Sinds 1 maart gelden nieuwe regels bij de wettelijke keuring van torenkranen, opgelegd door de FOD WASO. De overheid hoopt met deze nota de frequentie en ernst van ongevallen (zowel grote materiële schade als slachtoffers) met torenkranen sterk te reduceren. Deze nieuwe regels gelden niet voor snelmontagekranen, dit zijn de kranen die zichzelf recht kunnen trekken. De belangrijkste wijzigingen op een rijtje.

Welke is de impact van de nieuwe regels op uw werf?

De wijzigingen focussen op drie punten: 1. een lijst met opmerkingen die een onmiddellijke buitendienststelling van de torenkraan met zich meebrengen. 2. De opstellingsverklaring en 3. de uitgebreide jaarlijkse controle. Een goede voorbereiding is de sleutel voor de opstart van elke nieuwe werf waar een torenkraan komt.

Opstellingsverklaring

De opstellingsfiche bevat informatie over de correcte opstelling, stabiliteit van de ondergrond, berekeningsnota, eventuele windstudie,.. kortom informatie die onderbouwt dat de opstelling correct en beredeneert is uitgevoerd. Wanneer deze fiche ontbreekt en/of niet ondertekend is, mag de torenkraan niet in dienst.

Uitgebreide jaarlijkse controle

De nieuwe nota brengt ook een wijziging mee inzake de jaarlijkse, periodieke controle. Tijdens deze controle moet de lastmomentbegrenzing effectief met gewichten worden uitgevoerd. (= wettelijke verplichting). Als dit niet in orde is, zorgt dit ook voor onmiddellijke buitendienststelling. Voorzie dus voor deze keuring binnenkort de nodige gewichten en indien mogelijk de aanwezigheid van de onderhoudstechnieker zodat de lastmomentbegrenzing eventueel meteen goed kan afgesteld worden.

Overzichtelijker rapportering

In het verslag moeten meer specificaties en identificatiegegevens van de torenkraan vermeld worden. Daarnaast moet(en) de opmerking(en) zodanig geformuleerd worden dat de opdrachtgever weet wat er wordt bedoeld en op welke wijze hij er gevolg moet aan geven. Het besluit dient dan ook onmiddellijk op te vallen door een groter en/of vetter lettertype en/of kleuraanduiding (groen, geel of rood). Daarnaast zullen tegen ten laatste 1 september 2021 ook foto’s deel uitmaken van het keuringsverslag.

Andere aandachtspunten

– Voor elke werf waar een torenkraan wordt opgesteld moet er een stabiliteitsberekening gemaakt zijn voor de palen samen met de sokkel of plateau.

– De keurder moet met de kraanbestuurder kunnen praten in het NL-FR of ENG. Is de kraanbestuurder een Pool, dan moet er een ’tolk’ voorzien worden.

– Het frame van de torenkraan mag nooit in het water staan. De regelpalen van de stabilisatoren mogen niet vastzitten. Noch het chassis, de verbindingsstangen of de loopkatkabel mogen roest vertonen.

– De handleiding van de torenkraan moet beschikbaar zijn op de werf.

– De windklasse van elke kraan moet aangegeven zijn op de technische fiche.

– Reclamepanelen mogen enkel nog geplaatst worden op de daarvoor voorziene plaats volgens de handleiding van de fabrikant. Spandoeken zijn niet toegelaten. Enkel een kabel aan de contergiek met een spandoek eraan is toegelaten.

Veiligheidsdocumentatie

Hulp nodig bij het opmaken van uw kraanprotocol of de risicoanalyse voor het werken met de torenkaan? 4 safe helpt u hierbij. Bel ons of stuur ons een mail.

 

Extra informatie

De volledige nota kan u hier nalezen met oa de volledige lijst van redenen om een torenkraan buiten dienst te stellen.

Materiaal aan de kraan na de werkuren.

Werken vanuit een manbak.