Javel of bleekwater is een oplossing van natriumhypochloriet in water. Het wordt in het huishouden vaak aangewend als bleekmiddel en als ontsmettingsmiddel. Huishoudelijk bleekwater bevat tussen 5 en 15 graden natriumhypochloriet.

Er gebeuren vaak ongevallen als men bleekwater mengt met een zuur of bij het reinigen van de toiletpot, als men bleekwater na een ontkalker gebruikt. Het zuur van de ontkalker werkt in op het bleekwater waarbij chloordampen vrijkomen.

Meng nooit bleekwater

Gebruik dus nooit bleekwater in combinatie met andere producten, zoals een ontstopper of een ontkalker. Anderzijds kan bij een geconcentreerde oplossing soms chloordamp vrijkomen zonder dat het bleekwater met een ander product werd gemengd.

Voorkom ongelukken

• Bewaar het product buiten het bereik van kinderen. Dit betekent hoog en/of achter slot en grendel. Ook als u het product gebruikt, let er dan op dat de kinderen uit de buurt blijven. Laat de bidon bleekwater niet naast de emmer of op het aanrecht staan.
• Ruim alles meteen na gebruik weer op. Sluit de fles of verpakking altijd meteen na gebruik en zet alles terug in de kast.
• Na reinigen met bleekwater het oppervlak goed naspoelen.
• Verlucht de ruimte goed tijdens en na gebruik van bleekwater.
• Vermijd dat je handen in contact komen met javel, draag handschoenen.
• Lees en volg de doseringsinstructies zoals deze vermeld staan op het etiket.
• Na het schoonmaken uw handen afspoelen en drogen.
• Bewaar product in de oorspronkelijke verpakking. Giet geen javel over in flessen van voor voedingsmiddelen, om accidenteel inslikken te vermijden.
• Vermijd dat het product in grote hoeveelheden onverdund in het oppervlakte water terecht komt.
• De lege verpakking kan met het gewone PMD-afval worden meegegeven.

Mocht het toch verkeerd lopen

Het eenmalig inademen van chloor kan aanleiding geven tot irritatie van de bovenste luchtwegen met tranende ogen, neusloop, een prikkelende keel en hoest. Als u de plaats van het ongeval onmiddellijk verlaat, zullen over het algemeen de symptomen spontaan verdwijnen na enkele uren.

Als een prikkeling in de keel of mondholte ervaren wordt, dan kan de mond met water gespoeld worden. Mocht de neus geprikkeld zijn, dan kunt u deze uitspoelen met water.

Contacteer op 070 245 245  het antigifcentrum.

Uw risicoanalyse chemische agentia (Art. VI.1-6)

In elk bedrijf worden er in meer of mindere mate gevaarlijke stoffen gebruikt (schoonmaak-producten, silicone, spuitbussen…). 4 safe helpt bij het uitvoeren van de risicobeoordeling van de stoffen. Hierbij houden we rekening met de gevaarkenmerken en het gebruikspatroon van het product. De resultaten van uw risicobeoordeling wordt vertaald in een veiligheidsinstructiekaart (VIK) voor op de werkvloer.

 

Meer weten:

 

Eerste hulp bij een bleekwater ongeval

Nieuw model safety data sheet