Voor de productie, handel en verwerking van gevaarlijke producten en mengsels, bestaat al enige jaren de Reach-wetgeving met de CLP-principes: Classification, Labelling en Packaging van Stoffen en mengsels. Met de ISO 7010-norm, worden naast de CLP-pictogrammen nu ook een heel resem andere pictogrammen geharmoniseerd.

In België, Oostenrijk, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Estland, Finland, Duitsland, Ierland, Italië, Nederland, Slowakije, Slovenië, Zweden en het Verenigd Koninkrijk is de ISO 7010 reeds ingevoerd als nationale norm. Een pak andere landen hebben hem reeds geaccepteerd.

Globalisering

De nieuwe Europese norm voor veiligheidspictogrammen, zal naar verwachting in 2013 worden goedgekeurd door alle EU-lidstaten. Dankzij de invoering van een Europese richtlijn, zullen werknemers uit de EU-landen in principe met dezelfde pictogrammen geconfronteerd worden voor brandbestrijdingsmiddelen, evacuatie, waarschuwingen, verbods- en gebodsbepalingen. In de praktijk zal het natuurlijk enige jaren duren vooraleer in alle bedrijven deze pictogrammen consistent vervangen worden door de Europese equivalenten.

Welke pictogrammen veranderen

Een voorbeeld is het vertrouwde vluchtroute pictogram uit de NEN 6088 dat vervangen door het nieuwe pictogram. De belangrijkste verandering in het pictogram is dat het mannetje niet naar de deur rent, maar de deur al heeft bereikt en erdoor loopt. Een ander belangrijk verschil met het oude pictogram is de grootte van de pijl. In feite bestaat het pictogram voor de helft uit het mannetje in de deur en voor de helft uit de pijl. Juist deze extra grote pijl zorgt voor meer duidelijkheid, hetgeen heeft gezorgd voor de wereldwijde acceptatie.

Hoe groot moet een pictogram zijn?

De ISO 7010 norm legt een aantal pictogrammen vast die gebruikt moeten worden als veiligheidssignalisatie. Er bestaan in veel gevallen ook wettelijke afspraken rond materiaalkeuze voor de dragers van de pictogrammen, rond afmetingen in functie van de afstand vanwaar ze bekeken kunnen worden of zoals bijv. fotoluminiscentie in slecht verlichte omgevingen – ISO 17398.

Hier hebben wij een aantal voorbeelden verzameld van oude en nieuwe pictogrammen. Verder krijg je ook een tabel met de grootte van een pictogram en de afstand waarop deze zichtbaar zijn.

Hulp nodig bij uw nood- en evacuatieplan? Neem dan contact op met 4safe en wij helpen u graag verder.