Duurzaam ondernemen verankeren in jouw bedrijfsvoering is een slimme zet, want ondernemingen die inzetten op duurzaam ondernemen zijn weerbaarder, efficiënter en weten meer talent te behouden!

Wil je duurzaam ondernemen, veiligheid en welzijn op het werk, verankeren in jouw bedrijfsvoering? Met de 17 Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties helpt het Voka charter Duurzaam Ondernemen (VCDO) uw bedrijf duurzamer en veiliger worden. Een slimme zet, deze ondernemingen zijn weerbaarder, efficiënter en weten meer talent te behouden!

Samen naar een gezonde en veilige werkomgeving

Duurzaam ondernemen is al lang geen modewoord meer. Het gaat over omgaan met schaarse grondstoffen, zuinig energieverbruik, investeren in menselijk kapitaal door hen een veilige werkomgeving te bieden, inspelen op de behoeftes van morgen,… Dit betekent winst op vele vlakken.

Met het Charter Duurzaam Ondernemen maak je via een actieplan op maat werk van een bedrijfsvoering die winstgevend is voor zowel je onderneming als voor mens en milieu. Je timmert zo ook aan de internationale reputatie van je bedrijf.

Hulp nodig om te voldoen Voka Charter Duurzaam Ondernemen?

Voldoen aan de wet, de stap zetten en acties uitwerken om uw onderneming te onderscheiden van de rest. Of u voor de eerste keer de stap zet naar het behalen van het charter of u wenst uw charter jaarlijks te behouden, ze vergen tijd, kennis en middelen.

Met behulp van onze expertise helpt 4 safe bij het wegwerken van de niet-conformiteiten, rond veiligheid en welzijn, die opduiken na de nulmeting. Denk hierbij aan het ontbreken van een risicoanalyse psychosociale aspecten, RA heffen en tillen, het identificatiedocument of het globaal preventie plan. Aarzel niet langer en ga voor een duurzame, veilige werkomgeving, contacteer ons en tot binnenkort.

 

Meer informatie

Voka – VCDO