Een ladder gebruiken we haast dagdagelijks en een correct gebruik lijkt voor velen dus evident. Toch gebeuren er jaarlijks veel ongelukken door onvoorzichtig of verkeerd om te springen met een ladder. Daarom zetten we enkele concrete aandachtspunten op een rijtje.

Wanneer gebruik je een ladder?

Voor ladders, trapladders en platformladders bestaan er specifieke bepalingen. Zie Codex boek IV, titel 5, hoofdstuk II. In principe is een ladder een toegangsmiddel tot een werkpost en dus geen werkpost op zich. Het gebruik van ladders zal dus zoveel mogelijk beperkt worden. Enkel wanneer het gebruik van andere, veiligere arbeidsmiddelen niet verantwoord is, mogen ze als werkpost worden gebruikt.

Een ladder gebruik je best niet in alle omstandigheden. Zo gebruik je een ladder enkel voor:
• Controles of inspecties.
• Voor lichte klussen die binnen handbereik kunnen verlopen.
• Zeker niet voor fysiek zware klussen, daarvoor stel je beter een stelling op of bestel je een schaarlift.

Mythe: het gebruik van ladders is verboden

Nee, dit is niet waar. Ladders en trapladders kunnen om praktische redenen een optie zijn. Het KB van 31/08/2005 beperkt het gebruik van ladders, trapladders als werkpost op hoogte. Een ladder mag je gebruiken als het gebruik van andere, veiligere arbeidsmiddelen (vb schaarlift, rolstelling) niet verantwoord is, het gaat om werk met een gering risico, de gebruiksduur kort is (minder 1u) en als de werkgever de bestaande kenmerken van de arbeidsplaats en werkposten niet kan veranderen (vb te weinig ruimte). Echter collectieve beschermingsmiddelen (vb. rolstelling, hoogwerker) genieten steeds de voorkeur vanuit preventieoogpunt.

Mythe: Ik moet met 2 voeten en met een hand de trapladder vast hebben

Nee, dit is niet waar. Wanneer u beide handen vrij moet hebben voor een korte periode om (bv een doos te plaatsen in het archief, te behangen of om een rookmelder te hangen aan het plafond) moet je de 3-puntsregel respecteren. Dit is niet alleen twee voeten en een hand, het kan ook je twee voeten en je lichaam zijn. Denk aan het gebruik van je knieën of de borst om je stabiliteit te bewaren.

Hoe stel je een ladder het best op?

Van zodra je de ladder hebt gecontroleerd kan je aan de slag! Vervolgens is een correcte opstelling van de ladder de volgende vereiste.

  • Start met de ladder op een stabiele ondergrond te plaatsen. Maak de ladder bovenaan vast met een touw om wegschuiven te voorkomen.
  • Vervolgens plaats je de ladder onder een hoek van 75°. Deze hellingsgraad wordt aanzien als de meest ideale. Zo zullen de treden van je ladder bijna volledig horizontaal liggen.
  • Zorg ervoor dat de ladder minstens één meter boven het platform uitsteekt voor een veilige beklimming of afdaling, tenzij andere maatregelen genomen zijn om een veilige grip te verzekeren.  Denk aan een steigerleuning op de dankrand.