Steigers op ladderklampen zijn opgebouwd uit een werkplatform dat steunt op twee ladders die naast elkaar geplaatst zijn. Nog elke dag zien we schilders, dakwerkers of gevelvoegers werken van op een ladderstelling. Ze worden nog steeds gebruikt omdat dit werkplatform snel kan gemonteerd worden en alle materiaal voor de opbouw makkelijk te transporteren is. Het gebruik van steigers op ladderklampen om werkzaamheden op hoogte uit te voeren is verboden.

Welke gevaren houdt het gebruik in? 

• Ladders kunnen wegschuiven.
• Personen kunnen van de stelling vallen.
• Instortingsgevaar van de stelling.

Aan welke strikte voorwaarden voldoen ?

Afwijking van het verbod kan maar onder zeer strikte voorwaarden. Het gaat om kleine werken van korte duur waarvoor slechts weinig materieel nodig is én het werk kan niet gedaan worden vanop een ander arbeidsmiddel voor tijdelijke werkzaamheden op hoogte vb. rolstelling, vast stelling, hoogwerker of schaarlift.

Steigers met ladderklampen vallen onder het toepassingsgebied van de Codex boek IV, titel 5 – betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen voor tijdelijke werkzaamheden op hoogte. Dit houdt in dat alle voorschriften uit de reglementering hierover nauwgezet nageleefd moeten worden. Dit zijn de voorwaarden:

1. De werkgevers die bij de montage, demontage en het gebruik van een steiger op ladderklampen betrokken zijn, overleggen met elkaar om een risicoanalyse uit te voeren. Deze risicoanalyse heeft als doel de maatregelen te identificeren die waarborgen dat bij het gebruik van een steiger op ladderklampen hetzelfde veiligheidsniveau behaald wordt en dat aan dezelfde ergonomische voorwaarden voldaan wordt alsof men een ander type arbeidsmiddel zou gebruiken dat voldoet aan de geharmoniseerde Europese normen (NBN EN 12810 – 12811) .

2. Een berekeningsnota is nodig bij elke steiger. De maximale belasting zal hierdoor bepaald worden. De berekeningsnota houdt rekening met alle onderdelen (vloerelementen, ladders etc…).

3. Deze berekeningsnota wordt aangevuld met een schriftelijk montage- en demontageschema dat duidelijk is en begrijpbaar is voor alle gebruikers van de steiger op ladderklampen.

4. Men vergewist zich ervan dat de ergonomische voorwaarden met betrekking tot de montage van de steiger op ladderklampen, de toegang tot de werkpost en het verkeer op de werkpost nageleefd worden bij het gebruik van een dergelijke steiger. De maatregelen om hier aan te voldoen worden in een schriftelijk document beschreven.

5. Tijdens het ontwerp van een steiger op ladderklampen laat men de gebruikte ladders via een schriftelijk document door de fabrikant attesterenvia de hierboven beschreven berekeningsnota.

6. Een bevoegd persoon dient een montage-, demontage- en gebruikersinstructie op te stellen. De werknemers moeten steeds een veilige steun en houvast hebben.

7. Zowel de werknemers die op de steiger werken als de personen die de steiger monteren en demonteren moeten voldoen aan opleidingsvereisten. Een werknemer met veel ervaring voldoet bijvoorbeeld niet aan de wettelijke verplichtingen. Er moet ook info gegeven worden over valpreventie, invloed van veranderende weersomstandigheden en de toelaatbare belasting.

Meer weten:

FOD Waso