zijn;
4. de werkgever zorgt voor een specifieke opleiding;

 Boek X, titel 3 kan je hier downloaden